výroční zpráva 2017

EN

Organizační struktura a personální obsazení k 31. 12. 2017

Organigram Národního muzea platný k 31. 12. 2017 ke stažení zde

Ředitelství Národního muzea

generální ředitel Národního muzea
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
 
statutární zástupce generálního ředitele
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
 
sekretariát GŘ
BcA. Lucie Marvanová
 
oddělení interního auditu
Ing. Zdeněk Semerád
 
oddělení vnějších vztahů
Mgr. Kristina Kvapilová
 
oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
(přesunuto do Úseku pro práci s veřejností org. změnou k 1. 4. 2017)
Mgr. Pavla Mikešová pověřena řízením do 31. 3. 2017
 
oddělení marketingu
Mgr. Magdaléna Jedličková, BBus. do 8. 2. 2017
Mgr. Kristina Kvapilová pověřena řízením od 9. 2. 2017
 
bezpečnostní ředitel
Miroslav Pastrňák do 30. 9. 2017
Mgr. Dagmar Fialová od 1. 10. 2017
 

Organizační změna k 1. 4. 2017:

ÚSEK PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ
vedoucí
Ing., Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D., pověřena řízením
 
oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ing., Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D. 
 
oddělení vzdělávání a kulturních aktivit (přesunuto z Odboru náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost org. změnou k 1. 4. 2017)
PhDr. Zdeňka Kulhavá
 
referát strategií návštěvnické péče
Odbor ekonomicko-provozního náměstka
náměstkyně generálního ředitele
Ing. Marika Bártová
 
obchodní oddělení 
Marek Dvořák M.B.A.
 
právní oddělení
Mgr. Zuzana Kleinová do 30. 6. 2017
JUDr. Alexandra Mlíková od 14. 8. 2017
EKONOMICKÝ ÚSEK
vedoucí
Ing. Marika Bártová
 
oddělení finanční účtárny a majetku (úprava názvu na oddělení finanční účtárny org. změnou k 1. 7. 2017)
Jiří Pekárek, DiS.
 
personální a mzdové oddělení (vytvořeno org. změnou  k 1. 2. 2017)
Pavla Grundová
 
osobní oddělení (zrušeno org. změnou k 31. 1. 2017)
Mgr. Michaela Mruvčinská
 
oddělení projektového financování
Ing. Alena Čechmanová do 31. 8. 2017
Alena Juřenová pověřena řízením od 1. 9. 2017
 
oddělení administrace veřejných zakázek
Ing. Olga Nezbedová do 30. 6. 2017
Mgr. Zuzana Kleinová od 1. 7. 2017
 
oddělení správy majetku (vytvořeno org. změnou k 1. 7. 2017)
Radek Klusáček
PROVOZNÍ  ÚSEK
vedoucí
Pavel Valter do 30. 9. 2017
Milan Voříšek od 1. 10. 2017
 
technické oddělení
Staša Řezníčková
 
oddělení hospodářské správy
Milan Voříšek
 
oddělení bezpečnosti a ochrany majetku
Miroslav Pastrňák  
 
oddělení automatizace informačních systémů (zrušeno org. změnou k 31. 1. 2017)
Ing. Pavel Kraus pověřen řízením do 31. 1. 2017
 
oddělení technické správy NpM
Bohumil Černý
 
oddělení technické správy ČMH
Antonín Slavík
 
oddělení správy depozitářů Horní Počernice (přesunuto z Odboru náměstka pro investiční rozvoj org. změnou k 1. 7. 2017)
Blanka Kašťáková do 30. 9. 2017
Pavel Valter od 1. 10. 2017
 
oddělení správy depozitářů a údržby expozic Terezín (přesunuto z Odboru náměstka pro investiční rozvoj org. změnou k 1. 7. 2017)
Pavel Panaš
Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
náměstek generálního ředitele
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
 
centrální oddělení péče o sbírky
Mgr. Petr Brůha do 30. 9. 2017
Mgr. Silvie Vančurová od 1. 10. 2017
 
výstavní oddělení
Mgr. Martin Musil
 
oddělení vzdělávání a kulturních aktivit
(přesunuto do Ředitelství Národního muzea org. změnou k 1. 4. 2017)
Ing. Petra Caltová do 15. 1. 2017 pověřena řízením
PhDr. Zdeňka Kulhavá od 16. 1. 2017
 
ediční oddělení
Mgr. Jaroslav Richter
 
oddělení hlavního manažera expozic
Mgr. Dagmar Fialová do 30. 4. 2017
Mgr. Petr Brůha od 1. 10. 2017
 
odděleni digitalizace a nových médií (přesunuto do Knihovny NM org. změnou k 1. 2. 2017 a úprava názvu)
Mgr. Katarína Gatialová  do 31. 1. 2017
 
oddělení vědeckého tajemníka
RNDr. Jiří Frank, Ph.D.
Odbor náměstka pro investiční rozvoj
náměstek generálního ředitele
Mgr. Milan Plaček
 
stavební oddělení
Pavel Uhlíř
 
oddělení správy depozitářů Horní Počernice (přesunuto do Odboru ekonomicko-provozního náměstka  org. změnou k 1. 7. 2017)
Blanka Kašťáková
 
oddělení správy depozitářů a údržby expozic Terezín (přesunuto do Odboru ekonomicko-provozního náměstka  org. změnou k 1. 7. 2017)
Pavel Panaš
 
Oddělení přípravy stavebně investičních akcí (vytvořeno org. změnou k 1. 7. 2017)
Ing. Kateřina Hábová

Přírodovědecké muzeum

ředitel
RNDr., Ing. Ivo Macek
 
mineralogicko-petrologické oddělení
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.  
 
paleontologické oddělení
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
 
mykologické oddělení
Mgr. František Bouda
 
botanické oddělení
Mgr. Otakar Šída do 4. 8. 2017
 
entomologické oddělení
Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.
 
zoologické oddělení
Mgr. Radek Šanda, Ph.D.
 
antropologické oddělení
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
 
kroužkovací stanice
Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.

Historické muzeum

ředitel
Mgr. Marek Junek, Ph.D.
SBÍRKOVÝ ÚSEK 1
vedoucí
PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
 
oddělení pravěku a antického starověku
PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.
 
oddělení starších českých dějin
PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
 
numismatické oddělení
PhDr. Luboš Polanský do 31. 7. 2017
Mgr. Lukáš Funk, Ph.D., pověřen řízením od 1. 10. 2017
SBÍRKOVÝ ÚSEK 2
vedoucí
Mgr. Vojtěch Poláček do 30. 9. 2017
Mgr. Jan Lomíček od 1. 10. 2017
 
oddělení novodobých českých dějin
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D. od 23. 1. 2017
 
divadelní oddělení
Mgr. Vojtěch Poláček do 30. 9. 2017
Mgr. Libor Vodička, Ph.D. od 1. 10. 2017
 
etnografické oddělení
Mgr. Jan Pohunek, Ph.D.
 
oddělení dějin tělesné výchovy a sportu
Mgr. Jan Lomíček
ARCHIVNÍ ÚSEK
vedoucí
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
 
Archiv Národního muzea
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. pověřena řízením
 
referát spisové služby
 
referát Archiv dějin tělesné výchovy a sporu
ÚSEK SPRÁVY, EVIDENCE A PÉČE O SBÍRKY
vedoucí
Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D. do 13. 9. 2017
 
oddělení  péče o sbírky
Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D. do 13. 9. 2017
Ing. Petra Korandová od 14. 9. 2017
 
oddělení  evidence  sbírky
Michaela Voldřichová

Knihovna Národního muzea

ředitel
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
 
oddělení základní knihovny
PhDr. Eva Lachmanová
 
oddělení rukopisů a starých tisků
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
 
oddělení časopisů
Marcela Halabrínová
 
oddělení zámeckých knihoven
PhDr. Petr Mašek
 
oddělení knižní kultury
PhDr. Pavel Muchka
 
oddělení služeb
Mgr. Jana Konečná
 
oddělení mezinárodní výměny publikací
PhDr. Jarmila Kučerová
 
oddělení digitalizace, nových médií a informačních technologií (přesunuto  z Odboru náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost org. změnou k 1. 2. 2017 a úprava názvu)
Mgr. Katarína Gatialová do 30. 6. 2017
Ing. Pavel Kraus od 1. 7. 2017

Náprstkovo muzeum

ředitelka
PhDr. Eva Dittertová
 
sbírkové oddělení
PhDr. Pavel Onderka
 
knihovna Náprstkova muzea
PhDr. Michaela Tydlitátová
 
oddělení správy, evidence a péče o sbírky NpM
Ing. Jana Kadeřábková
 
oddělení práce s veřejností a marketingu
Bc. Tereza Žbánková, DiS.

České muzeum hudby

ředitel
Dott.  Emanuele Gadaleta
 
hudebněhistorické oddělení
PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.
 
oddělení hudebních nástrojů a správa Státní sbírky hudebních nástrojů
Mgr. Tereza Žůrková do 31. 1. 2017  
Jan Kříženecký pověřen řízením od 1. 2. 2017
 
Muzeum Bedřicha Smetany
PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D. do 30. 4. 2017
Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D. od 1. 12. 2017
 
Muzeum Antonína Dvořáka
Mgr. Kateřina Nová do 8. 1. 2017
PhDr. Eva Paulová pověřena řízením od 1. 2. 2017 do 14. 6. 2017
Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D. pověřena řízením od 15. 6. 2017
 
Centrum pro dokumentaci populární  hudby a nových medií
Bc. Peter Balog
 
oddělení správy, evidence a péče o sbírky
PhDr. Eva Paulová
 
oddělení práce s veřejností a marketingu
Mgr. Kristýna Zámečníková do 30. 4. 2017
Mgr. Kamila Marešová od 1. 5. 2017
 
Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů