výroční zpráva 2017

EN

Výstavní činnost

V Muzeu české loutky a cirkusu proběhly v roce 2017 tři výstavy. Hlavní autorskou výstavou sezóny byla výstava Čerti, kterou celkově navštívilo 5 611 návštěvníků.  Muzeum opět nabídlo i celou řadu doprovodných programů (celkem 61 různých akcí). Nejúspěšnějšími akcemi byly Muzejní noc, kterou navštívilo rekordních 907 návštěvníků a Přehlídka loutkového divadla (384 diváků). Návštěvnost muzea se meziročně zvýšila o 10,14% a tržba o 5,55%.

Výstavy v Muzeu české loutky a cirkusu v roce 2017

Hlavní výstavní sál

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (2. 12. 2016–30. 4. 2017)

Čerti

(12. 5.–22. 10. 2017)

 

Retro

(16. 11. 2017–29. 4. 2018)

Nejvýznamnější doprovodné akce
  • Muzikanti a cirkusáci na Prachaticku, přednáška, PhDr. Hanuš Jordan, Městská knihovna Prachatice, 21. 2. 2017.
  • Hudebně literární kabaret, 22. 3. a 19. 5. 2017.
  • Tvůrčí dílny pro školní skupiny ve spolupráci se SPgŠ Prachatice, 28. 3., 30. 3., 11. 4., 18. 4., 2. 5., 9. 5., 11. 5. 2017.
  • Lektorovaný program a přednáška o Janu Husovi (ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře, k výstavě Husitské unikáty ze sbírek NM), Mgr. MgA. Hana Patrasová, 20. 4. 2017.
  • Muzejní noc, 9. 6. 2017.

 

Števo Capko, Cirkus Sacra, doprovodný program k muzejní noci v Prachaticích, 9. 6. 2017

 

  • Letní tvůrčí dílna Za tajemstvím historie (třídenní příměstský tábor ve spolupráci s Prachatickým muzeem), 12.–14. 7. 2017.
  • Letní tvůrčí dílna Hrajeme loutkové divadlo I a II (příměstské tábory), 7.–11. 8. a 14.–18. 8. 2017.
  • Přehlídka loutkového divadla – GRANT JčK, 8. 9.–4. 10. 2017.

Malé divadélko Anna a Rostislav Novákovi, doprovodná akce MČLC Prachatice.

 

  • Setkání přátel cirkusového muzea, PhDr. Hanuš Jordan, 6. 10. 2017.
  • Cykly lektorovaných programů a tvůrčích dílen pro školní skupiny a pro veřejnost (S loutkou v muzeu, Velikonoční příběh, Čerti, Vánoční workshop přednesu atd.)