výroční zpráva 2017

EN

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2017 byly Národnímu muzeu doručeny 4 žádosti o informace, z nichž:

  • nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.
  • nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
  • neproběhlo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.
  • nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu tohoto zákona.