výroční zpráva 2018

EN

Věda a výzkum v Knihovně Národního muzea

Zaměstnanci Knihovny Národního muzea se v roce 2018 podíleli na řešení 9 výzkumných cílů v rámci IP DKRVO a 2 projektů NAKI. V rámci popularizace vědy vystoupili ve 3 pořadech Českého rozhlasu a České televize a realizovali 1 workshop. V rámci publikační činnosti zaměřené na popularizaci publikovali 2 články. Své výsledky výzkumu a vývoje prezentovali formou příspěvků a posterů na 4 domácích a 9 zahraničních konferencích a seminářích.

Projekty NAKI

Získané projekty v roce 2018:

Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (Období: 2018–2022; Řešitel za NM: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.)

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích (Období: 2018–2022; Řešitel za NM: Filip Šír, DiS.)

Popularizace vědy

Popularizační přednášky pro veřejnost, výstavy, workshopy:

  • SEKERA, Martin. Jsou Češi smějící se bestie? ČRo Radiožurnál, 1. dubna 2018.
  • SEKERA, Martin. Dnes před 100 lety. (Vznik ČSR a noviny.) Česká televize, Studio 6, 15. října 2018
  • SEKERA, Martin. Málo milován, málo nenáviděn. 200 let s Františkem Ladislavem Riegrem, ČRo Vltava, 1. prosince 2018
  • Workshop Kramářské tisky a jejich producenti v geografickém kontextu, rok první. – Možnosti digitální prezentace kramářských tisků; Praha, Národní muzeum 21. 11. 2018.

Popularizační články (tisk, online):

  • BYDŽOVSKÁ, Iva – MĚŘIČKA, Matěj. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček. Knihovna Plus 2018, č. 2. Dostupné z: https://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2018-02/historie-a-soucasnost/digitalni-knihovna-kramarskych-tisku-spalicek
  • BYDŽOVSKÁ, Iva – MĚŘIČKA, Matěj – KLACEK, Michal. Workshop možnosti prezentace kramářských tisků (Nová budova Národního muzea, 21. listopadu 2018). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2019, č. 1–2, s. 80–83.

Popisek k obr. 1:

Monografie zpracovávající hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského, který probíhal v Knihovně Národního muzea v letech 2017–2018.

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

  • Popularizace vědy probíhala rovněž formou příspěvků a posterů na 1 domácích a 3 zahraničních konferencích a seminářích.