výroční zpráva 2018

EN

Věda a výzkum v Přírodovědeckém muzeu

Zaměstnanci Přírodovědeckého muzea se v roce 2018 podíleli na řešení 18 výzkumných cílů v rámci IP DKRVO, 6 projektů GAČR, 1 projektu NAKI, 5 projektů v rámci Interních grantů NM, 1 mezinárodního projektu a 1 mezinárodního popularizačního projektu. Zároveň se aktivně zapojili do popularizace vědy různými způsoby. Vystupovali v médiích, kde představovali vlastní výzkumnou činnost, ale také se vyjadřovali k aktuálním situacím týkajícím se české i zahraniční přírody. V průběhu roku byly výstupy Přírodovědeckého muzea prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích, přednáškách pro veřejnost a dalších přírodovědně zaměřených setkáních. Na jaře proběhl tradiční Kroužkovací kurz pořádaný Kroužkovací stanicí. Zaměstnanci Přírodovědeckého muzea spolupracovali na výstavách Národního muzea a doprovodných programech pro veřejnost. V dubnu proběhl v rámci oslav 200. výročí Národního muzea víkend otevřených dveří Přírodovědeckého muzea v areálu v Horních Počernicích. Na jaře proběhl první ročník mezinárodního projektu občanské vědy s přírodovědeckým zaměřením „City Nature Challenge“. V rámci popularizace vědy zaměstnanci PM dále realizovali 40 přednášek, přednáškových cyklů, seminářů či workshopů, organizovali 13 exkurzí a 5 doprovodných akcí. V rámci publikační činnosti zaměřené na popularizaci publikovali zaměstnanci PM 1 monografii, 5 kapitol v knize a 32 článků. Své výsledky výzkumu a vývoje prezentovali formou příspěvků a posterů na 39 domácích a 51 zahraničních konferencích a seminářích.

Projekty GAČR

Získané projekty v roce 2018:

Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi (Období: 2018–2020; Řešitel za NM: RNDr. Zuzana Heřmanová, Ph. D.)

ANGUIOMIKA: Genomický vhled do evoluční historie a kontaktních zón slepýšů (Anguis) (Období: 2018–2020; Řešitel za NM: RNDr. Jiří Moravec, CSc.)

Probíhající projekty:

Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze (Období: 2017–2019; Řešitel za NM: RNDr. Petra Havelková, Ph.D.)

Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního devonu Barrandienu, Česká republika (Období: 2017–2019; Řešitel za NM: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů (Období: 2017–2019; Řešitel za NM: Mgr. Jiří Sejkora Ph.D.)

Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích (Období: 2017–2019; Řešitel za NM: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.)

Projekty NAKI

Probíhající projekty:

Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky (Období: 2016–2019; Řešitel za NM: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.)

Interní granty

Probíhající projekty:

Hnědé druhy rodu Rhizocarpon v mykologických sbírkách Národního muzea – taxonomická studie, revize sbírkového materiálu (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Mgr. František Bouda)

Diversity of green algae (Chlorophyta) from extremely acid habitats (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Mgr. Dovilé Barcyté)

Genetická struktura populací mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na území České republiky (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Mgr. Jindřich Brejcha)

Výzkum selenové mineralizace a minerogeneze na ložiscích a výskytech západomoravských uranových ložisek (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.)

Štítonoši (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) nasbíraní Jaro Mrázem v Sao Paulu v Brazílii ve sbírkách Entomologického oddělení Národního Muzea (Období: 2017–2018; Řešitel za NM: RNDr. Lukáš Sekerka, Ph.D.)

Zahraniční projekty

Probíhající projekty:

Iberian Amber: An Exceptional Record of Cretaceous Forests at the Rise of Modern Terrestrial Ecosystems  (Období: 2015–2018; Řešitel za NM: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.)

Popularizace vědy

Popularizační přednášky pro veřejnost, semináře, workshopy

V roce 2018 se odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea již tradičně zapojili do popularizace vědy různými způsoby. Vystupovali v médiích, kde představovali vlastní výzkumnou činnost, ale také se vyjadřovali k aktuálním situacím týkajícím se české i zahraniční přírody. V průběhu roku byly výstupy Přírodovědeckého muzea prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích, přednáškách pro veřejnost a dalších přírodovědně zaměřených setkáních. Na jaře proběhl tradiční Kroužkovací kurz pořádaný Kroužkovací stanicí. Zaměstnanci Přírodovědeckého muzea spolupracovali na výstavách Národního muzea a doprovodných programech pro veřejnost. V dubnu proběhl v rámci oslav 200. výročí Národního muzea víkend otevřených dveří Přírodovědeckého muzea v areálu v Horních Počernicích. Na jaře proběhl první ročník mezinárodního projektu občanské vědy s přírodovědeckým zaměřením „City Nature Challenge“.

 • J. Holec, 22.3.2018: Bělověžský prales a jeho houby, katedra botaniky PřF UK, Praha
 • J. Holec, 9.4.2018: Bělověžský prales a jeho houby, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 • J. Holec, 22.8.2018: Houby Boubínského pralesa, Informační středisko NP Šumava, Horská Kvilda
 • J. Holec,  20.11.2018: Bělověžský prales a jeho houby, Západočeské muzeum, Plzeň
 • Ekrt, B.: "Bobky z pravěku. Co všechno prochází rukama paleontologů?" Hvězdárna a planetárium Teplice. V rámci cyklu Café Nobel. 19. 4. 2018
 • Ekrt, Sklenář, Bruthansová, Caltová, Lišková: Paleontologický workshop na akci "Super den s Březenským drakem". Březno u Chomutova. 18. 8. 2018.
 • Kuželka V., 5. 2. 2018 Přednáška "Nemoci našich předků" Městská knihovna Neratovice (asi 40 účastníků)
 • Kuželka V., 21. 3. 2018 Přednáška "O antropologii" v NM pro ZŠ Klecany 25 žáků
 • Kuželka V., 24. 10. 2018 Přednáška "Nemoci našich předků" v NM  pro Jihočeskou Universitu 12 studentů
 • Kuželka V., 1. 11. 2018 Přednáška "Nemoci našich předků" v NM pro Institut molekulární biologie a genetiky AV České Budějovice 20 účastníků
 • D. Vondráček: 4x dvouhodinová populárně naučná přednáška na Gymnázium Tanvald pro studenty různých tříd (témata - cestopisné přednášky, či o fylogenetických a laboratorních metodách).
 • Sklenář, J.: „Světlá nad Mořem“, přednáška, radnice města Světlá nad Sázavou, 17. 4. 2018
 • Ekrt, Sklenář, Bruthansová, Caltová, Lišková: Paleontologický workshop na akci "Super den s        Březenským drakem". Březno u Chomutova. 18. 8. 2018.
 • P.Dolejš: 24.1.2018: přednáška „Sekáči“ pro studenty Biologického kroužku
 • P.Dolejš: 10.5.2018: přednáška „Mnohonožky České republiky“ na semináři Masarykovy univerzity v Brně (s dr. Pavlem Kocourkem)
 • Gvoždík V.: Diversification of frogs in Central African forests – Biodiversity Monitoring Center, University of Kisangani, Kisangani, Demokratická republika Kongo, 3. 12. 2018.
 • Gvoždík V.: Diversification of frogs in Central African mountains and across lowland rainforests of the Congo Basin – Dresdener Zoologisches Kolloquium, Senckenberg Natural History Collections, Museum of Zoology, Drážďany, Německo, 13. 9. 2018.
 • Gvoždík V.: Krokodýl konžský a bádání v Kongu – Science Café (www.sciencecafe.cz/), Gymnázium Nový PORG, Praha, 5. 6. 2018.
 • Gvoždík V.: Příběh krokodýla konžského a bádání v Kongu – Café Nobel, pod záštitou Univerzity J. E. Purkyně, kavárna Fokus kafe, Ústí nad Labem, 12. 4. 2018.
 • Dolinay M. & Gvoždík V.: Za žábami do Kamerunu. Dokumentární film + komentář – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Teraristická společnost Praha, 24. 3. 2018.
 • Gvoždík V.: Krokodýl konžský a výzkumy v Kongu – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Teraristická společnost Praha, 27. 1. 2018.
 • Gvoždík: Gvoždík V.: Diversification of frogs in Central African forests – Biodiversity Monitoring Center, University of Kisangani, Kisangani, Demokratická republika Kongo, 3. 12. 2018.
 • Gvoždík V.: Diversification of frogs in Central African mountains and across lowland rainforests of the Congo Basin – Dresdener Zoologisches Kolloquium, Senckenberg Natural History Collections, Museum of Zoology, Drážďany, Německo, 13. 9. 2018.
 • Gvoždík V.: Krokodýl konžský a bádání v Kongu – Science Café (www.sciencecafe.cz/), Gymnázium Nový PORG, Praha, 5. 6. 2018.
 • Gvoždík V.: Příběh krokodýla konžského a bádání v Kongu – Café Nobel, pod záštitou Univerzity J. E. Purkyně, kavárna Fokus kafe, Ústí nad Labem, 12. 4. 2018.
 • Dolinay M. & Gvoždík V.: Za žábami do Kamerunu. Dokumentární film + komentář – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Teraristická společnost Praha, 24. 3. 2018.
 • Gvoždík V.: Krokodýl konžský a výzkumy v Kongu – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Teraristická společnost Praha, 27. 1. 2018.
 • Petr Benda: přednáška o určování lebek savců pro IŽP
 • J. Hájek: 10.5.2018 jsme mel v HB popularizacni prednasku pro verejnost nazvanou "Na ostrově blaženosti - o přírodě a lidech Sokotry".
 • přednáška pro Klub seniorů Horní Počernice, 12.9.2018  "Antropologie zajímavá" Co lze vyčíst z lidské kostry....  Petr Velemínský
 • přednáška pro studenty 2. ročníků gymnázium Botičská v rámci Dne vědy, 8. 11. 2018 - "Kosterní antropologie v praxi, aneb seriály jsou nuda."  Jan Cvrček
 • B. Šreinová: Na brize La Grace k Liparským ostrovům (2x - na semináři geologů muzeí ČR a SR v květnu v Olomouci a v rámci přednášek na nedělní určovací besedě v červnu 2018)
 • Vulkanické pohoří v Centrálním masivu ve Francii "Francouzské středohoří" v květnu 2018 v rámci semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
 • Kamenná industrie a surovina na Bílém kameni u Sázavy v říjnu 2018 v rámci semináře Otázky neolitu a eneolitu našich zemí
 • přednášky, které proběhly v roce 2018 v rámci přednášek pro Paleontologickou sekci Společnosti Národního muzea: 12.3.2018 Milan Libertin - I Gobi byla kdysi zelená
 • 10.12.2018 Jiří Kvaček - Paleoekologie rostlin svrchní křídy ve střední Evropě.
 • Přednášky 2018 – Společnost Národního muzea a PM1 (za PM1 zajišťoval Mgr. Lukáš Zahradníček )

Popularizační exkurze pro veřejnost

 • V rámci projektu City Nature Challenge proběhly komentované přírodovědné exkurze po pražské přírodě.
  • 2. 6. 2018 – ornitologická exkurze (Petřín)
  • 19. 5. 2018 – botanická exkurze (Chuchelský háj)
  • 12. 5. 2018 – entomologická exkurze (Prokopské údolí)
  • 14. 7. 2018 – lichenologická exkurze (Divoká Šárka)
  • 3. 11. 2018 – mykologická exkurze (Hradiště Závist a Břežanské údolí)
 • J. Holec, exkurze, 12.6.2018: Kersko, botanicko-mykologická exkurze
 • D. Vondráček: Vedení exkurze pro veřejnost v rámci Otvírání studánek v Kunraticích. Více zde: https://drive.google.com/file/d/18GJgjDuXXU9sLU6aTGlQvqlmM7VdCdDk/view
 • Ekrt, B.: Geologická a paleontologická exkurze do okolí Vrapic u Kladna. Pro klub náruživých přírodovědců. 10. 11. 2018.
 • D. Vondráček: 1x exkurze pro návštěvníky ZOO Praha včetně příprav pastí v areálu apod.
 • P.Dolejš:  4.4.2018: přírodovědná exkurze do Divoké Šárky (v angličtině) pro skotské studenty
 • 12.5.2018: entomologická procházka pro veřejnost v Prokopském údolí (ing. Caltová)
 • 13.6.2018: komentovaná prohlídka Velké výstavy bezobratlých v Botanické zahradě PřF UK pro studenty Biologického kroužku
 • 10.10.2018: přírodovědná exkurze do Divoké Šárky pro studenty Biologického kroužku

Popularizační projekty (mimo zmíněné výše)

Národní muzeum se poprvé zapojilo do mezinárodního projektu občanské vědy City Nature Challenge, který propojuje širokou veřejnost a přírodovědce po celém světě díky pozorování přírody mobilní aplikací iNaturalist.

Oslavy 200. výroční Národního muzea (14. – 15. 4. 2018)

Víkend otevřených sveří spojený s komentovanými prohlídkami depozitářů a aktivit pro veřejnost, které byly spojené s představením náplně jednotlivých oddělení Přírodovědeckého muzea.

Den otevřených dveří v Kroužkovací stanici (28.4.2018)

V rámci projektu City Nature Challenge měli návštěvníci možnost vidět ukázky kroužkování ptáků, ukázky práce se včelími úly nebo aktivně zaznamenávat druhy živé přírody pomocí mobilní aplikace iNaturalist.

V rámci projektu City Nature Challenge proběhl 29.4.2018 doprovodný program ve Stanici přírodovědců DDM. Program sestával z komentovaných exkurzí po areálu stanici, z ukázek živých obojživelníků a bezobratlých obývajících tamní okolí a návodu, jak pracovat s mobilní aplikací iNaturalist

Příměstský tábor pro mladé přírodovědce v Národním muzeu (16. - 20. 7. 2018)

Vědečtí pracovníci Přírodovědeckého muzea se podíleli na programu pro malé přírodovědce. Skupina navštívila depozitáře a laboratoře Přírodovědeckého muzea, vyzkoušela si terénní práci přírodovědců v areálu muzea v Horních Počernicích a navštívila Kroužkovací stanici, kde probíhaly ukázky kroužkování ptáků.

Popularizační publikace

Knihy:

 • Ekrt, B.; Zuna, M. (2018): Deník výpravy. Výtah do hlubin geologické minulosti na soutoku Labe a Jizery.- Vydal Rodinný klub Klíček z. s., pp. 1-53, 2. vydání (ISBN 978-80-270-3640-0).

Kapitoly v knize:

 • Ekrt, B. (2018): Top předměty Národního muzea: 21. Acrolepis gigas - obrovitá zkamenělá ryba 
 • Ekrt, B. (2018): Top předměty Národního muzea: 22.Čelist křídového mořského plaza mosasaura
 • Ekrt, B. (2018): Top předměty Národního muzea: 23. Burianosaurus augustai - nejslavnější česká dinosauří kost
 • Ekrt, B &Dašková, J. (2018): Top předměty Národního muzea: 26. Cretornis hlavaci - ptakoještěr z Čech
 • J. Hájek: autorsky jsem se podilel na popularni knize vydane ke 200 letum muzea: Kolektiv autorů, 2018: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. (National Museum, 200 years in 200 photographs). CPress, Brno, 2016 pp.

Popularizační články (tisk, online)

 • P. Kment, Dva nové druhy inváznych bzdôch na Slovensku a ich potencionálna škodlivosť pre ovocie a vinič hroznorodý, Sady a vinice, 2/2018
 • P. Kment, Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků, Pavouk, 45/2018
 • Sklenář, J., Macek, I. 2018. 200 let přírodovědy v Národním muzeu. Živa 2018 (6), 315–317.
 • Sklenář J.: Facebook Společnosti Národního muzea (články k přípravě nových expozic apod.; ve spolupráci s J. Bruthansovou) https://www.facebook.com/groups/329650687587789/?fref=nf
 • Ekrt, B.; Zikmundová, A. (2018): Bobky z pravěku.- Vesmír, 97, 1/2018, 30-33.
 • D. Vondráček: Dva internetové články: - https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/kviz-bezobratli-hmyz-brouci-pavouci-rak.A180612_075210_hobby-mazlicci_mce a https://www.idnes.cz/hobby/poznate-jaky-hmyz-vas-muze-bodnout-a-jestli-se-mate-bat.Q180819_202153_hobby_lpo
 • Velebil D. (2018): Minerály stříbra ve sbírce Národního muzea. - Minerál 26, 1, 29 - 39.
 • Velebil D., Vrtiška L., Černý P. (2018): Důl Hrbek u Zaječova - slavné historické naleziště fosfátů. - Minerál 26, 5, 412-421.
 • Velebil D. (2018): Klasická naleziště wavellitu v Německu. - Minerál 26, 5, 461-464.
 • Velebil D., Sejkora J. (2018): Přehled sbírek a rok 2017 v odděleních Přírodovědeckého muzea NM. 1. Mineralogicko-petrologické oddělení. - Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, Vol. 187 (2018), xx - xx.
 • Vacek F (2018): Kámen, který roste jako z vody. Muzeum 3000. Zpravodajský portál Národního muzea pro 3. tisíciletí (http://muzeum3000.nm.cz/clanek/kamen-ktery-roste-jako-z%C2%A0vody)
 • Vacek F (2018): Orbikulární žuly, horniny stále záhadné. Muzeum 3000. Zpravodajský portál Národního muzea pro 3. tisíciletí (http://muzeum3000.nm.cz/aktualne/orbikularni-zuly-horniny-stale-zahadne)
 • 5. 4. Článek "Smrt v rukou umělců" s redaktorem J. Horou v 5 plus 2 o posmrtných maskách ve sbírkách NM
 • P.Dolejš: 1.3.2018: příspěvek pro web Muzeum 3000:  http://muzeum3000.nm.cz/aktualne/pavoukem-roku-2018-se-stal-druh-ktery-muzeme-i-slyset
 • P. Dolejš: TUF I. H. & DOLEJŠ P. 2018: Síla mateřského pudu. Vesmír 97: 692–693.
 • DOLEJŠ P., MOCK A. & TAJOVSKÝ K. 2018: Interview: 70th birthday of Pavel Kocourek. Diplopodologist, painter and teacher. Schubartiana 7: 7–21.
 • DOLEJŠ P. 2018: Book review – Kůrka A, Řezáč M, Macek R & Dolanský J 2015 Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic]. Academia, Praha. 623 pp., ISBN: 978-80-200-2384-1. Arachnologische Mitteilungen 56: iv–v.
 • KŮRKA A. & DOLEJŠ P. 2018: Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. Arachnologische Mitteilungen 56: i–iv.
 • Jiří Šmíd: popularizační článek: ŠMÍD J. & BENDA P. 2018: K významným výročím herpetologa Jiřího Moravce. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 187: 169–182.
 • ČERNÝ P, ČERNÝ P, VRTIŠKA L (2018) Fosfáty okolí Komárova u Hořovic. Minerál 26(5): 395-411
 • KNÍŽEK F, ŠTUREK V, ŠKÁCHA P. (2018) Nálezy stříbrných rud v posledním období těžby na žíle LI v Lešeticích u Příbrami. Minerál 26(1): 40-51
 • LOUN J, VRTIŠKA L (2018) Nové nálezy fluorwavellitu, variscitu a tyrkysu z Počepic u Sedlčan. Minerál 26(5): 447-451
 • PAULIŠ P,  SEJKORA J (2018) Nové minerály zjištěné v České republice po roce 2011. Minerál 26(1): 85-103
 • PAULIŠ P, KOPECKÝ S, POUR O, VRTIŠKA L (2018) Hydrokenoelsmoreit (ferritungstit) z Vysoké u Havlíčkova Brodu, nový minerál pro Českou republiku. Minerál 26(4): 299-304
 • PAULIŠ P, KOPECKÝ S, POUR O, VRTIŠKA L (2018) Nový nález kasiteritového zrudnění od Sázavky u Světlé nad Sázavou. Minerál 26(2): 139-145
 • PAULIŠ P, KOPECKÝ S, VRTIŠKA L, POUR O (2018) Klasická mineralogická lokalita Krucemburk – nejen pseudomalachit. Minerál 26(6): 491-497
 • PAULIŠ P, POUR O, MALÍKOVÁ R (2018) Nové nálezy manganových oxidických minerálů v ČR. Minerál 26(2): 119-123
 • PAULIŠ P, TOEGEL V, POUR O, VRTIŠKA L (2018) Nově zjištěné minerály opuštěného ložiska uranových rud Jelení vrch u Horních Hoštic. Minerál 26(6): 491-497
 • SEJKORA J (2018) Drúza aragonitu z Podrečan. In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 47
 • SEJKORA J (2018) Křepické zlato. In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 85
 • SEJKORA J (2018) Stříbro z Kongsbergu. In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 173
 • ŠKÁCHA P. (2018) Stříbrné kyzy na ložisku Jáchymov. Minerál 26(1): 55-58
 • ŠREINOVÁ B (2018) Diorit s kulovitou texturou. In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 39
 • ŠREINOVÁ B (2018) Kappadokie - geologický fenomén a lidé. 38. seminář "Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí" 16. - 18. května 2017. Hvězdárna v Úpici, Úpice 113-132
 • ŠTEVKO M (2018) Nový nález rutilu na žile Mária pri Rožňave v Spišsko-gemerskom rudohorí. Esemestník 7(1): 32
 • ŠTEVKO M (2018) Nález rutilu pri Muránskej Dlhej Lúke v Stolických vrchoch. Esemestník 7(1): 34
 • ŠTEVKO M (2018) Nález sadrovca v kameňolome Slanec v Slanských vrchoch. Esemestník 7(2): 79
 • ŠTEVKO M (2018) Nález ferimolybditu na uránovom ložisku Novoveská Huta v Spišsko-gemerskom rudohorí. Esemestník 7(2): 76
 • ŠTEVKO M, SEJKORA J (2018) Arzenosiderit z Dobšinej v Spišsko-gemerskom rudohorí. Esemestník 7(2): 75-76
 • VACEK F (2018): Kámen, který roste jako z vody. Muzeum 3000. Zpravodajský portál Národního muzea pro 3. tisíciletí (http://muzeum3000.nm.cz/clanek/kamen-ktery-roste-jako-z%C2%A0vody)
 • VACEK F (2018): Orbikulární žuly, horniny stále záhadné. Muzeum 3000. Zpravodajský portál Národního muzea pro 3. tisíciletí (http://muzeum3000.nm.cz/aktualne/orbikularni-zuly-horniny-stale-zahadne)
 • VACEK F (2018) Migmatit z Nuuku, jedna z nejstarších hornin na Zemi. In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 103
 • VACEK F (2018) Suevit ze Sudbury, svědek dávné katastrofy. In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 174
 • VACEK F (2018): Field trip: Stratigraphy and tectonics of the NE-closure of the Prague Basin. Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Geologica et Paleobiologica, Special Volume. 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Abstract Book: 106-113
 • VACEK F, ŽÁK J, ROBERTS NW, SLÁMA J (2018) New insights into the faulting of the Prague Syncline (Teplá–Barrandian Unit) from U–Pb geochronology of calcite slickenfibres. 3rd Workshop on orogenic processes in the Bohemian Massif, Presseck, Bavaria, 15. - 17. 6. 2018, Proceedings: 40-41
 • VELEBIL D (2018) Broumovský meteorit (17,23 kg). In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 27
 • VELEBIL D (2018) „Hvězdy“ pod cívkou. Detektor revue 2018(3): 16-21
 • VELEBIL D (2018) Klasická naleziště wavellitu v Německu. Minerál 26(5): 461-464
 • VELEBIL D (2018) Loketský meteorit (6,6 kg). In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 94
 • VELEBIL D (2018) Minerály Prahy. Nakl. GRANIT, 152 stran,
 • VELEBIL D (2018) Minerály stříbra ve sbírce Národního muzea. Minerál 26(1): 29-39
 • VELEBIL D (2018) Minerály z kraje českého granátu. Vesmír 97/148(2): 116-117
 • VELEBIL D (2018) Stonařovský meteorit (173,5 g). In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 170
 • VELEBIL D (2018) Vltavíny z lokality Besednice. In: Kolektiv autorů: 200 let Národního muzea ve 200 fotografiích. Národní muzeum: 199
 • VELEBIL D, SEJKORA J (2018) Mineralogicko – petrologické oddělení Národního muzea v roce 2017. Journ Nat Mus (Prague), Natural Hist Ser, 187: v tisku
 • VELEBIL D, VRTIŠKA L, ČERNÝ P (2018): Důl Hrbek u Zaječova - slavné historické naleziště fosfátů. Minerál 26(5): 412-421
 • VRTIŠKA L (2018) Výskyt sekundárních fosfátů na opuštěném ložisku železných rud Krušná hora u Berouna. Minerál 26(5): 422-425
 • VRTIŠKA L, BEDNAŘÍK J (2018) Vivianit z Fe ložiska Poniklá u Jilemnice. Minerál 26(5): 452-454
 • VRTIŠKA L, MALÍKOVÁ R, SEJKORA J (2018) Fluorwavellit, variscit a fosfáty olova z okolí Líštěnce u Votic. Minerál 26(5): 440-446
 • VRTIŠKA L, SEJKORA J, MALÍKOVÁ R, KADLEC T (2018) Historické a nové nálezy fosfátů na lokalitě Černovice u Tábora. Minerál 26(5): 426-439
 • VRTIŠKA L, WELSER P, ZIKEŠ J (2018) Minerály rudního revíru Rudolfov u Českých Budějovic. Minerál 26(1): 9-19
 • WELSER P, ZIKEŠ J, VRTIŠKA L (2018) Nové nálezy nerostů v ratibořsko-vožickém rudním revíru. Minerál 26(1): 20-28

Populární články v odborném časopisu:

 • Ekrt, B., Kvaček, J. & Dašková, J. (2018): Významný dar sbírky fosílií z nadloží uhelné sloje Mostecké pánve od Severočeských dolů a. s.- Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, Vol. 187 (2018), 153-158.

Ostatní:

 • P. Kment, Miloš Anděra, Jan Sovák: Atlas fauny České republiky – recenze
 • Ekrt, B.: Český rozhlas sever. Planetárium. Frederik Velínský.
 • Ekrt B.; Kvaček, J.: Rozhovory na tiskové konferenci k předání sbírky SD a.s. Národnímu muzeu. S tím spojená tisková zpráva, rozhovory pro média, prezentace vybraných nálezů do médií.

Vybrané mediální výstupy:

Další rozhovory:

 • Ekrt, B.: Autor rozhovoru Josef Hora. Název výstupního článku: Jurský svět Čech a Moravy. Co tady žilo před miliony let?. Vyšlo těchto médiích:
 • Deník 5+2 v tištěné i internetové verzi. http://www.5plus2.cz/default.aspx?d=25.01.2019&e=MA-BRNO-M#strana=6
 • Ekrt, B.: Autor rozhovoru Josef Hora. Název výstupního článku: Česko v pravěku: žil v něm agresivní mosasaurus a bizarní phyllotillon. Vyšlo v:Internetový deník XMan pod idnes.cz https://www.idnes.cz/xman/styl/cesko-pravek-dinosaurus-burianosaurus-mosasaurusgephyrostegus-acrolepis-druhohory-krida.A190125_152112_xman-styl_fro
 • D. Vondráček: Spolupráce při produkci posledního filmu pana Švankmajera "Hmyz" - odborný asistent (uveden v titulcích filmu).
 • D. Vondráček: Vystoupení v českém rozhlase, propagace Velké výstavy bezobratlých: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2018-06-07
 • D. Vondráček: Několik desítek určení z fotek tazatelů, kteří je zasílají na e-mail.
 • Barrande, dokument ČT2 -  v přípravě na r. 2019 (Sklenář, Kvaček, Turek)
 • P. Dolejš: 22.1.2018: prohlídka zoologických depozitářů pro žáky ZŠ Nehvizdy (ing. Caltová)
 • P. Dolejš: 20.11.2018: prohlídka zoologických depozitářů pro skupinu studentů PřF UK (ing. Caltová)
 • V. Gvoždík: Krokodýl konžský, znovuobjevený: zoolog a herpetolog Václav Gvoždík. Český rozhlas Sever, Planetárium, 21. 4. 2018, 18:10. Moderoval Frederik Velinský.
Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Popularizace vědy probíhala rovněž formou příspěvků a posterů na 39 domácích a 51 zahraničních konferencích a seminářích.