výroční zpráva 2017

EN

Propagace výstav a expozic

Expozice Archa Noemova

Retro

 (17.6.2016 - 23.7.2017)

Výstavě Retro byla posílena propagace v lednu, v době útlumu, kdy návštěvnost v muzeích tradičně klesá. Leták k výstavě byl distribuován ve Středočeském kraji a zároveň byl podpořen výlepovou kampaní na autobusových zastávkách.

Distribuce letáku:     350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – leden

Výlepová kampaň:   FAN – 150 ploch na autobusových zastávkách – leden

 

V období leden–duben se propagace zacílila na výstavy Náprstkova muzea: Lovci lebek a Příběh Tibetu.

Příběh Tibetu

(14.3.2017-8.10.2017)

Příběh Tibetu byl jako jedna ze stěžejních výstav podpořen delší, tříměsíční kampaní duben-červen všemi marketingovými kanály kromě billboardu. Probíhala distribuce letáků, výlepy v Praze i v regionech.

Formy propagace:    leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty

Distribuce letáku:     350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – duben

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy a v regionech – březen, duben, FAN – 2 × 150 ploch na autobusových zastávkách – březen a červen

Lovci lebek

 (4.11.2016-8.10.2017)

Výstava Lovci lebek byla podpořena v období únor–březen výlepovou kampaní na území Prahy.

Propagace:               leták výstavy v česko-anglické verzi

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy – únor, březen

Výstavní projekt Námluvy a Svatba

Námluvy  (17.3.2017-28.5.2017)

 

 

Svatba (16.6.2017-7.1.2018)

Výstavní projekt Námluvy a Svatba v Národopisném muzeu Národního muzea byl podpořen jednoměsíční propagací v období zahájení výstavy Námluvy v březnu. Výstava byla podpořena distribucí letáků v metru i na území Středočeského kraje. Zároveň probíhala výlepová kampaň v Praze.

Propagace:               leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty

Distribuce letáku:     20 stanic metra – březen, 350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – březen

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru na území hl. m. Prahy – duben, FAN – 150 ploch na autobusových zastávkách – březen

Sport za velké Války

 (19.5.2017-11.2.2018)

Výstava Sport za velké Války v Národním památníku na Vítkově byla provázána spoluprací se společností RunCzech, v rámci které proběhly workshopy, distribuce letáků a fungoval informační stánek při konání běžeckých akcí. Zároveň jsme výstavu podpořili výlepovou kampaní v Praze a distribucí letáků v pražském metru.

Propagace:               leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty. Výstava byla zároveň propagačně podpořena spoluprací s organizací RunCzech.

Distribuce letáku:     20 stanic metra – červen

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy a v regionech – květen–červenec, FAN – 150 ploch na autobusových zastávkách – červen

Hudba a pohádka

 (26.5.2017-14.10.2018)

Výstava v Českém muzeu hudby – Hudba a pohádka patřila také mezi stěžejní projekty, které jsme podpořili všemi možnými dostupnými prostředky včetně distribuce letáků, výlepů a 15 billboardů. Kampaň probíhala v období červen–červenec a její cílovou skupinu tvořily rodiny s dětmi a školní skupiny. V říjnu byl v pražském metru distribuován speciální leták na doprovodné akce k výstavě v období říjen–prosinec. Pro tento projekt byla využita spolupráce s časopisem Pastelka a vydavatelstvím Supraphon. Na základě oslovení byla navázána dlouhodobá spolupráce s firmou Koh-i-noor Hardmuth jako partnerem doprovodných programů.

Propagace:               leták výstavy v česko-anglické verzi, leták na doprovodné programy, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy

Distribuce letáku:     350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – červen, 20 stanic metra – leták na doprovodné akce k výstavě – říjen

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy a v regionech – červen–červenec, FAN – 300 ploch na autobusových zastávkách – červen, 150 ploch na autobusových zastávkách – červenec, billboardy – 15 ploch na hlavních dopravních tepnách na území hl. m. Prahy – červen

Světlo a život

(28.7.2017-31.12.2018)

Hlavním výstavním projektem roku 2017 v Nové budově Národního muzea bylo pokračování úspěšné expozice Archa Noemova – výstava Světlo a život. Ta byla propagována zejména v srpnu, okamžitě po jejím zahájení, a poté ve druhé vlně v období říjen–prosinec.

Ve spolupráci s agenturou Havas byl vytvořen spot, který se promítal v síti kin Cinestar v listopadu a v České televizi v období listopad–prosinec 2017. Výstava byla v srpnu a v říjnu podpořena výlepovou kampaní, tiskovou inzercí, on-line propagací i distribucí letáků. V srpnu bylo umístěno 15 billboardů na území hlavního města. Pro tento projekt byla využita spolupráce se společnostmi Albatros a Přírodovědci.cz.

Propagace:               leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, reklamní spot v síti Cinestar, inzerce v Deníku, časopisu Pastelka a měsíčníku Přírodovědci. TV spot v ČT v období listopad–prosinec.

Distribuce letáku:     20 stanic metra – srpen, 350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – srpen

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy a v regionech – srpen, říjen, FAN – 2 × 300 ploch na autobusových zastávkách – srpen, říjen; Billboardy – 15 ploch na hlavních dopravních tepnách na území hl. m Prahy – srpen.

Fenomén Masaryk

 (15.9.2017-31.1.2018)

Fenomén Masaryk byl druhým výstavním projektem v Nové budově Národního muzea. Marketingová podpora, vzhledem k zaplnění výlepových ploch z důvodu voleb v říjnu, probíhala ve dvou vlnách, a to v září a v listopadu. Distribuce letáků i tisková inzerce probíhala v září a byla vždy napojena na články spojené s výročím T. G. Masaryka, tak abychom cílili na skupinu, která se o historii i dané téma aktivně zajímá. Tisková inzerce probíhala v MF Dnes, Echo24, Respektu a Redway. V listopadu byla hlavní podpora směrována na výlepové plochy a billboardy. Pro tento projekt byla využita spolupráce s výrobcem hodinek PRIM.

Propagace:               leták výstavy v česko-anglické verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, billboardy, inzerce MF Dnes, echo24, časopis RedWay a týdeník Respekt

Distribuce letáku:     350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – září

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy a v regionech – září, listopad, FAN – 2 × 150 ploch na autobusových zastávkách – září, listopad Billboardy – 15 ploch na hlavních dopravních tepnách na území hl. m Prahy – listopad

Indiáni

 (8.12.2017-1.9.2018)

V prosinci byl zahájen další výstavní projekt Náprstkova muzea zaměřený na kultury severoamerických indiánů a indiánů jižní Ameriky.  Marketingová propagace byla naplánována na období prosinec 2017 – únor 2018. V prosinci proběhly výlepové kampaně na území Prahy a distribuce letáku na všech našich distribučních místech v Praze i Středočeském kraji. Proběhla tisková inzerce v časopisu Koktejl a S dětmi v Praze i on-line kampaň na Seznam.cz. Pro tento projekt byla využita spolupráce na zajištění teepee se společností Tentwood.

 

Propagace:               leták výstavy v česko-anglické verzi, stručný leták výstavy v české verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, Inzerce + on-line v měsíčníku S dětmi v Praze, časopis Koktejl, on-line kampaň na sklik – seznam.cz

Distribuce letáku:     20 stanic metra – česká verze – prosinec, 350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – česko-anglická varianta – prosinec

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy – prosinec, FAN – 150 ploch na autobusových zastávkách – prosinec

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava - Hledáme předmět s příběhem

K plánovanému výstavnímu projektu, který vzniká za spolupráce Národního muzea a Slovenského národného múzea byl na konci roku 2017 realizován a propagován projekt „Hledáme předmět s příběhem. Ve spolupráci s agenturou Breisky byl vytvořen leták, který byl distribuován ve Středočeském kraji. Výlepová kampaň probíhala v pražském metru i na autobusových zastávkách. Nově byla navázána spolupráce s firmou Railreklam – tj. výlepové kampaně v oblasti nádraží. Další spolupráce proběhla s vydavatelstvím Economia. On-line inzerce byla realizována na serverech: Seznam.cz, IDOS, aktualne.cz.

     

Propagace:               leták s výzvou v české verzi, plakáty A2 v síti FAN, CLV plakáty, on-line kampaň na sklik – seznam.cz, on-line banner na IDOS, tištěná inzerce v Deníku Extra, on-line propagace na aktualne.cz a 2× print inzerce v týdeníku Respekt. Nově navázána spolupráce s firmou Railreklam – reklama v oblasti nádraží.

Distribuce letáku:     350 lokalit ve Středočeském kraji (kulturní a turistická centra, hotely, kavárny apod.) – listopad

Výlepová kampaň:   CLV plakát – plochy v metru a na povrchu na území hl. m. Prahy – listopad, FAN – 150 ploch na autobusových zastávkách – listopad

Samotný výstavní projekt pak proběhne na jaře roku 2018 na Slovensku a v říjnu 2018 slavnostně otevře Historickou budovu Národního muzea.

Kampaně

Národní muzeum není jen jedna budova

Kampaň „Národní muzeum není jen jedna budova“ byla v roce 2017 podpořena zejména prostřednictvím:

 • standardních tiskovin vydávaných k jednotlivým objektům NM. Byly nově vytvořeny propagační materiály k Náprstkovu muzeu, k Vrchotovým Janovicím a dotisknuta brožura pražské i mimopražské objekty a České muzeum hudby.
 • mobilní aplikace – v r. 2017 realizován obsah ke všem stěžejním výstavním projektům ve 4 jazykových mutacích. Pro expozici Archa Noemova nově doplněno o variantu speciálního videoprůvodce pro neslyšící ve spolupráci s Centrem pro prezentaci kulturního dědictví.
 • věrnostního programu – členům stávajícího věrnostního programu byl rozesílán čtvrtletní bulletin doprovodných programů, a to dle typu karty, buď ve verzi pro rodiny s dětmi, nebo pro širokou veřejnost. Byl připraven koncept nového věrnostního programu, který je založen na třech typech věrnostních karet: Předplatitelská (modrá), Sběratelská (červená), VIP (černá). Budoucí věrnostní systém musí být napojen na nový pokladní systém a musí být jednoduchý, srozumitelný a napojený na on-line účty i s on-line možností registrace – vše v souladu s GDPR.
 • bulletinů doprovodných programů, které jsou realizovány ve dvou verzích, a to pro rodiny s dětmi a pro širokou veřejnost. Distribuovány jsou v tištěné podobě jako cross-promo po objektech Národního muzea, zároveň pak ve smluvní distribuční síti informačních center v Praze a Středních Čechách, a v metru. V elektronické podobě je pak také uveřejňována aktuální verze na webových stránkách.

Mobilní aplikace

Národní muzeum pokračovalo v tvorbě a rozšiřování obsahu mobilní aplikace, která vznikla v rámci kampaně Národní muzeum není jen jedna budova. Obsahově se aplikace věnuje nejen hlavním pražským expozicím, ale také aktuálním výstavním projektům. Návštěvníci mají možnost dozvědět se o nejzajímavějších exponátech bližší informace jako doplněk k těm, které naleznou na popiscích přímo ve výstavě. Dále si mohou prohlédnout tyto předměty ve svých chytrých mobilních telefonech v detailním rozlišení a v některých případech si mohou i přehrát audio či video ukázky. Mohou se dostat k informacím, jak přímo ve výstavě, tak následně i poté – průvodce je funkční i offline, přístup k jeho obsahu není návštěvou výstavy nijak omezen.

V roce 2017 byl průvodce expozicí Archa Noemova doplněn o průvodce v Českém znakovém jazyce, což umožňuje zpřístupnění této expozice dalším skupinám návštěvníků.

 

Stěžejní výstavní projekty 2017, pro které byla aplikace vytvářena:

 • Retro – Nová budova Národního muzea
 • Námluvy a Svatba – Národopisné muzeum
 • Příběh Tibetu – Náprstkovo muzeum
 • Sport za Velké války – Národní památník na Vítkově
 • Hudba a pohádka – České muzeum hudby
 • Světlo a život – Nová budova Národního muzea
 • Fenomén Masaryk – Nová budova Národního muzea
 • Indiáni – Náprstkovo muzeum

Propagace vzdělávacích aktivit

V roce 2017 se Národní muzeum soustředilo mimo jiné také na propagaci vzdělávacích aktivit nejen pro rodiny s dětmi a školy, ale i pro dospělé. Pokračovali jsme s vydáváním a distribucí bulletinů pro všechny tři tyto kategorie. Pro školy byl v elektronické podobě vydán katalog vzdělávacích programů „Se školou“, který  shrnoval  nabídku vzdělávacích programů nabízených v jednotlivých pololetích.

         

Bulletiny „Doprovodné programy pro dospělé“, a „Národní muzeum dětem“, které zahrnují doprovodné aktivity všech objektů  rozdělené dle cílových skupin, byly distribuovány prostřednictvím hlavních pražských objektů Národního muzea a rozesílány školám, které projevily zájem. Také byly rozesílány všem členům věrnostního systému a předplatitelům. Tyto čtvrtletníky byly distribuovány prostřednictvím distribuční sítě v metru, kde byly vždy rychle rozebrány. Bulletiny jsou také s čtvrtletní pravidelností aktualizovány a umisťovány v elektronické podobě na webové stránky www.nm.cz.