výroční zpráva 2017

EN

Kulturní aktivity Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Stálá expozice

Byt Františka Palackého (1798–1876) a Františka Ladislava Riegra (1818–1903)

uchovává původní životní a pracovní prostředí těchto výrazných osobností 19. století. V tomto bytě však žili a pracovali předtím i potom také další členové rodiny. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám, vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel. V současnosti je zpřístupněna Palackého pracovna, Riegrova pracovna, salon, předpokoj a menší místnost s etnografickými sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého.

Pohled do expozice, tzv. salon.

Akce pro veřejnost

„Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu“

Divadelní inscenace Národního muzea ve spolupráci se spolkem Pomezí, která přenáší diváky o 140 let zpět do minulosti a umožňuje jim stát se návštěvníky salonu pořádaného přední českou rodinou Palackých a Riegrů; 2. 5., 4. 5., 29. 5., 30. 5., 1. 6., 22. 9., 30. 9., 2. 10., 18. 10., 19. 10. a 30. 10. 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

Z divadelního představení „Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu“, foto Adam Krátký.

 

Komentované prohlídky: Mgr. Dana Přenosilová, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková.

Edukační program pro školy: F. Palacký a F. L. Rieger, život za času národního obrození. Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková.

Letní příměstské tábory Národního muzea „Letem světem muzeem“: 10.–14. 7., 21.–25. 8. 2017.