výroční zpráva 2018

EN

České muzeum hudby

Expozice v Českém muzeu hudby

Člověk – nástroj – hudba

Expozice chce návštěvníkům představit hudební nástroje nejen jako pozoruhodné doklady řemeslné a umělecké zručnosti, ale jako základního prostředníka mezi člověkem a hudbou. Projdete historií a poznáte jednotlivé způsoby, jak může hudební nástroj tón tvořit, jak vypadal zápis hudby pro různé typy hudebních nástrojů i jak a při jakých společenských příležitostech se na ně hrálo.

V roce 2018 byla realizována část revitalizace stále expozice, vznikla nová místnost Hudba pod proudem, která se zaměřuje na zlomy, které se udály v hudbě 20. století a souvisí s vynalezením a využíváním nových typů hudebních nástrojů. Expozice byla doplněna o interaktivní prvky a hudební nástroje k vyzkoušení pro návštěvníky.

Výstavy v Českém muzeu hudby

Hudba a pohádka

26. 5. 2017 - 13. 1. 2019

Co se stane, když se nechá klasickou českou pohádkou inspirovat hudební skladatel, knižní ilustrátor nebo loutkář? A které pohádky přímo s hudebními motivy pracují? Výstava zve do světa plného příběhů, „vážné“ hudby i filmových písniček. Pro děti i dospělé bude přichystána cesta z chalupy hloupého Honzy přes tajuplný les, vodní říši, čertovskou muziku až do královského hradu. Potkáte na ní Rusalku, Čerta a Káču, Krysaře, Červenou karkulku, čaroděje, trpaslíky i obry, draky…, prostě povede z pohádky do pohádky, a to s humorným nadhledem a zároveň s náznakem hlubších souvislostí.

Výstava byla pro velký úspěch a návštěvnost dvakrát prodloužena.

       

Doprovodné programy

Stálou expozici pak po celý rok zpestřovaly výstavky z cyklu Osobnosti-Výročí-Zajímavosti ve dvou vitrínách, kde se prezentovaly tiskové materiály hudebněhistorického oddělení.

 • Umělecká beseda (1863-1972) - 155. výročí založení | 3. 1. 2018 do 3. 4. 2018
 • Jan Nepomuk Maýr (1818 - 1888) | 3. 1. 2018 do 3. 4. 2018
 • Hudba a velké osobnosti z doby Třicetileté války | 4. 4. 2018 – 28. 6. 2018
 • 200 let Národního muzea – počátky hudební sbírky | 4. 4. 2018 - 28. 6. 2018
 • 200 let Národního muzea – hudebněhistorické oddělení představuje svoje sbírky | 27. 6. 2018 – 24. 9. 2018
 • 200 let Národního muzea – 100 let České republiky – počátky samostatného státu a hudba | 26. 9. 2018 -  7. 1. 2019
 • 200 let Národního muzea – hudebněhistorické oddělení představuje svoje sbírky | 26. 9. 2018 -  7. 1. 2019
Oslavy 200 let NM:

14. - 15. 4. 2018: Oslavy 200 let Národního muzea

14. 8. 2019: Mezinárodní festival Flašinet žije! 

Doprovodné programy ke stálé expozici Člověk – nástroj – hudba
 • Hudba hradní stráže | 6. leden 2018
 • Smyčcový orchestr pražské konzervatoře | 2. březen 2018
 • MUH Trio - František Uhlíř | 6. březen 2018
 • Sello Cannino | 25. březen 2018
 • Armonici senza fili | 22. duben 2018
 • Smyčcový orchestr pražské konzervatoře | 25. květen 2018
 • Flašinet žije! | 14. srpen 2018
 • Klaus Simon - Erwin Schulhoff | 15. září 2018
 • Mayen|19. září 2018
 • Piotr Bak | 10. říjen 2018
 • Česká beseda |28. říjen 2018
 • Smyčcový orchestr pražské konzervatoře | 12. listopad 2018
 • Low Roar | 21. listopad 2018
 • Nadační fond Harmonie | 19. prosinec 2018

9. 6. 2018 Muzejní noc

Doprovodné programy k výstavě Hudba a pohádka
 • Komentovaná prohlídka | 24. 1. 2018
 • Tancování s Janem Onderem | 27. 1. 2018
 • Komentovaná prohlídka | 15. 2. 2018
 • S cimbálem do pohádky | 11. 4. 2018
 • Komentovaná prohlídka | 12. 4. 2018
 • Muzikologická přednáška - Král a uhlíř | 2. 5. 2018
 • Dětská dílna - Hudba v pohádkách, pohádky v hudbě | 11. 5. 2018
 • Komentovaná prohlídka | 24. 5. 2018
 • Komentovaná prohlídka | 21. 6. 2018
 • Vodnický den | 11. 7. 2018
 • Komentovaná prohlídka | 23. 8. 2018
 • Rozprávky a pohádky - Československé odpoledne | 6. 10. 2018