výroční zpráva 2018

EN

Činnost a hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví pokračovalo i v roce 2018 ve své hlavní činnosti metodického pracoviště pro otázky prezentace sbírek muzejní povahy a komunikace s veřejností.

Centrum dále rozvíjelo své tradiční činnosti, mezi něž patří správa a pravidelná aktualizace oborového informačního portálu eMuzeum, který se v roce 2018 rozšířil o infobázi metodických center, budování a provoz oborové muzeologické knihovny Centra a vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. V roce 2018 bylo vedle vydání jednoho časopisu realizováno i zvláštní vydání. Mezi realizované aktivity Centra patřila organizace seminářů a školení v roce 2018 zaměřených mimo jiné na marketing, pokračující práce s návštěvníky se speciálními potřebami a řada dalších aktivit.