výroční zpráva 2018

EN

Náprstkovo muzeum

 

Expozice v Náprstkově muzeu 

Kultury Austrálie a Oceánie

Stálá expozice byla otevřena v roce 1990 a prezentuje původní domorodé kultury Austrálie a Oceánie. Expozice prošla v tomto roce repasí, byla doplněna o audiovizuální techniku a interaktivní prvky, stěny oživily velkoformátové fotografie a vitríny se dočkaly doplnění a obměny exponátů.

Vojta Náprstek - panelová expozice

Na dvanácti panelech se návštěvník seznámí s životem a dílem zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

Výstavy v Náprstkově muzeu

Indiáni

8. 12. 2017–17. 2. 2019 Severní Amerika | 28. 4. 2019 Jižní Amerika

Výstava Indiáni umožnila návštěvníkům nahlédnout do světa původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky a seznámila je s jejich minulými i současnými tradicemi. Průvodci byly originální sbírkové předměty získané českými cestovateli a badateli, velkoplošné fotografie, autentická filmová a fotografická dokumentace i zvukové nahrávky.

  

Svět ve vitríně

Pokračování v programu pro širokou veřejnost, který představuje prostřednictvím malých výstav a přednášek zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu muzea.

  • Egyptské cesty bratří Leopolda a Bedřicha Berchtoldových
  • Slečny učitelky na cestách – počátky ženské turistiky
  • České průmyslové museum
  • Omamné látky

 

     

Doprovodné programy

V roce 2018 bylo realizováno celkem 258 edukačních programů k výstavám a expozicím pro školy a školky, opomenuty nebyly ani programy pro hendikepované návštěvníky. Pro rodiny s dětmi bylo realizováno 9 víkendových výtvarných dílen, 116 narozeninových oslav a příměstský tábor. Zorganizováno bylo 36 přednášek na různá témata, komentované prohlídky, Pražská muzejní noc, Oslavy 200 let od založení Národního muzea, Betlémská kulturní noc či Vánoce U Halánků. Novinkou bylo uvedení inscenace Popel a náprstky a kurzy tance.

Barevné nádvoří

Festivaly, díky kterým mohli návštěvníci poznávat celý svět v centru Prahy. Připraveny byly workshopy a ukázky tanců a bojového umění, ochutnávky exotických gastronomických specialit, výtvarné dílny pro děti i dospělé, přednášky s promítáním a mnoho dalších aktivit.

  • Indiánský den - 26. 5. 2018
  • Himálajský den - 23. 6. 2018
  • Festival Jižní Ameriky - 14. 7. 2018
  • Etnopiknik -  18. 8. 2018
  • Festival turkické kultury - 06. 10. 2018
  • Día de muertos / den mrtvých - 3. 11. 2018