výroční zpráva 2017

EN

Akviziční činnost Knihovny Národního muzea

V roce 2017 se významně podařilo rozšířit sbírku starých tisků a dokladů k vývoji moderní a současné knižní kultury. Pozornost si zvláště zaslouží dva unikátní staré tisky z 16. století (Encomia illustrium uirorum a Minucý a Pranostyka Hwězdářská) a rukopisný český magický grimoár z první poloviny 19. století. Rozsáhlým přírůstkem je pak část umělecké pozůstalosti Václava Fialy (ilustrační soubory, štočky, exlibris) a kolekce ilustrací a novoročenek Václava Kabáta. Základní knižní fond byl rozšířen o osobní knihovnu významné germanistky Věry Macháčkové-Riegrové. 


Originální předlohy pro obálku a ilustraci knihy P. P. Bažova Malachitová škatuľka od Václava Fialy. Kresba tuší, tempera, 1960.


Návrh Václava Fialyna plakát IX. Všesokolského sletu, 1932.

 
Umělecká bibliofilie – Jennifer Bertoni: Manifest životních pocitů a tvůrčích hledání kůrovce Davida Dé. Celokožená vazba s aplikací dřevěných písmen od Lubomíra Krupky. Vydalo nakladatelství Ve stráni (Úvaly u Prahy), 1999. 


Návrhy Václava Fialy na exlibris pro MUDr. Annu Lerperger a jeho konečné provedení.

Předloha pro přední stranu přebalu a hřbet knihy R. Čechury Pavián mezi lidmi od Václava Kabáta. Kresba tuší, akvarel, koláž, 1986.

Museum - Ex libris Museum Ovar (Portugalsko) od Václava Fialy, 1976. 

 

Předloha pro přední stranu obálky knihy J. Svátka Železná koruna od Libora Beránka. Kresba pastelem, 2016.
 


Velký kanál (Canal Grande) v italských Benátkách. Ilustrace v knize Das Panorama des Universums zur erheiternden Belehrung für Jedermann und alle Länder. Zehnter Band, 1843


Velkoformátová novoročenka Milana Kohouta „Lidi, nemlčte jak ryby! Což ta rudá záře se vám zase líbí?“. Barevná litografie, 2008.


E​xlibris Martina Manojlína pro Aloise Sassmanna. Barevný linoryt, 2017.


Obálka knihy Kwětný wěneček školnjm djtkám ku slawnostem uwitý od Václava Alexandra Pohana, 1843.

 


Obálka populární pochodové písně Krákorala vrána od Gustava Rogera Opočenského a Rudolfa Lea Vašaty, 1941.

 
Obálka populární písně Na domov vzpomínám ...  od J. A. Slámy, 30. léta 20. století.


ENCOMIA ILLVstrium uirorum … IMPRESSVM SLACCAVVERdæ, per H. Vuendelinum. 

Tři oslavné latinské básně v elegických distichách na německé teology Friedricha Staphyla (1512-1564) a na Johanna a Via (zum Wege) (1520?-1582?). Impresum odkazuje na jinde nedoloženou tiskárnu v Ostrově nad Ohří (Schlackenwerda) snad založenou rodem Šliků.


Klawikula Filii Dawides [!] … Čechy, 1. polovina 19. století. 

Název rukopisu odkazuje k možnému předobrazu knihy "Claviculae Salamonis", sbírce předpisů určených k praxi ceremoniální magie. "Klawikula Filii Davides" však obsahuje řadu dalších předpisů, které se v Claviculae Salamonis nevyskytují. Je tedy spíše jakýmsi konvolutem magických předpisů - typickým magickým grimoárem. Unikátní je především proto, že je psán česky.


Albín Moller: Minucý a Pranostyka Hwězdářská … K Létu Páně M.D.XCIX. Po Přestupném Třetimto. 

Unikátní český tisk, který neuvádí dostupná bibliografie starých českých tisků. Minuce sloužily jednak jako kalendáře, jednak jako příručky pro pouštění žilou.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

O sbírkové fondy  Knihovny Národního muzea se kromě centrálního oddělení pro preventivní péči stará samostatní konzervační a restaurátorská dílna sídlící v Nové budově Národního muzea. Její pracovníci  svým monitoringem pravidelně dokumentují stav klimatu v knihovních depozitářích umístěných mimo centrální monitorovací systém, jímž se sleduje klima v Ústředním depozitáři v Terezíně. V případě knihovny Kinských nacházející se v objektu pod správou Národní galerie obstarávají i provoz zvlhčovacích zařízení.

V průběhu celého roku byli knihovní restaurátoři aktivně zapojeni do instalace krátkodobých i dlouhodobých výstav a s tím souvisejících činností (hodnocení stavu knih, převoz a výměna exemplářů, deinstalace). Zcela unikátní činností vedle běžné restaurátorské a konzervátorské činnosti byl hmotný průzkum Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského, jehož výsledky budou zveřejněny v roce 2018 a poslouží ke stanovení vhodného režimu pro další uchování těchto vzácných památek.

Těžištěm práce restaurátorů je péče o staré tisky, rukopisy, ale i novodobé knihy. Pro oddělení základní knihovny zrestaurovali částečně 60 svazků, komplexně 4 svazky (náklad na restaurování 640 000,- Kč). Ve fondech oddělení rukopisů a starých tisků provedli v různém rozsahu zásahy na 9 rukopisných svazcích, 80 starých tiscích, z toho na 4 starých tiscích z Nostické knihovny. Dále bylo uskutečněno komplexní restaurování jednoho rukopisu a 17 starých tisků (náklad na restaurování  2 140 000,- Kč). Pro oddělení časopisů částečně restaurovali jeden svazek časopisu (náklad na restaurování  10 000,- Kč). V oddělení zámeckých knihoven bylo částečně restaurováno 8 starých tisků a komplexně 4 staré tisky (náklad na restaurování  280 000,- Kč). Pro oddělení knižní kultury restaurátoři částečně vyspravili 10 svazků a komplexně zrestaurovali 2 svazky (náklad na restaurování  10 000,- Kč). Pro divadelní oddělení Historického muzea byl komplexně zrestaurován jeden knižní svazek (náklad na restaurování  10 000,- Kč). V rámci pravidelné letní návštěvy depozitářů v Terezíně bylo „ambulantně“ ošetřeno  85 svazků (náklad na restaurování  110 000,- Kč).

Samostatnou konzervační a restaurátorskou aktivitu vyvíjelo oddělení knižní kultury především se zaměřením na historický mobiliář pocházející z pozůstalostních knihovních celků a historické typografické stroje. Využilo k tomu restaurátorské dílny Historického muzea a externí specialisty.

Ukázky restaurátorských zásahů

 
Sign. 36 B 33 – stav před restaurováním a po něm  (komplexní restaurování, převazba knižního bloku, doplnění ztrát, zachování původního textilního pokryvu)

    
Sign. 28 B 1 – stav před restaurováním a po něm (částečné restaurování, konsolidace šití, doplnění rozsáhlé ztráty přední desky)

 
 
Prvotisk z bývalého Muzea knihy ve Žďáru na Sázavou – stav před restaurováním a po něm
(částečné restaurování knihy bez dochované vazby, oprava knižního bloku, výroba nové ochranné vazby)

Stůl nakladatele Jana Otty (1841–1916) z jeho pracovny v sídle nakladatelství na Karlově náměstí v Praze. Náročné restaurátorské práce provedl Martin Vinš. Foto: Martin Vinš. 


Drátošička, která byla původně součástí vybavení reprodílny v historické budově Národního muzea a sloužila k sešívání listů a knižních složek drátěnými skobkami, prošla v roce 2017 rozsáhlou opravou. Tu zajistila firma COME. Foto: Olga Tlapáková.

 

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Patnáct let poté – knihovník Petr Mašek vzpomíná na povodně v roce 2002

Patnáct let poté – knihovník Petr Mašek vzpomíná na povodně v roce 2002
Před 15 lety se přes celou republiku prohnaly ničivé záplavy. Ty se dotkly i depozitářů Národního muzea, které se nacházejí v Terezíně. Zeptali jsme...