výroční zpráva 2017

EN

Mezinárodní výměna publikací

Neperiodické a především periodické publikace Národního muzea slouží mimo jiné k výměně za muzejní a akademické publikace zahraničních institucí. Výměna publikací je stále nezastupitelným akvizičním zdrojem vědecké a odborné literatury a zároveň představuje významný způsob distribuci odborné literatury vydávané muzeem - šíří ji do celého světa.