výroční zpráva 2017

EN

Akviziční činnost Přírodovědeckého muzea

Akvizice PM se uskutečňovaly v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje sbírkového fondu a rovněž s ohledem na přípravu nových trvalých expozic. K nevýznamnějším akvizicím bezpochyby patřily dominantní exponáty pro mineralogickou expozici (velké krystaly smaragdu, ametystu, turmalínu, drůza skolecitu). Akvizice do paleontologické podsbírky obohatily stávající fond a vybrané předměty budou využity v expozici. Entomologická podsbírka byla rozšířena o nové druhy, a to akvizicemi sbírek drobných motýlů (nákup z dotace MK ČR), střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků.

Temně fialové průsvitné až průhledné krystaly ametystu narůstající na horninové podložce z lokality Goboboseb v Namibii.

Skupina krystalů růžového turmalínu z lokality Malchan v Zabajkalí.
 

 Unikátní srostlice dvou průsvitných krystalů smaragdu z klasické uralské lokality Malyševo.

Velká drúza skolecitu z Indie.
 

 Dokonale zachovaný exemplář ryby rodu Bilinia z lokality Kučlín u Bíliny.

Kompletní kostra ryby z oligocénní lokality Lužice-Žichov.

Kostra žáby z oligocénu Českého Středohoří.
 

Kůra karbonských plavuní Lepidodendron Sigillaria.

Motýl krásněnka Epicallima bruandellaze sbírky drobných motýlů.

Onthophagus igneus ze sbírky vrubounovitých brouků

Ukázka typového materiálu ze sbírky drabčíkovitých brouků.

Střevlíci rodu Coptolabrus ze sbírky střevlíkovitých brouků.

 

 
Nahromadění krunýřů trilobitů Conocoryphe z jineckého kambria. 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

V rámci preventivní ochrany jsou v depozitářích PM udržovány stabilní klimatické podmínky a dvakrát ročně je prováděna desinsekce. Z dotace MK ČR byl pořízen obalový materiál na uložení sbírek. V průběhu roku bylo preparováno 15 695 předmětů, konzervováno 21 929 předmětů a restaurováno 31 předmětů. Restaurátorské práce byly zaměřené především na přípravu exponátů pro nové expozice, bylo nutné domodelovat některé poškozené či chybějící detaily, odstranit staré barvení a exponáty pečlivě očistit a poté je do nejmenších detailů podle nejnovějších dostupných podkladů nabarvit.

Preparát leguána zeleného před a po restaurování.


Exponát ropuchy zelené před a po restaurování


Historický model trupu s vyjímatelnými orgány po restaurování.

Odborná správa sbírek

Přírodovědecké muzeum spravuje celkem 12 podsbírek zahrnujících k 31.12.2017 celkem 819 952 evidenčních čísel sbírkových předmětů. Nově bylo v roce 2017 evidováno 231 přírůstků. Podle stanoveného harmonogramu probíhala inventarizace podsbírek v I. inventarizačním cyklu (rozsáhlejší podsbírky), u antropologické podsbírky byla inventarizace v roce 2017 dokončena, u menších podsbírek již byl zahájen II. cyklus. Celkem bylo inventarizováno 62 272 předmětů. Podle interních směrnic byla zahájena generální revize mineralogické podsbírky.