výroční zpráva 2017

EN

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi je díky geniu loci, spojenému s narozením světoznámého skladatele, hojně vyhledáván turisty. Památník každoročně ožívá při celodenní kulturní akci Dvořákova Nelahozeves, která se konala 10. 9. 2017, celá akce probíhala v úzké spolupráci s obcí. Hlavní program sestával z tradičního pietního aktu před Dvořákovou sochou a koncertu v Památníku. Členové Akademie komorní hudby pod vedením violoncellisty Tomáše Jamníka přednesli komorní skladby, které Dvořák složil v Americe. Následovala odpolední dětská dílna na zámku v Nelahozevsi a bohoslužba v kostele sv. Ondřeje věnovaná památce zesnulých.