výroční zpráva 2017

EN

Výstavy v Nové budově Národního muzea

Retro

V první polovině roku 2017 pokračovala profilová výstava NM přistupovala k fenoménu retra poněkud netradičně a představila ho jako aktuální součást našeho života. Návštěvníci tak nezažili nostalgické vzpomínání na šusťákové pláště, dederonové košile či zástěry, ale nadčasový design a nestárnoucí eleganci. Výstava se zaměřila na hračky, techniku, vybavení domácnosti, ale především módu. Prezentovány byly věčné návraty módy, které se zdaleka neomezují pouze na poslední půlstoletí, tj. na dobu, která je s pojmem retro běžně spojována, ale i návraty do obdivované první republiky, 19. století či dalekého orientu. Výstava se věnovala souvislostem mezi historickými oděvy ze sbírek Národního muzea a současnými oděvy z aktuálních kolekcí jak nadnárodních konfekčních řetězců, tak českých značkových butiků či známých návrhářů. Mimořádná instalace na „neviditelné“ figuríny je zasazená do širších historických souvislostí. Součástí výstavy byla rozsáhlá retroherna – interaktivní prostor pro všechny generace a celou rodinu.

Světlo a život

Výstava představila návštěvníkům sluneční záření jako stavební kámen života na Zemi a jeho klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. Přiblížila život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla v různých biotopech. V části připomínající jeskyni ukázala život v podzemí, tedy v absolutní tmě, později umožnila skrz půdu vystoupit na rozlehlé stepi s velkými býložravci a nádherně zbarvenými motýly až celý příběh vyvrcholil zápasem o světlo v prostředí tropického lesa.

Fenomén Masaryk

Mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta přesně 80 let od jeho smrti připomněla unikátní výstava Fenomén Masaryk, která představila Tomáše Garrigue Masaryka mimo klasická a zažitá klišé "Prezidenta Osvoboditele" a "tatíčka". Součástí výstavy byly unikátní filmové i audio materiály a samozřejmě jedinečné sbírkové předměty, včetně jednoho z "top" předmětů Národního muzea – Masarykova jezdeckého obleku.

Výstavu během jejího trvání doplnily čtyři menší doprovodné podrobněji zaměřené na témata související se životem TGM.

 • RKZ: Rukopisy královédvorský a zelenohorský (15.9.2017-2.10.2017)
 • Hilsneriáda. Masaryk jako disident uvnitř davu. (3.10.2017-30.11.2017)
 • Hradní fotoarchiv (1. 12. 2017–31. 1. 2018)
 • Masaryk a Svatá země  (14.12.2017-13.1.2018).

Stálé expozice v Nové budově Národního muzea

Archa Noemova

Doprovodné programy v Nové budově Národního muzea

Retro
 • Retrotančírna v rytmu disco
 • RETRODEN ve stylu 50. let
 • RETRODEN - Jak na retrosukni
 • RETRODEN S DĚTSKOU KNIHOU
 • RETRODEN - Móda s vůní benzínu
 • RETRODEN - zábava ve stylu 80. let
Archa Noemova
 • Noční komentované prohlídky expozice Archa Noemova
 • Komentované prohlídky expozice Archa Noemova (Zvířata nad propastí)
 • Přednáška - Izrael - migrační dálnice ptáků
 • Prohlídky Kde se vzali na Arše
 • Noční výprava přírodovědeckou expozicí NM
 • Želví slzy aneb ochrana mořských želv v Indonésii
 • Halloweenská noční výprava přírodovědeckou expozicí NM
 • Prohlídky: Rekordmani a rarity zvířecího světa
 • Jižní Afrikou od velryb a tučňáků k slonům a surikatám
 • Předvánoční noční výprava přírodovědeckou expozicí NM
 • Prohlídky Zvířata nad propastí
 • Workshopy pro mladé přrodovědce v Národním muzeu
 • Hurvínek a kouzelné muzeum
Fenomén Masaryk
 • Zpráva o současném restaurátorském průzkumu RKZ v Národním muzeu. - Přednáška s promítáním. 19. 9. 2017; Přednášející: MgA. Karel Křenek, Mgr, Jana Tvrzníková
 • T. G. Masaryk – J. S. Machar: Korespondence - Debata o politicích, umělcích a vědcích ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, téma stále aktuální. 11. 10. 2017; Večerem prováděli: PhDr. Petr Kotyk, PhDr. Helena Kokešová Ph.D., PhDr. Irena Kraitlová, prof. Mgr. Vratislav Doubek Ph.D., Mgr. Lucie Merhautová Ph.D.
 • Hilsneriáda: Mediální stereotypy nacionalismů -  Přednáška. 25. 10. 2017 ; Přednášející: Doc. PhDr. Michal Stehlík Ph.D., Mgr. Martin Sekera Ph.D.
 • Rozloučení se s prvním občanem republiky aneb největší státní pohřeb v dějinách Československa. - Přednáška 1. 11. 2017; Přednášející: Jindřich Forejt
 • Fenomén Masaryk: přednáška hlavního autora výstavy - Přednáška.  8. 11. 2017, 22. 11. 2017 . Přednášející: Doc. PhDr. Michal Stehlík Ph.D.
 • Oldra Sedlmayerová – T. G. Masaryk - Diskusní večer. 15. 11. 2017. Večerem provázel Petr Zídek, Michal Stehlík
 • Vznik a vývoj prezidentského ceremoniálu - v reflexi republikánského přístupu prezidenta T.G.Masaryka - Přednáška. 29. 11. 2017 Přednášející: Jindřich Forejt
 • První rodina nové republiky - Přednáška. 13. 12. 2017. Přednášející: Jindřich Forejt
 • Hradní fotoarchiv: První republika v obrazech - Přednáška 18. 12. 2017. Přednášející: PhDr. Milena Běličová

Aspoň na víkend...

 • Aspoň na víkend se seznamte s mláďaty říše zvířat
 • Aspoň na víkend zavítejte k moři do Národního muzea
 • Aspoň na víkend se při plavbě Archou Noemovou rozlučte s prázdninami
 • Aspoň na víkend se staň kreslířem komiksu
 • Aspoň na víkend si posviťte na život
 • Aspoň na víkend se staňte prezidentem
Přednáškový cyklus Antické vzdělanosti „Mistrovská díla antiky ve světových sbírkách“

(redakce cyklu PhDr. Helena Svobodová, Ph.D.; PhDr. Pavel Titz, Ph.D.):

 • Skvosty mínojské civilizace v Archeologickém muzeu v Irakliu (Iraklion, Řecko); PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D., 14. 2. 2017
 • Mistrovská antická díla i kuriozity ve sbírkách Národního archeologického muzea v Neapoli (Neapol, Itálie); PhDr. Pavel Titz, Ph.D., 21. 2. 2017
 • Muzeum Akropole v novém (Athény, Řecko); Mgr. Lenka Vacinová, 28. 2. 2017
 • Berlínská státní muzea. Mnohem více než Pergamský oltář (Berlín, Německo); PhDr. Petr Juřina, Ph.D., 7. 3. 2017
 • Antická sbírka Národního muzea. Její vznik, vývoj a budoucnost (Praha, Česká republika); PhDr. Helena Svobodová, Ph.D., 14. 3. 2017

Přednáškový cyklus Antické vzdělanosti „Antika znovu nově“

(redakce cyklu PhDr. Helena Svobodová, Ph.D.; PhDr. Pavel Titz, Ph.D.):

 • Novinky v objevování antického světa; PhDr. Pavel Titz, Ph.D., 31. 10. 2017
 • Perseus a Medusa dnes; prof. PhDr. Jan Bažant, CSc., 7. 11. 2017
 • Bronzové nádoby z doby římské z území středního Podunají; PhDr. Jan Jílek, Ph.D., 14. 11. 2017
 • Dovednost (nebo mistrovství) antických sklářů; PhDr. Helena Svobodová, 21. 11. 2017
 • Když na Moravě psaly dějiny římské legie; Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., 28. 11. 2017

Mimo cyklus, v rámci Mezinárodního dne archeologie:

Novinky v objevování antického světa; PhDr. Pavel Titz, Ph.D., 31. 10. 2017.

Cyklus numismatických přednášek v Národním muzeu spolupořádaných s Českou numismatickou společností:
 • Mince posledních faraonů; MUDr. Michal Mašek, 8. 1. 2017
 • Svatováclavské dukáty; Ing. Radek Havel, 6. 2. 2017
 • Období a mincovnictví prvních tetrarchů; Milan Borůvka, 6. 3. 2017
 • Mexický císař Maxmilián a jeho mince; PhDr. Jiří Chvojka, 3. 4. 2017
 • Raně středověké moravsko-slezské mincovní nálezy s islámským stříbrem: Polská stopa; PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D., 4. 9. 2017
 • Marie Terezie a její mincovnictví; PhDr. Jiří Chvojka, 2. 10. 2017
 • Thiddag, 1000 let výročí od úmrtí 3. biskupa pražského; MUDr. Michal Mašek, MUDr. Zdeněk Petráň, PhDr. Luboš Polanský, 6. 11. 2017
 • Ptolemaiovci; Ing. Luděk Václav Wellner, 4. 12. 2017

Další akce

Dobrodružství archeologie, edukativní program, připravila Mgr. Mgr. Viktoria Čisťakova, účastnil se Mgr. Jiří Košta a PhDr. Pavel Titz, Ph.D., 3. 6. 2017

Setkání přátel českého cirkusu, PhDr. Hanuš Jordan, 4. 8. 2017.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Holub stěhovavý zahnízdil v Arše Noemově

Holub stěhovavý zahnízdil v Arše Noemově
Na Archu Noemovu přilétl holub stěhovavý. Nahradil jiný vyhynulý druh, velescinka kapverdského.

VIDEO: Nahlédněte do zákulisí příprav výstavy Světlo a život

VIDEO: Nahlédněte do zákulisí příprav výstavy Světlo a život
Podívejte se na video z příprav nové přírodovědné výstavy.

Jak vznikaly modely pro výstavu Světlo a život?

Jak vznikaly modely pro výstavu Světlo a život?
V Nové budově Národního muzea můžete zhlédnout originální přírodovědnou výstavu „Světlo a život“, která ukazuje jak světlo, či jeho nedostatek působí...