výroční zpráva 2018

EN

Lapidárium Národního muzea

Expozice Lapidária Národního muzea

Expozice Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století je největší česká státní sbírka kamenné plastiky převážně z Prahy a středních Čech. Chronologicky představuje vzácné památky od prostých architektonických článků po vynikající díla významných umělců z období od konce 11. do konce 19. století, jež byly nahrazeny kopiemi či pocházejí z mist, která v minulosti zanikla.

   

Výstavy Lapidária Národního muzea

Příběh krajiny ve službách národa

4. 9.– 30. 11. 2018

Panelová výstava představila návštěvníkům prostřednictvím bohatých sbírek Národního muzea téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině dlouhého 19. století funkce národního symbolu. Krajinné prvky jako místa paměti české národní identity nabízela v období formování moderního českého národa významný inspirační zdroj výtvarných, literárních a hudebních umělců, a byla i jevištěm celé řady národních akcí. Krajina se stávala nejen reálným, ale též symbolickým prostorem – místem snů a tužeb české společnosti.

   

Doprovodné programy

Literární festival a knižní veletrh Svět knihy Praha, 10.–13. 5. 2018

Výstavy a přednášky na veletrhu Svět knihy Praha 2018 v prostorách Lapidária Národního muzea.

   

Muzejní noc, 9. 6. 2018

Oslavy 200 let NM v budově Lapidária Národního muzea

Program „Již 200 let se staráme o kamenosochařské památky” – komentované prohlídky expozicí a nahlédnutí do restaurátorského ateliéru – PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.; MgA. Eva Míčková

  • Dotyk kamene – specifika sochařských materiálů hmatem
  • Výtvarná dílna barokních mistrů – improvizovaný ateliér pro velké i malé návštěvníky
  • Komorní sbor Jakoubka ze Stříbra – hudební vystoupení s husitskými a bratrskými chorály, s italskými renesančními polyfonními skladbami pod vedením Hany Tonzarové
  • Tajuplná stezka Lapidáriem – poznávací prohlídka s rytířem Bruncvíkem pro nejmenší návštěvníky

Celodenní program „Z ulic do Lapidária”, 15. 9. 2018

  • Komentované prohlídky Zachráněné památky středověku – po stopách knížecích a královských Čech, Zachráněné památky nového věku – Praha v plné slávě – PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.

 

  • Péče o památky v Lapidáriu – MgA. Eva Míčková
  • Základy kresby pro dospělé workshop – Akt, Portrét – MgA. Alena Marešová

   

  • Zmizelá Praha – samoobslužná stezka Lapidáriem pro děti 
  • Vytvořte si vlastní plastiku z moduritu – výtvarná dílna pro malé i větší návštěvníky
  • Pásmo písní České dějiny v písničce – hudební těleso Ostravská bandaska, umělecký vedoucí Viktor Velek

 

 

20. ročník festivalu Designblok na pražském Výstavišti – Art House v Lapidáriu Národního muzea, 17.–20. 10. 2018

Výstava sběratelského a uměleckého designu. V kurátorském výběru se v Lapidáriu představili čeští i zahraniční designéři a umělci, někteří sólově, jiní ve spolupráci se galerií.