výroční zpráva 2017

EN

Doprovodné kulturní a vzdělávací akce pro dospělé i dětské návštěvníky

Vzdělávání veřejnosti spojené s prezentací exponátů je jednou z hlavních rolí muzeí. Cílem kulturně vzdělávacích aktivit Národního muzea je přiblížení obsahu výstav a expozic nejen dětským, ale i dospělým návštěvníkům. Kromě klasických dětských linek a doprovodných programů k výstavám a expozicím nebo odborných přednášek bylo v roce 2017 pro návštěvníky tradičně připraveno množství soutěží, kurzů, workshopů a příměstských táborů, kde se zájemci dozvěděli zajímavosti o jednotlivých výstavách, expozicích a o historii Národního muzea a jeho jednotlivých složek.
Akce pro školní kolektivy

V roce 2017 probíhaly komentované prohlídky a edukační programy pro žáky škol všech typů a stupňů. V rámci výstav a stálých expozic Národního muzea se programů pro školní kolektivy zúčastnilo 1273 skupin.

Akce pro rodiny s dětmi

V roce 2017 byly návštěvnicky velice oblíbené výstavy Retro nebo Hudba a pohádka, které ve svých prostorách lákaly dětské i dospělé návštěvníky k aktivnímu trávení volného času. Na všech pražských objektech Národního muzea také probíhaly odpolední a víkendové akce pro rodiny s dětmi. Cílem těchto akcí bylo představit dětským návštěvníkům téma konkrétní výstavy zábavnou formou, především s využitím zážitkové pedagogiky. Součástí programu jsou výtvarné a badatelské workshopy, hry, komentované prohlídky a stanoviště se vzdělávacími aktivitami, jejichž programová náplň je vždy koncipována v závislosti na konkrétní výstavě a typu objektu. Těchto akcí se zúčastnilo přes 3000 návštěvníků. Již třetím rokem se konaly večerní prohlídky expozice Archa Noemova, kterých se zúčastnilo 210 návštěvníků.

Akce pro dospělé

Pro dospělé návštěvníky připravilo Národní muzeum v roce 2017 mnoho komentovaných prohlídek s autory a kurátory výstav, odborných přednášek, workshopů a soutěží. Jednou ze zajímavých akcí byla soutěž Objevte zámecké knihovny, jejímž cílem bylo šířit mezi veřejnost povědomí o tom, že Národní muzeum spravuje mnohé hradní a zámecké knihovny