výroční zpráva 2017

EN

Medializace aktivit Národního muzea

Národní muzeum v průběhu roku 2017 cíleně propagovalo své akce a výstavy prostřednictvím médií. Ve svých objektech uspořádalo 7 tiskových konferencí a rozeslalo 74 tiskových zpráv a tiskových oznámení, které prezentovaly výstavy, akce a další aktivity NM. NM pokračovalo i nadále v úzké spolupráci se svými mediálními partnery Českým rozhlasem a Českou televizí a navázalo spolupráci s dalšími médii v podobě mediálních partnerství jednotlivých výstav a projektů. Velkou roli při medializaci akcí a projektů měly především webové stránky www.nm.cz, sociální sítě a zpravodajský portál www.muzeum3000.cz, které představují hlavní komunikační nástroje NM.

V roce 2017 byla v návaznosti na činnost NM nejvíce komunikována témata související s rekonstrukcí Historické budovy Národního muzea a otevření nových výstav jako Fenomén Masaryk a Světlo a život v Nové budově Národního muzea či Indiáni Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Z hlediska medializace byla velmi úspěšná právě výstava Indiáni, o níž média informovala nadprůměrně.

Muzeum 3000

Muzeum 3000 přinášelo v roce 2017 již šestým rokem novinky a zajímavosti z dění v Národním muzeu. A to formou jak psaných textů, tak krátkých videí. Nechyběly články k probíhající rekonstrukci nebo k aktuálním výstavám. Nové příspěvky na portálu byly propagovány i prostřednictvím webových stránek Národního muzea a pomocí sociálních sítí, jako je facebook nebo twitter.

Národní muzeum na webu a v sociálních sítích

Po celý rok 2017 webové stránky Národního muzea nm.cz  přinášely zájemcům informace o výstavách, akcích i novinkách. Před koncem každého měsíce byl rozesílán newsletter na následující měsíc s vybranými záznamy z webu registrovaným uživatelům.

Za rok 2017 zaznamenaly stránky 367 472 unikátních návštěvníků, zaznamenáno bylo 538 489 návštěv. V průběhu roku 2017 docházelo k dílčím změnám ve struktuře a vizuální stránce webu.

I v roce 2017 se dále rozrůstala fanouškovská základna sociálních sítí Národního muzea, které umožňují pohled do života a zákulisí muzea a zvou návštěvníky na výstavy a akce.K dosud spravovaným účtům NM na sociálních sítích – Facebook, Twitter, YouTube – byl v únoru 2017 připojen a spravován nový účet na síti Instagram.

V souvislosti s aktuálními trendy a reakcemi uživatelů byla na sociálních sítích NM komunikace soustředěna na zvýšení počtu sdílených fotografií, videí a gifů. Obsah propagoval jak akce pořádané NM (zvýšilo se využívání tzv. Událostí), probíhající kampaně, tak se zaměřil na pro uživatele atraktivní předměty ze sbírek a představování zajímavé činnosti pracovníků NM.

Organický dosah příspěvků NM na Facebooku se zvýšil v průměru o 50 %. Nově byla průběžně využívána placená reklama na síti Facebook/Instagram. Investováno bylo 16 000 Kč, zaznamenáno 402 000 zobrazení uživatelům, 51 000 lidí díky reklamě provedlo přímo nějakou akci (kliknutí na odkaz, zhlédnutí videa apod.). Za rok 2017 získala Facebook stránka NM přes 2500 nových fanoušků. Twitter účet NM získal za rok 2017 cca 440 nových sledujících. Na obsah profilu NM reagovaly i profily médií a známých osobností. Instagram získal cca 900 sledujících. Zveřejňuje unikátní obsah instituce, reaguje na příspěvky uživatelů, ve kterých figuruje NM pro podporu zájmu sledujících, reaguje na příspěvky dalších kulturních institucí.

Profil YouTube NM byl optimalizován a prošel úpravami. Oproti roku 2016 se zvýšila míra/doba sledování o 62 %. Osvědčila se i větší provázanost s webem nm.cz, který je stěžejním zdrojem návštěvnosti v rámci externích zdrojů. Obsahově se tvorba videí posunula více ke kratším, hudbou doprovázeným formátům, které jsou pro diváka méně náročné na pozornost. Taková videa jsou i lépe využitelná pro další sociální sítě.