výroční zpráva 2018

EN

Medializace aktivit Národního muzea

Národní muzeum v průběhu roku 2018 cíleně propagovalo své akce a výstavy prostřednictvím médií. Ve svých objektech uspořádalo 6 tiskových konferencí, 9 komentovaných prohlídek pro novináře a rozeslalo 60 tiskových zpráv a tiskových oznámení, které prezentovaly výstavy, akce a další aktivity NM. NM pokračovalo i nadále v úzké spolupráci se svými mediálními partnery Českým rozhlasem a Českou televizí a navázalo spolupráci s dalšími médii v podobě mediálních partnerství jednotlivých výstav a projektů. Velkou roli při medializaci akcí a projektů měly především webové stránky www.nm.cz, které prošly výraznou restrukturalizací, a sociální sítě.

V roce 2018 byla v návaznosti na činnost NM nejvíce komunikována témata související s 200. výročím založení Národního muzea a s plánovaným částečným zpřístupněním zrekonstruované Historické budovy Národního muzea.

Komunikováno bylo samozřejmě i otevření nových výstav jako Keltové v Nové budově Národního muzea či Století trampingu v Národopisném muzeu Národního muzea. Z hlediska medializace byla velmi úspěšná právě výstava Keltové, o níž média informovala nadprůměrně.

Národní muzeum na webu a v sociálních sítích 

Komunikační strategie byla v roce 2018 definována především s ohledem na vylepšení prezentace Národního muzea na sociálních sítích, kterým byla věnována největší pozornost včetně tvorby odpovídajícího obsahu. 

Například pro účely vzpomínkové akce k 50. výročí srpna 1968 byla vytvořena originální videa zaměřená na tuto událost a zpracována z pohledu bývalých zaměstnanců NM, kteří byli tento den v práci. Videa dosáhla enormního zájmu, oslovila více než 120 tis. lidí a byla součástí projekce Českého rozhlasu při připomínce tohoto výročí na Václavském náměstí. 

Nové webové stránky byly spuštěny na podzim roku 2018 a jejich kvalita je potvrzována dlouhodobě vysokou návštěvností, která v průměru stoupla o 100 %.