výroční zpráva 2018

EN

Historická budova Národního muzea

Výstavy v Historické budově Národního muzea

Současně s částečným otevřením Historické budovy Národního muzea dne 28. října 2018 byly v přízemních prostorách otevřeny dočasné výstavy převážně s výroční tematikou.

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava 

28. 10. 2018 – 30. 6. 2019

Ve výstavních sálech určených do budoucna pro dočasné výstavy byla otevřena Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava k oslavě výročí 100 let od vzniku Československé republiky. Výstava vznikla ve spolupráci se Slovenským Národným múzeem v Bratislavě, kde byla výstava uskutečněna počátkem roku 2018 a odkud byla k otevření historické budovy přesunuta do Prahy. Ve výstavě se objevilo velké množství předmětů deklarujících společné stoleté soužití Čechů a Slováků ve společném státě, včetně významných zahraničních výpůjček v podobě listin jako je např. Pittsburská dohoda, Mnichovská dohoda, Deklarace Hácha – Hitler nebo československými signatáři ratifikované mírové dohody z Versailles z roku 1919.

2×100

28. 10. 2018 – 31. 7. 2019

V budoucích přednáškových sálech připravil tým 4 kurátorek výstavu „2x100“ věnovanou 200 letému výročí založení Národního muzea. V rámci výstavy bylo vystaveno 200 nejvzácnějších a historicky nejzajímavějších předmětů ze všech 5 sbírkových odborů Národního muzea. Netradiční složení vystavovaných sbírek doprovodilo také netradiční pojetí ztvárnění expozice realizované 5,5 m vysokými ocelovými prvky.

K výročí vzniku Národního muzea byla připravena i multimediální výstava „Historie se stala budoucností“ ve dvou mezipilířních prostorách, kam byla umístěna 2 kruhová promítací plátna. Na jednom z nich byla k dispozici krátká animovaná historie Národního muzea jako instituce, od vzniku přes obtížné začátky, stěhování do provizorních budov až ke stavbě Historické budovy a její osudy ve 20. století. Na druhém plátno byla připravena krátká časosběrná ukázka z rekonstrukce Historické budovy.

Současně s otevřením Historické budovy NM bylo dokončeno také nové osazení Panteonu bustami a sochami. Definování nového osazovacího plánu vychází ze stavu z roku 1948 se zakomponováním bust císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty Bavorské, které byly deinstalovány po roce 1918.

 

Doprovodné programy v Historické budově Národního muzea

V letošním roce se po delší pauze mohla do realizace doprovodných programů zapojit i Historická budova, která v posledních letech procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Z tohoto důvodu byla část doprovodných programů v průběhu roku realizována ještě mimo samotný prostor Historické budovy Národního muzea.

K Česko-Slovenské/Slovensko-české výstavě a oslavě 100 let od vzniku Československa bylo připraveno množství doprovodných akcí. Projekt 100 let Československa v naší škole inspiroval na 1400 žáků ze 62 školních tříd z České i Slovenské republiky k vytvoření vlastní výstavy přímo v jejich škole. Pro individuální návštěvníky byl pak připraven soutěžní projekt s názvem Hledáme předmět s příběhem, díky kterému mohli sami přispět svým exponátem do Česko-slovenské/Slovensko-české výstavy.

Pro žáky základních a středních škol byl realizován cyklus besed s pamětníky a několik odborných přednášek, které se věnovaly významným okamžikům našich dějin v průběhu 20. století. Připomenout významné svátky první republiky i ČSSR si mohli návštěvníci na akci Aspoň na víkend. Navštívit znovuotevřenou Historickou budovu mohli návštěvníci symbolicky od 28. října. Z důvodu obrovského zájmu veřejnosti musel být nastaven speciální režim pro školy, v rámci kterého bylo možné realizovat 74 edukačních programů pro žáky základních a středních škol.

Komentované prohlídky

Přednášky odborníků na témata vycházející z Československé historie (kultura, rozdělení apod.)