výroční zpráva 2017

EN

Návštěvnost objektů Národního muzea

V roce 2017 vykazují objekty Národního muzea v porovnání s rokem 2016 opětovný meziroční nárůst návštěvnosti zhruba o 18 000 návštěvníků. Tento nárůst je způsoben nejen úspěšností výstav, ale také velmi dobrou marketingovou propagací. Nárůst byl zaznamenán téměř u všech pražských objektů, kdy největší podíl připadá na Novou budovu Národního muzea. Zde kromě již probíhající přírovědecké expozice „Archa Noemova“ byly nově zpřístupněny výstavy „Světlo a život“ a „Fenomén Masaryk“. Na vyšší návštěvnosti se rovněž podílely objekty Národní památník na Vítkově, kde v roce 2017 probíhala výstava „Sport za Velké války“ a České muzeum hudby s výstavou „Hudba a pohádka“.  Návštěvnicky velmi oblíbenou se také koncem roku stala výstava „Indiáni“ v Náprstkově muzeu. S otevřením Historické budovy Národního muzea lze očekávat zvýšení veřejného povědomí o Národním muzeu a s tím související růst návštěvnosti jednotlivých objektů.