výroční zpráva 2018

EN

Pražská muzejní noc 2018

Patnáctý ročník Pražské muzejní noci proběhl v sobotu dne 9. června 2018.

Akci pořádali AMG, Národní muzeum a Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci s dalšími zúčastněnými muzei, galeriemi a kulturními institucemi a proběhla za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

I v roce 2018 se zúčastnilo široké spektrum kulturních institucí – od muzeí a galerií, přes mezinárodní, dokumentační a kulturní centra, památky, až po vysoké školy či knihovny. Do akce se v roce 2018 zapojilo 50 institucí, které zpřístupnily dohromady 77 objektů. Vstup do všech objektů byl v rámci Pražské muzejní noci zdarma, pouze v objektech NKP Vyšehrad, se platilo symbolické vstupné 1 Kč. 

Pražská muzejní noc 2018 opět přinesla možnost navštívit muzea a galerie v netradiční noční době od 19 hodin až do jedné hodiny po půlnoci. Celá akce byla doplněna bohatým doprovodným programem. Připraveny byly přednášky, koncerty, filmové projekce, komentované prohlídky, workshopy, výtvarné dílny a další.

O Pražskou muzejní noc byl i letos velký zájem. V průběhu akce bylo do zpřístupněných objektů zaznamenáno na 120 000 návštěvnických vstupů.

Přeprava všech účastníků Pražské muzejní noci mezi jednotlivými objekty byla již tradičně zdarma. Dopravní podnik hl. m. Prahy zřídil pro Pražskou muzejní noc 10 speciálních autobusových linek. Centrálním přestupním bodem autobusových linek bylo jako každoročně náměstí Jana Palacha.

Akce byla kladně prezentována ve sdělovacích prostředcích. Podle analýzy monitoringu, lze prohlásit, že novináři o akci informovali výrazně nadprůměrně
a pozitivně. Zprávy se soustředily zejména na doprovodné programy jednotlivých institucí a organizační a dopravní informace.

Pražská muzejní noc 2018 byla poznamenána nepřízní počasí. Prahou se v podvečer 9. června prohnaly silné bouřky, které přinesly nárazový vítr a přívalové deště. Na několika místech v Praze bouřka vyvrátila stromy, laguny na komunikacích místy zastavily provoz městské hromadné dopravy. Plánované venkovní programy byly přesouvány do interiérů. Informační stany musely být v průběhu dne na přibližně 2 hodiny uzavřeny z bezpečnostních důvodů. Z důvodu nepřízně počasí bylo také zaznamenáno méně návštěvnických vstupů než obvykle.

Muzea v rámci Pražské muzejní noci i přes nepřízeň počasí navštívilo na  120 000 návštěvníků.

Za XV. uplynulých ročníků se Pražská muzejní noc stala neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře Hlavního města Prahy. Pražská muzejní noc přináší ojedinělou možnost prozkoumat kulturní bohatství naší metropole ve zcela specifické atmosféře. Každoročně hraje tato akce důležitou roli v komunikaci muzeí a galerií směrem k široké veřejnosti a přináší nové, netradiční kulturní zážitky. Díky tomu přispívá k pozitivnímu vnímání Prahy a jejích kulturních institucí širokou veřejností.

Pražská muzejní noc byla i letos vyvrcholením celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2018 – XIV. ročníku.