výroční zpráva 2017

EN

Činnost a hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví pokračovalo i v roce 2017 ve své hlavní činnosti metodického pracoviště pro otázky prezentace sbírek muzejní povahy a komunikace s veřejností.

Centrum dále rozvíjelo své tradiční činnosti, mezi něž patří správa a pravidelná aktualizace oborového informačního portálu eMuzeum, který prošel v roce 2017 zásadní proměnou, budování a provoz oborové muzeologické knihovny Centra a vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. V roce 2017 bylo vedle dvou vydání časopisu realizováno i zvláštní vydání, věnované přípravě nových expozic Historické budovy Národního muzea. Mezi realizované aktivity Centra patřila organizace seminářů a školení, v roce 2017 zaměřených mimo jiné na komunikační dovednosti pracovníků muzeí, pokračující práce s návštěvníky se speciálními potřebami (mj. spuštěn mobilní průvodce výstavou Archa Noemova pro neslyšící) a řada dalších aktivit.

I v roce 2017 Národní muzeum připravilo Pražskou muzejní noc – oblíbenou kulturně-prezentační akcí propagující činnost muzeí a galerií. Celkem 49 institucí zpřístupnilo návštěvníkům 79 objektů, v nichž byl vedle expozic a výstav připraven bohatý doprovodný program. I v tomto roce zůstala Pražská muzejní noc věrná své základní myšlence, kterou je návštěva muzeí a  galerií v netradičním nočním čase (19:00 až 1:00 hodin) a  vstup a doprava zdarma. Kulturní zážitky a jedinečná atmosféra opět přilákaly desítky tisíc návštěvníků.

V průběhu čtrnáctého ročníku této akce bylo napočítáno téměř 185 tis. návštěvnických vstupů.

Organizátory Pražské muzejní noci jsou Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR. Akce proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.