výroční zpráva 2017

EN

Výstavy Národopisného muzea

Venkov (1. 3. 2014–31. 3. 2018)

Milý Ježíšku, přeji si (24. 11. 2016–12. 2. 2017)

Námluvy (17. 3.–28. 5. 2017)

Svatba (16. 6. 2017–7. 1. 2018)

Příprava výstavy Svatba zahrnovala mimo jiné časově náročné restaurování svatebního koláče (inv. č. H4-NČ-3600).

Centrální pódium v salonku Letohrádku Kinských během instalace výstavy Svatba.

 

Zapůjčené panelové prezentace:

Slavnosti estonského tance (1.–30. 6. 2017)

Taneční vystoupení během doprovodného programu k panelové výstavě Slavnosti estonského tance.

 

Dobrovíz v náruči památkové péče aneb včera, dnes a kdyby (1.–30. 9. 2017)

Selské brány na Boleslavsku (1.–31. 10. 2017)

Muzea v přírodě – za poznáním i odpočinkem (2. 11.–31. 12. 2017)

Doprovodné programy a kulturní aktivity

Edukační programy k výstavě „Venkov“ a stálé expozici seznamují děti MŠ a žáky ZŠ se životem na vesnici, venkovským hospodářstvím, domácími zvířaty a tradičními řemesly.

Ke všem výstavám a stálé expozici dle zájmu veřejnosti průběžně probíhaly na objednávku komentované prohlídky.

 • Komentovaná prohlídka výstavy Milý Ježíšku, přeji si… a přednáška Plyšový medvídek včera, dnes a zítra, 26. 1. 2017
 • Láska všelijak v písni, večer s hudebním vystoupením a přednáškou o lásce v lidové kultuře, 13. 5. 2017
 • Přednáška Úloha kulturních festivalů u Estonců v exilu, 29. 6. 2017
 • Podještědská svatba, vystoupení souboru Horačky, 21. 10. 2017
Pravidelné cykly

Cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska, přednášky spojené s vystoupením hudebních souborů

 • Strážnicko, 11. 2. 2017
 • Prácheňsko – Strakonicko, 11. 3. 2017
 • Těšínské Slezsko, 8. 4. 2017
 • Moravské kopanice, 10. 6. 2017
 • Chodsko, 9. 9. 2017
 • Kyjovsko, 14. 10. 2017
 • Plzeňsko, 11. 11. 2017
 • Valašsko, 9. 12. 2017

Cyklus přednášek Slovo, tradice a kontext věnovaný různým folkloristickým tématům na pomezí folklóru, literatury a umění:

 • Orální historie: návod k použití, 5. 1. 2017
 • Lidové písně z Kouřimska ve světle současného sběru, 2. 2. 2017
 • Prázdná okna, kroky na schodech, 2. 3. 2017
 • Byl jsem tady – Pérák, 6. 4. 2017
 • Jazyková tradice vs. jazyková politika, 4. 5. 2017
 • Můj Broumov: autorský večer, 1. 6. 2017
 • Proměny dětského folkloru: Mezi kulturou dětí a světem dospělých, 5. 10. 2017
 • "Oj, Moravo, što bi bez Srbina": po stopách Ludvíka Kuby na slovanský Jih, 2. 11. 2017
 • "Náš jugoslavský Homér": Homérská otázka na Balkáně, 7. 12. 2017

Cyklus Cizinci v České republice a jejich kultura seznamující s životem, kulturou i gastronomií jednotlivých etnických menšin pocházejících ze zemí mimo EU.

 • Ruské tradice a život v Praze, 25. 2. 2017
 • Balkánské tradice a život v Praze, 29. 4. 2017


Vystoupení bulharského tanečního souboru Pirin v rámci cyklu Cizinci v České republice a jejich kultura.

 • Vietnamské tradice a život v ČR, 17. 6. 2017
 • Ukrajinské tradice a život v České republice, 30. 9. 2017
 • Mongolské tradice a život v ČR, 25. 11. 2017

 


Hudební produkce na mongolském večeru v rámci cyklu Cizinci v české republice a jejich kultura.

Cyklus Tradiční řemeslné dílny, výukové kurzy předvádějící jednotlivé typy řemesel

 • Výroba modrotisku – modrotisková dílna ze Strážnice, 11. 2. 2017
 • Vyřezávání dřevěných píšťalek, 11. 3. 2017


Řemeslné dílny – vyřezávání píšťalek.

 • Tradiční moravské kraslice, 8. 4. 2017
 • Tradiční výšivka, 10. 6. 2017
 • Lidová podmalba na skle, 9. 9. 2017
 • Krosienky – pletení na rámu, 14. 10. 2017
 • Vyřezávání a polychromie kralických dřevěných figurek, 11. a 12. 11. 2017
 • Ražení do kůže, 9. 12. 2017

Cyklus Tradiční řemeslné dílny pro děti

 • Hračky z textilu, 11. 2. 2017
 • Postavičky a zvířátka z kynutého těsta, 11. 3. 2017
 • Zdobení velikonočních perníčků cukrovou polevou, 8. 4. 2017
 • Bylinková dílna, 10. 6. 2017
 • Malování na zrcátka, 9. 9. 2017
 • Malování na svíčky, 14. 10. 2017
 • Bylinková dílna, 11. 11. 2017
 • Vánoční ozdoby, 9. 12. 2017

Folklorní taneční

Taneční kurzy, od 21. 2. 2017 každé úterý až do června, v zimním semestru pak od října do února 2018

 

Výroční a další akce:

 • Tetky a chlapi z Kyjova, představení kroje, párové tance, 7. 1. 2017
 • Masopust v Kinského zahradě, masopustní průvod, hudební vystoupení, 18. 2. 2017
 • Koncert irské lidové hudby Dun Creagan, 25. 3. 2017
 • Aspoň na víkend zažijte tradiční Velikonoce, 15. 4. 2017
 • XVIII. Národopisná slavnost v Kinského zahradě, 20.–21. 5. 2017


Z tanečního vystoupení během jarní Národopisné slavnosti.

 • Pražská muzejní noc, 10. 6. 2017
 • Slavnost Rumunů, 10. 9. 2017
 • Festival Buchty a loutky dětem – Pohádková Kinského zahrada, ve spolupráci se Švandovým divadlem a Prahou 5, 16. 9. 2017
 • Pohádkový les, akce Prahy 5 s podporou muzea, 23. 9. 2017
 • Česko zpívá koledy, 13. 12. 2017
 • Aspoň na víkend zažij tradiční Vánoce, 16. 12. 2017

 

Poznej své kořeny, Mgr. Pavlína Honzíková

edukační cyklus má za cíl seznámit děti od 4 do 10 let s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky, program:

 • Ztracený masopust, leden /únor
 • Velikonoční příběh, březen/duben
 • Dožínky a posvícení, září/ říjen
 • Půjdem spolu do Betléma, prosinec

 

Edukační programy pro školy

Mgr. Pavlína Honzíková

 • Život na vsi, jak jej (ne)znáte…
 • Život našich praprababiček a dědů
 • Tajemství muzea
 • O maminkách a madonách
 • Na statku

 

Letní a podzimní příměstské tábory Národního muzea „Letem světem muzeem“, Mgr. Pavlína Honzíková

děti se na příměstském táboře seznamují se známými i méně známými příběhy naší historie a restaurátorskými dílnami: 10.–14. 7., 21.–25. 8., 26.–27. 10. 2017

 

Narozeninové oslavy, Mgr. Pavlína Honzíková:

Oslavy pro děti v prostorách Národopisného muzea na téma „život na statku“.

27. 1., 26. 2., 5. 3., 26. 3., 1. 4., 2. 4., 9. 4., 26. 5., 6. 9., 23. 9. 2017