výroční zpráva 2017

EN

Výstavy v Českém muzeu hudby

 
Výstava Hudba a pohádka 26. 5. 2017 - 14. 10. 2018

Hravá výstava zaujme rodiny s dětmi i ty, kteří si rádi na své dětství zavzpomínají. Zajímá vás, co se stane, když se klasickou českou pohádkou inspiruje hudební skladatel, knižní ilustrátor nebo loutkař? A které pohádky s hudebními motivy přímo počítají?
Výstava představuje celou řadu uměleckých děl, která se inspirovala pohádkovými příběhy, přičemž prezentuje i díla pojednávající o čarovných hudebních nástrojích. Návštěvníky seznamuje také s filmovou a scénickou hudbou, s různým pracovním náčiním ilustrátorů, rytců či loutkařů, s výběrem scénických a kostýmních návrhů i s krásnými knižními publikacemi.
Vystavena budou například první nebo jinak cenná vydání knih B. Němcové, K. J. Erbena, ale také staré tisky či Ďáblova zahrádka od J. Váchala (1924) a další zajímavé knižní tituly.
Výstava byla pro velký návštěvnický ohlas prodloužena.

Pohledy do výstavy Hudba a pohádka

Výstava Když císař umírá (30. 11. 2016-26. 3.2017)

Výstava s názvem Když císař umírá představí nejen osobnost císaře Karla IV. a jeho vliv na následující historický vývoj českých zemí, ale především společnost v době vrcholného středověku. Návštěvníci si prohlédnou vybrané památky hmotné kultury 14. a 15. století ze sbírek Národního muzea doplněné o zápůjčky z jiných veřejných institucí i od soukromých vlastníků.

 

Festival Flašinet žije! IV. ročník mezinárodního festivalu flašinetářů (8. 8. 2017)

Začátek srpna patřil v Praze již tradičně flašinetům. Národní muzeum letos přichystalo již IV. ročník mezinárodního setkání flašinetářů Flašinet žije!, který se uskutečnil v úterý 8. srpna 2017. Pouliční umělci z různých koutů Evropy oživili centrum Prahy třemi koncerty rozdílných žánrů. Zvuky hracích strojků se rozezněly v barokním kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, na Kampě u Karlova mostu, a v 19 hod. v Českém muzeu hudby. Vstup na všechny koncerty byl volný.

 

Festival Flašinet žije!

 

Stálá expozice Člověk – nástroj - hudba

České muzeum hudby zapůjčilo do Victoria and Albert Museum jeden z TOP předmětů Národního muzea – Mozartův kladívkový klavír z 18. století. Klavír byl ve speciální transportní schráně vytvořené přímo na míru a za přísných bezpečnostních podmínek převezen do Londýna a byl k vidění na výstavě Opera: Passion, Power and Politics od 30. září 2017 do 25. února 2018.

 

 

Stálou expozici pak po celý rok zpestřovaly výstavky z cyklu Osobnosti-Výročí-Zajímavosti ve dvou vitrínách, kde byly prezentovány sbírkové předměty hudebněhistorického oddělení.

 

4. 1. - 15. 2. 2017

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

4. 1. - 15. 2. 2017

FRANTIŠEK XAVER BRIXI (1732–1771)

16. 2. - 29. 3. 2017

JOSEF MYSLIVEČEK (1737–1781)

16. 2. - 29. 3. 2017

LADISLAV VYCPÁLEK (1882–1969)

30. 3. – 17. 5. 2017

NOVÉ VÝZNAMNÉ AKVIZICE DO SBÍREK ČESKÉHO MUZEA HUDBY

30. 03. - 17. 05. 2017

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

17. 5. - 28. 6. 2017

FRANTIŠEK ONDŘÍČEK (1857-1922)

29. 6. 2017–14. 8. 2017

REKLAMA V DOBÁCH NAŠICH (PRA)BABIČEK A (PRA)DĚDEČKŮ

5. 7. 2017 – 10. 7. 2017

HUDBA A REFORMACE

16. 8. 2017 – 27. 9. 2017

VIZUALIZACE HUDBY VE VÝTVARNÝCH DÍLECH EVY HUBATOVÉ

2. 10. 2017 - 15. 11. 2017

ONDŘEJ HORNÍK (1864 – 1917)

2. 10. 2017 – 15. 11. 2017

SKLADATEL, DIRIGENT A PEDAGOG KAREL BENDL (1838 - 1897)

15. 11. 2017 – 3. 1. 2018

ARNOŠT KOŠŤÁL (1889 - 1957)

 

Výstava Rusalka

Rusalka v únoru poprvé v historii opustila hranice naší země. Výstava v České národní budově v New Yorku vznikla díky spolupráci Českého centra New York, Národního muzea, Metropolitní opery, Generálního konzulátu ČR v New Yorku a Americké společnosti Antonína Dvořáka (DAHA).

Po návratu byl originální rukopis slavné opery Antonína Dvořáka vystaven v Českém muzeu hudby (11. 4. 2017 - 17. 4. 2017).

 

Doprovodné programy ke stálé expozici Člověk – nástroj – hudba

České muzeum hudby pořádá pro hudbymilovné příznivce koncertní programy, dětské hudební dílny, narozeninové oslavy, lektorované pořady pro školy a komentované prohlídky stálé expozice hudebních nástrojů.

11. 1. 2017

Noční komentovaná prohlídka výstavy Když císař umírá

19. 1. 2017

LaDUOla: Písně i nepísně, vážné i nevážné

22. 1. 2017

Zimní hudební radovánky

21. 1. 2017

Odpolední komentovaná prohlídka výstavy Když císař umírá

8. 2. 2017

Noční komentovaná prohlídka výstavy Když císař umírá

18. 2. 2017

Odpolední komentovaná prohlídka výstavy Když císař umírá

18. 2. 2017

Aspoň na víkend (Když císař umírá)

24. 2. 2017

Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, vol. 2

26. 2. 2017

Hudební masopustní veselí

9. 3. 2017

Noční komentovaná prohlídka výstavy Když císař umírá

26. 3. 2017

Vzpomínkový večer na Julia Fučíka

26. 3. 2017

Jarní hudební radovánky

9. 4. 2017

Vodní hudební radovánky

5. 5. 2017

Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, vol. 3

10. 6. 2017

Pražská muzejní noc

19. 6. 2017

Zvířecí hudba a tanečky

8. 8. 2017

Festival Flašinet žije!

17. 8. 2017

Prázdninové hudební cestování

22. 10. 2017

Hudební podzimní les

12. 11. 2017

Hudební posvícení

14. 11. 2017

Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, vol. 4

 

Doprovodné programy k výstavě Hudba a pohádka

V průběhu roku České muzeum hudby uspořádalo mnoho doprovodných programů k výstavě Hudba a pohádka, které byly zaměřeny především na rodiny s dětmi.

29. 5. 2017

Hudební dílna - Hudba v pohádkách a pohádky v hudbě

28. 6. 2017

Komentovaná prohlídka + dílna pro děti

19. 7. 2017

Den hloupých Honzů - dílny pro děti a komentovaná prohlídka výstavy

27. 7. 2017

Hudební dílna - Hudba v pohádkách a pohádky v hudbě

16. 8. 2017

Komentovaná prohlídka výstavy

23. 8. 2017

Rodinný pohádkový kvíz + komentovaná prohlídka

9. 9. 2017

Den s Českou televizí

20. 9. 2017

Komentovaná prohlídka výstavy

7. 10. 2017

Pohádkové tancování s Honzou Onderem

12. 10. 2017

Noční komentovaná prohlídka

4. 11. 2017

Pohádkové tancování s Honzou Onderem

15. 11. 2017

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, T. Fischerová + I. a V. Havlovi + prohlídka

25. 11. 2017

Alespoň na víkend… Hudba a pohádka

26. 11. 2017

Hudební dílna - Hudba v pohádkách a pohádky v hudbě

29. 11. 2017

Noční komentovaná prohlídka

2. 12. 2017

Mikulášská v muzeu hudby – komentovaná prohlídka + dílny

13. 12. 2017

Komentovaná prohlídka

Doprovodné programy k výstavě Hudba a pohádka