výroční zpráva 2017

EN

Péče o archiválie Národního muzea

Webový portál Vademecum, na kterém Národní muzeum prezentuje archivní fondy a sbírky, zpřístupňuje 187 707 záznamů a 73 499 digitálních objektů. V roce 2017 jej využilo 1262 badatelů, kteří vykonali 2603 návštěv (celkový počet zobrazení stránek byl 78 984).

Archiv Národního muzea

Archiv Národního muzea získal darem dodatky k fondům J. Honc, J. Honcová, M. Nesměrák, V. Mastný, F. L. Rieger, K. Vavřínek, Zátkovi a ke Sbírce rukopisů; probíhaly pravidelné skartace úředních spisů NM. PhDr. Milena Běličová s dobrovolnicí Bc. Olgou Líbalovou inventarizovaly fond František Kaska (2 kart., 66 inv. č.). Studentka Karolína Trhoňová na VOŠ a SPŠ grafická restaurovala 2 pergamenové listiny; dobrovolnice Bc. Lenka Brücknerová vyčistila od prachu 543 listin (Sbírka pergamenů A). Bc. Veronika Šulcová, DiS. interně konzervovala a nově adjustovala fragment pohřebního oděvu a vousů Tychona Brahe (J. Matiegka, inv. č. 868), další předměty byly konzervovány na výstavy (Adéla Skoupá, DiS. a Ing. Jitka Vykouková). Zejména díky dobrovolnické činnosti (R. Bortel, L. Brücknerová, O. Líbalová, M. Linhart, R. Paulová, M. Řehořová) byla digitalizována řada archiválií z fotografických a starých sbírek. PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. a Mgr. Libor Jůn, Ph.D. jsou spoluřešiteli grantu GA ČR „Národní muzeum v éře Československa“. PhDr. Milena Běličová byla kurátorkou výstavy Fenomén Masaryk.


Svatební fotografie JUDr. Huga Mastného s Helenou roz. Lindackerovou, Praha, Langhans, 14. 10. 1939 – z přírůstku do osobního fondu jeho strýce, diplomata JUDr. Vojtěcha Mastného.

 
Fragment pohřebního oděvu a vlasů a vousů Tychona Brahe z fondu antropologa Jindřicha Matiegky (inv. č. 868), původní uložení před konzervací.


 
Fragment pohřebního oděvu a vlasů a vousů Tychona Brahe z fondu antropologa Jindřicha Matiegky (inv. č. 868), nová adjustace (Bc. Veronika Šulová, DiS., NM).

 


Československá revoluční medaile z fondu Ludvík Očenášek (inv. č. 15) s nápisem 1914–1918, provedení s podpisem medailéra (iniciály AB = Antoine Bourdelle), patrně typ B: vydání ze světlého bronzu z let 1920–1938, na stužce, stav před konzervací.

 

   
Československá revoluční medaile z fondu Ludvík Očenášek, aversní a reversní strana po konzervaci (Ing. Jitka Vykouková, NM).

   
Ukázka vyobrazení erbů ze Sbírky znaků české šlechty, digitalizovala v rámci dobrovolnické činnosti Michaela Řehořová.

Archiv tělesné výchovy a sportu

Získal zvláště vlastním sběrem reklamní brožury(zejm. se sportovním vybavením), plakátky, časopisy a jiné drobné tisky z nejrůznějších sportovních odvětví (2 kartony). Darem byla získána pozůstalost Miroslava Buška (2 kartony). Bc. Pavlína Fúrová zpracovala archivní sbírku Kanoistika (2 kart., 100 inv. č.) a podílela se na přípravě výstavySport za Velké války. Mgr. Lucie Swierczeková se podílela na organizaci konference Sport & tělesná výchova.   
Ukázka dokumentů z nově inventarizované sbírky Kanoistika Archivu tělesné výchovy a sportu (inv. č. 77 a 78).

Československé dokumentační středisko

Bylo dokončeno stěhování archivních a knihovních fondů z pracoviště Josefská 6, Praha 1 do centrálního depozitáře HM v Terezíně a do NB NM. V rámci spolupráce s ČSDS, o. p. s. a jeho grantu OR2016-27242 se začala inventarizace fondů Charta 77, fond korespondence a fond exilového ČSDS. Mgr. Jitka Hanáková zahájila spolu s Mgr. Karolínou Honsovou, Mgr. Veronikou Doll a Mgr. Markétou Kabůrkovou, Th.D. inventarizaci fondu Monitoring RFE (5628 inv. č.); ve spolupráci s ÚSTR byla část fondu RFE digitalizována (693 261 skenů). Mgr. Hanáková byla autorkou a kurátorkou výstavy Pavel Tigrid. Hlas svobody.

Archiv Náprstkova muzea 

Získal darem dodatek k fondu E. S. Vráz (1 kart.). Pokračovala postupná externí konzervace sbírky Scrap-books (odkyseleno 8 sv.), ze kterých interní konzervátoři vyňali a zrestaurovali 15 plakátů. Dále interně zrestaurovali 5 nejstarších listin z fondu Vojty Náprstka, 15 předmětů z fondů E. S. Vráz a B. Kroupa, 2 šanony a 1 krabici korespondence z fondu A. R. Nykl a 1 krabici korespondence z fondu V. Náprstek. Díky dobrovolnické práci Markéty Kunčerové, Petry Dandové, Katrin Bialisové a Martiny Magdoňové byly do elektronické podoby přepsány soupisy fondů Dvořák, Eliášová, Erben, Feistmantel, Feuerstein, Pertold, Štředonský, Štolovský, Štorch a část sbírky Krajanství 2. Dále dobrovolníci dokončili přebalení osobního fondu Vojty Náprstka do nekyselých obalů. Archiv NpM se zápůjčkami podílel na výstavách Náprstkova muzea Africké cesty Emila HolubaJosef Kořenský, pedagog a cestovatela poskytoval odborné služby badatelům.


Plakát vyňatý z knihy výstřižků, Scrap-books č. 132, Náprstkovo České průmyslové muzeum, sv. 1, s. 40.

 

Tabulkové údaje k  péči o archiválie k nahlédnutí ZDE.