výroční zpráva 2017

EN

Výstavy Náprstkova muzea

Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze

(4. 11. 2016 – 22. 1. 2017)

Výstava představila fotografie jednoho z nejznámějších českých cestovatelů Enrique Stanko Vráze (1860–1932). Tématem fotografií byl život místních obyvatel, architektura a příroda.

Lovci lebek

(4. 11. 2016 – 8. 10. 2017)

Výstava návštěvníka přivedla na největší tropický ostrov světa Nová Guinea, jenž proslul přírodní, jazykovou a kulturní rozmanitostí. Výstava prezentovala pestrou minulost i současnost kultur na tomto ostrově.

Příběh Tibetu

(14. 3. 2017 – 8. 10. 2017)

Výstava věnovaná Tibetu a tibetské kultuře byla pořádána v Náprstkově muzeu vůbec poprvé. Představila na tři sta předmětů ze sbírek muzea. Součástí byla fotografická panelová výstava na nádvoří muzea, která návštěvníkům nabídla fotografie profesionálního českého kameramana Josefa Vaniše.

 

Proměny Siamu

(9. 6. 2017 – 31. 10. 2017)

Výstava se konala v rámci kulturní spolupráce Národního muzea, Ministerstva kultury a Velvyslanectví Thajského království. Na venkovních panelech bylo možno zhlédnout 27 unikátních fotografií ze života obyvatel starého Siamu.

Zahájení výstavy Proměny Siamu

 

Indiáni

(8. 12. 2017 – 1. 9. 2018)

Výstava Indiáni umožnila návštěvníkům nahlédnout do světa původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky a seznámila je s jejich minulými i současnými tradicemi. Průvodci byly originální sbírkové předměty získané českými cestovateli a badateli, velkoplošné fotografie, autentická filmová a fotografická dokumentace i zvukové nahrávky.

Svět ve vitríně

Pokračování v programu pro širokou veřejnost, který představuje prostřednictvím malých měsíčních výstavek a doprovodných programů zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu muzea.

  • Cesty Emila Holuba. Výstavka k 115. výročí úmrtí E. Holuba
  • Výstava velrybová
  • Tajemství hedvábí
  • 170 let od narození cestovatele Josefa Kořenského
  • Suvenýrové malby z Číny z 19. století
  • Africké cesty Emila Holuba
  • Václav Stejskal (1851–1934): lodí do Číny
  • Počátky křesťanství v Egyptě a koptská kultura

 

Svět ve vitríně – ukázka výstavy Tajemství hedvábí

Doprovodné programy

V roce 2017 bylo realizováno celkem 74 edukačních programů k výstavám a expozicím pro základní a střední školy na objednávku, opomenuty nebyly ani programy pro zrakově a mentálně postižené návštěvníky. Pro rodiny s dětmi bylo realizováno 10 víkendových výtvarných dílen, 81 narozeninových oslav a příměstský tábor. K výstavám, expozicím a dalším celodenním akcím (Mezinárodní den archeologie, Betlémská kulturní noc, Vánoce U Halánků atd.) bylo zorganizováno celkem 43 přednášek na různá témata, komentované prohlídky, divadelní představení a mnoho dalších doprovodných programů. 

Barevné nádvoří

Festivaly, díky kterým mohli návštěvníci poznávat celý svět v centru Prahy. Připraveny byly workshopy a ukázky tanců a bojového umění, ochutnávky exotických gastronomických specialit, výtvarné dílny pro děti i dospělé, přednášky s promítáním a mnoho dalších aktivit.

Indiánský den – 13. 5. 2017

Tibetský den – 24. 6. 2017

Tibetský den – ukázka bollywoodského tance

 Tibetský den – beseda s tibetským mnichem gešem Ješe Gawou

Tibetský den – lekce jógy

Festival indonéské kultury – 29. 7. 2017

 Festival indonéské kultury – soutěž pro dospělé v pojídání krupuku

Festival indonéské kultury – taneční a hudební workshop

Festival indonéské kultury – ukázka indonéského tance

Náprstkovo víkendové knihkupectví – 16. 9. 2017

Etnopiknik – 19. 8. 2017

Etnopiknik – africké jídlo

Etnopiknik

 Etnopiknik – soutěž Limbo pro děti

Etnopiknik – Drums of Tahiti ukázka tance

Etnopiknik – workshop afrického tance

Výstavy konané ve spolupráci mimo objekt Náprstkova muzea

Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze  – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (3. 10. – 24. 11. 2017)