výroční zpráva 2018

EN

Klíčové projekty a zahraniční výstavy

Klíčovými výstavními projekty v roce 2018 byla výstava Keltové v Nové budově NM spolu s  výstavami 2×100 a Česko-Slovenskou/Slovensko-českou výstavou v nově zrekonstruované Historické budově Národního muzea. Vedle uvedených realizovalo Národní muzeum množství dalších výstavních projektů, do nichž se zapojily všechny odborné složky Národního muzea.

V zahraničí bylo muzeum nadále aktivní se svým projektem Fenomén Masaryk, který byl prezentován v USA a Izraeli. Výstavními projekty Historického muzea NM byl v Estonsku a Litvě připomenut revoluční rok 1968. 

Zahraniční výstavy

České hrady a zámky

Obrazová výstava ukazuje výběr těch nejzajímavějších hradů a zámků Čech a Moravy. Návštěvníci se mohou seznámit s českými lokalitami i prostřednictvím digitalizovaných 3D modelů či zhlédnutím dokumentu Deset století architektury. V roce 2018 byla připravena pro převoz do Damašku. Její realizace se v Sýrii nakonec z důvodu změny bezpečnostní situace zatím neuskutečnila.

Výstava již přiblížila krásy Česka v mnoha zemích, například v Malajsii, Bhútánu, Afghánistánu, Indii či Manile.

Fenomén Masaryk 

Unikátní výstava, která připomněla mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta, získala díky svému úspěchu i podobu pro realizaci v zahraničí. Představila Tomáše Garrigue Masaryka mimo klasická a zažitá klišé "Prezidenta Osvoboditele" a "tatíčka" ve Spojených státech amerických - v New Yorku a  Washingtonu, i ve státě Izrael (v Jeruzalémě).

Dvořákův violoncellový koncert  

Výstava v Galerii Českého centra v New Yorku představila vzácný rukopis tohoto Dvořákova díla spolu s kopiemi dalších dokumentů vážících se ke vzniku a provádění koncertu. Asi 12 minutové video doprovázející výstavu a složené z fotografií a dokumentů poukázalo na význam Dvořákova pobytu v Americe a na zásadní momenty vzniku viloncellového koncertu a jeho významné interprety. 

Neznámá hrdinka 

Výstavní projekt připomněl v Estonsku výročí roku 1968

„Pod žhavým sluncem Afriky“ 

Výstava představila prostřednictvím dochovaného fotografického materiálu Tunisko očima československých návštěvníků. Nahlédla do období mezi dvěma světovými válkami a soustředila se na tuniskou architekturu, starověké památky, faunu a floru, či každodenní život Tunisanů. Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 11. května 2018 v Národním muzeu Bardo v Tunisu.

… a přijely tanky 

Výstava zaměřená na připomenutí 5o let od revolučního roku 1968 přiblížila občanům Litvy české reálie tohoto období.