výroční zpráva 2017

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Pracovníci Náprstkova muzea publikovali v roce 2017 18 publikačních výsledků hlášených do RIV. Výsledky své vědecké činnosti prezentovali formou příspěvků na tuzemských či mezinárodních konferencích. V rámci projektové činnosti se podíleli na řešení 1 projektu a řešili 4 výzkumné cíle v rámci institucionální podpory IP DKRVO.

Projekty GA ČR

GA13–09594S (řešitel PhDr. Pavel Onderka; doba řešení: 2013–2017) / Výzkum merojského královského města ve Wad Ben Naga (Súdán)

Výzkumné cíle NpM v rámci IP DKRVO 2017

2017/32 Náprstkovo muzeum, krajanství a společnost 19. století (PhDr. Milena Secká, CSc.)

2017/33 Mimoevropská etnografie, užité umění a numismatika (PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.)

2017/34 Sběratelství a cestovatelství (PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.)

2017/35 Výzkum civilizací starověkého nilského údolí a Předního východu (PhDr. Pavel Onderka)

Archeologická expedice do Wad Ben Naga

V roce 2017 proběhly dvě výkopové sezóny Archeologické expedice do Wad Ben Naga. 14. výkopová sezóna se zaměřila na dokončení výzkumů tzv. Týfónia, chrámu bohyně Mut z 1. stol. n. l. Byla dokončena konzervace staveb ve východní části Centrálního Wad Ben Naga, jmenovitě Východního chrámu a Malého chrámu. 15. sezóna se zaměřila na záchranný výzkum západní části lokality ohrožené každoročními přívalovými dešti, na konzervaci Týfónia a zpracovávání nálezů z minulých sezón. V rámci podzimní sezóny byl v centrální části lokality proveden geofyzikální průzkum. Na podzim 2017 navštívila Wad Ben Naga delegace Senátu Parlamentu České Republiky. Ke konci roku 2017 byl ukončen projekt "Výzkum merojského královského města ve Wad Ben Naga (Súdán)", podpořený Grantovou agenturou České republiky.

Popularizace vědy

Věda je tradičně v Náprstkově muzeu popularizována formou výstav (např. výstavy Příběh Tibetu, Indiáni), přednášek a jiných programů pro veřejnost.

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích

Šejbl, J.: Bourec morušový a školní výuka.  Mezinárodní sympozium Učitelé na cestách v 18. až 20. století; Česká republika, Plzeň a Praha; 25. 4. – 27. 4. 2017.

Šámal, M. a J. Šejbl: Digitalizace sbírky Scrapbooks v Náprstkově muzeu. – Mezinárodní konference Digitalizace v paměťových institucích; Česká republika, Třeboň; 18. 9. – 20. 9. 2017.

Šejbl, J.: Na stezkách Bedřicha Machulky. – Mezinárodní konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017; Česká republika, Praha; 29. 11. – 30. 11. 2017.