výroční zpráva 2017

EN

Dobrovolnický program Národního muzea

V roce 2017 se do dobrovolnického programu zapojilo 114 zájemců, kteří působili napříč všemi odbornými složkami muzea celkem na 118 dobrovolnických pozicích (několik dobrovolníků se zapojilo zároveň do činnosti více oddělení). Účastníci programu věnovali muzeu více než 4 500 hodin svého volného času.

Dobrovolníci se během tří let svého působení v muzeu stali stabilní součástí fungování muzea. Rozvoji programu odpovídá i počet cest, které dobrovolníci v rámci své dobrovolné činnosti podnikli – v roce 2017 narostl především počet dobrovolníků, kteří se pravidelně vydávají na pracoviště muzea situovaná v Terezíně. Stejně jako v předchozích letech působila řada dobrovolníků v dílnách NM, které se zde nacházejí. Cíleně za dobrovolnickým programem v restaurátorských dílnách Historického muzea přijelo i několik zahraničních dobrovolnic, což vypovídá o atraktivitě nabízeného programu. Řada zájemců se aktivně zapojila do zpracování sbírek muzea dělnického hnutí, které je také realizováno v Terezíně. Další cesty pak dobrovolníci podnikli např. v souvislosti s dokumentací současného divadla.

Stejně jako v předchozích letech se většina dobrovolníků podílela na činnosti související se sbírkovými předměty – jednalo se zhruba o 80% všech zapojených účastníků, přičemž většina z nich se uplatnila na odděleních při práci související se zpracováním sbírkových předmětů – tedy především katalogizaci, digitalizaci, třízení sběrového materiálu apod. Řada dobrovolníků se také aktivně zapojila do práce s veřejností.

Kolegové, kteří s dobrovolníky spolupracují, se snaží zajistit na svých pracovištích, co nejlepší podmínky a příjemné prostředí, do kterého se dobrovolníci rádi vracejí. Během práce s dobrovolníky se snažíme ocenit vstřícnost všech účastníků programu a čas, které celé věci věnují – pro zájemce tedy muzeum uspořádalo několik zvláštních komentovaných prohlídek výstav, které se setkali s velkým ohlasem ze strany dobrovolníků, rádi jsme také připravili nominaci naší dobrovolnice na ocenění Křesadlo.