výroční zpráva 2017

EN

Kulturní aktivity Zámku Vrchotovy Janovice

 

Malebný zámeček uprostřed starého parku, jižně od Prahy v krajině mezi Vltavou a Sázavou. Prostřednictvím stálých expozic a také projektů a doprovodných programů se jeho staletá proměnlivá historie intenzívně dotýká současných návštěvníků.

Stálé expozice

České zvonařství – nabízí působivé setkání s díly dávných mistrů zvonařů v autentickém prostoru středověké vodní tvrze – expozice je jediná svého druhu v České republice.


Stálá expozice České zvonařství na zámku Vrchotovy Janovice.

Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Společnost v Čechách 19. století – tvoří společně prohlídku zámku, jehož novogotická podoba z doby poslední přestavby vytváří jedinečnou atmosféru k cestě Čechami předminulého století, která návštěvníky nakonec dovede přímo do Janovic a pokračuje příběhem Sidonie Nádherná z Borutína.

Akce pro veřejnost

Dny řetězového provádění (23. ročník) – originální projekt janovického zámku využívá metody zážitkové historie. Současným jedenácti- až čtrnáctiletým dává možnost pochopit život našich předků v 19. století a muzejníkům a pedagogům nabízí nové způsoby spolupráce. Jeho základní nápad spočívá ve výměně rolí: skupina žáků se na týden stává řadou vzájemně na sebe navazujících průvodců. Zámek Vrchotovy Janovice funguje současně jako metodické centrum pro zájemce o přenesení projektu. V roce 2017 v zámku prováděli žáci 5.–9. třídy ZŠ Vrchotovy Janovice, 9.–14. 5. 2017 a žáci 9. tříd ZŠ Propojení, Sedlčany, 22.–27. 5. 2017

 

 

 

Už 23. ročník projektu řetězového provádění, kde se role průvodců ujímají žáci místních škol i jednoho pražského gymnázia.

 

Zásuvky (6. ročník) – program, který přináší nové zážitky ve stálé expozici: 1. 4.–31. 10. 2017.

 

Sidoniin salón – česko-německo-rakouské setkání ve Vrchotových Janovicích; projekt byl podpořen v rámci česko-německého kulturního jara. Na programu byla panelová diskuse v sále úřadu městyse (PhDr. Helga Turková, Dr. Antje Vollmer, Alena Bláhová, Mgr. Vlaďka Křenková, Prof. Dr. Sigurd Paul Scheichl), komentovaná prohlídka zámku a parku a vernisáž sezónní fotografické výstavy interiérů zámku „Mé skvělé Janovice, moje srdce je volné, dávám Vám ho celé“.

      

   

  Sidoniin salón – účastníci česko-německo-rakouského setkání ve Vrchotových Janovicích.

 

Pohádkový les – program pro děti v zámeckém parku, ve spolupráci s městysem Vrchotovy Janovice: 3. 6. 2017.

 

Víkend otevřených zahrad (5. ročník) – dvoudenní program pro návštěvníky proběhl: 10.–11. 6. 2017. Park ve Vrchotových Janovicích se připojil k celoevropskému svátku zahrad a parků. Program pro návštěvníky různými způsoby spojuje místa v parku s osobností a životem poslední majitelky janovického zámku – Sidonie Nádherné z Borutína.

Víkend otevřených zahrad v janovickém zámeckém parku – cestovatelské zastavení.

 

Víkend otevřených zahrad v janovickém zámeckém parku – literární zastavení.

 

Ohlížení (4. ročník) – projekt pro místní komunitu (cesty k pochopení minulosti), zámek Vrchotovy Janovice ve spolupráci s farností Votice: velikonoční mše (17. 4. 2017), průvod Božího Těla v zámeckém parku (18. 6. 2017), zádušní mše za Sidonii Nádhernou (30. 9. 2017).

   

   

Průvod Božího Těla v zámeckém parku, 18. 6. 2017.

 

V zámeckém parku uzavřelo svatbu 9 párů.

 

Komentované prohlídky expozic: 1. 4.–31. 10. 2017 (skupina sezónních průvodců), prohlídky parku v rámci programů pro návštěvníky, Mgr. Ludmila Fiedlerová.

 

Rehabilitace zámeckého parku (15. rok) – zahradnické úpravy hřbitova Nádherných, oprava historické fořtovny a další části ohradní zdi parku.

 

Letní příměstské tábory Národního muzea „Letem světem muzeem“, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková:

děti se na příměstském táboře seznamují se známými i méně známými příběhy naší historie: 10.–14. 7. a 21.–25. 8. 2017.