výroční zpráva 2017

EN

Vydavatelská činnost Národního muzea

Periodické publikace

 • Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 1, 2 + supplementum
 • Acta Musei Nationalis Pragae – Historia 1–2, 3–4
 • Acta Musei Nationalis Pragae – Historia Litterarum 1–2, 3–4
 • Annals of the Náprstek Museum 1, 2
 • Časopis Národního muzea. Řada historická  1–2, 3–4
 • Fossil Imprint 1–2, 3–4
 • Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 1–2
 • Lynx. Mammaliologický časopis. Nová série / A Journal of Mammalogy.  New Series
 • Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 1–2
 • Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 1, 2 + supplementum
 • Numismatické listy 1–2, 3–4
 • Národní muzeum se též podílí na vydávání časopisu Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

Neperiodické publikace 

Přírodovědecké muzeum
 • Patoka, Jiří – Buřič, Miloš – Bláha, Martin – Kouba, Antonín – Ďuriš, Zdeněk: České názvy živočichů VIII. Desetinožci (Decapoda). Infrařád rakotvární (Astacidea)
Historické muzeum
 • Jordán, Hanuš: Krása němých svědků
 • Sklenář, Karel: Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868–1892). Fontes Archaeologici Pragenses 44
 • Smíšek, Kamil: České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IX/1. Vládní a soukromé početní peníze
 • Svobodová, Helena: Ancient Glass
 • Štambera, František: Jen života více! Válečný deník volyňské Češky Dobromily Šebestové
 • Tauberová, Monika: Koutní plachty Slovenska
Knihovna Národního muzea
 • Dragoun, M. a kol.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – signatura 1K 
 • Vaculínová, Marta – Brodský, Pavel – Spurná, Kateřina (eds.): Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea v Praze (koedice s nakl. Academia)
České muzeum hudby
 • Šustíková, Věra:  Nová vlna koncertního melodramu
Náprstkovo muzeum
 • Heroldová, Helena: Between Cultures: Manchu and Han Dress during the Late Qing
 • Šámal, Martin: Jsem svobodný… Edice rodinné korespondence Vojty Náprstka 1848–1858
 • Ženka, Josef: Alois Richard Nykl. Padesát let cest českého jazykozpytce a filosofa (koedice s nakl. Karolinum)
 • Ženka, Josef: Alois Richard Nykl. Poznámky k revoluční akci v Chicagu (koedice s nakl. Karolinum)
Katalogy a brožury k výstavám
 • Stehlík, Michal: Fenomén Masaryk
 • Vojtěšková, Jana: Josef Suk. Housle – můj osud
 • Heroldová, Helena: Příběh Tibetu
 • Lomíček, Jan – Schůtová, Jitka – Rámišová, Šárka: Sport za Velké války
 • Klápšťová, Kateřina: Indiáni. Severní Amerika
 • Šaldová, Lenka: Čerti
 • Škrabáková, Ludmila – Zelený, Mnislav: Indiáni. Jižní Amerika
 • Štefancová, Dagmar: Hudba a pohádka
 • Tauberová, Monika – Potyková, Zlata: Námluvy / Svatba
 • Caltová, Petra (ed.): Světlo a život
Publikace pro děti
 • Kulhavá, Zdeňka – Hoduláková, Barbora –  Heroldová, Karolína: Po stopách Tomášových
 • Honzíková, Pavlína – Václav Roháč: Pexeso lidových zvyků a tradic
 • Honzíková, Pavlína – Václav Roháč: Pexeso řemesel    

Fotogalerie

Periodické publikace
Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

 

 

 

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Průzkum vzácného středověkého rukopisu Liber viaticus

Průzkum vzácného středověkého rukopisu Liber viaticus
Odbornice z Národního muzea a Národní knihovny ČR spolupracovaly na restaurátorském průzkumu středověkého kodexu Liber viaticus. Rukopis, jenž kdysi...