výroční zpráva 2017

EN

Rada Národního muzea


plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, Ph.D. 
 

 
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. 
 

 
Mgr. Vlastimil Ježek
  


prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc. 
 

 
 Ing. Július Kudla 

 
Mgr. Radko Martínek 

 
Ing. Jan Mühlfeit
 

 
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. 
 


Zdeněk Šámal


 Ing. Michaela Šojdrová

 
PhDr. Zuzana Strnadová 


prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

 
Ing. Vlastimil Vykydal  

 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA