výroční zpráva 2016

EN

Periodické publikace

 • Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 1, 2
 • Annals of the Náprstek Museum 1, 2
 • Časopis Národního muzea. Řada historická  1–2, 3–4
 • Fossil Imprint 1–2, 3–4
 • Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 1–2
 • Lynx. Mammaliologický časopis. Nová série / A Journal of Mammalogy.  New Series
 • Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 1–2
 • Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 1, 2
 • Numismatické listy 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie / Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia 1–2, 3–4
 • Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie / Acta Musei Nationalis Pragae, series C – Historia Litterarum 1–2, 3–4

Neperiodické publikace 

Věda a výzkum
 • Burianová, Miroslava a kol.: Móda v kruhu času (koedice s nakl. Grada)
 • Dragoun, M. a kol.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – signatury 1D, 1E, 1 G (koedice s nakl. Scriptorium)
 • Fuksa, Ivan: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti
 • Jiroušková, Jana et al.: African Performances
 • Klápšťová, Kateřina: Dakotská kultura na rozcestí. Dakotská sbírka Vojty Náprstka / The Dakota Culture on the Crossroads. The Dakota Collections of Vojta Náprstek
 • Kunešová, Jana – Přibyl, Petr (eds.): Když císař umírá… (knižní katalog)
 • Lička, Milan: Sídliště z mladší doby kamenné ve Mšeně u Mělníka. Fontes Archaeologici Pragenses 43 
 • Maýrová, Kateřina: Rokycanská sbírka hudebnin. Katalog nizozemských duchovních skladeb (e-kniha)
 • Militký, Jiří: Sylloge Nummorum Graecorum. The National Museum, Prague, Volume 1/3: Macedonia and Paionia (v mezinárodní řadě Sylloge Nummorum Graecorum)
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: Bedřich Smetana: Korespondence I (1840–1862). Kritická edice (koedice s nakl. Koniasch Latin Press)
 • Nová Kateřina, Vejvodová Veronika (eds.): Nejraději mne tituloval indiánem. Americké vzpomínky na Antonína Dvořáka
 • Nová Kateřina, Vejvodová Veronika (eds.): Three Years with the Maestro. An American remembers Antonín Dvořák
 • Novák, Vlastimil et al.: Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně-Popůvkách (koedice s FLÚ AV ČR)
 • Onderka, Pavel – Jungová, Gabriela et al.: The Atlas of Ancient Egyptian Mummies I: The Complete Human Mummies
 • Onderka Pavel: Wad Ben Naga Report I: An Introduction to the Site
 • Secká, Milena – Šejbl, Jan: Rodina a přátelé Vojty Náprstka. Kolekce unikátních portrétů z fondů Náprstkova muzea (CD-ROM)
 • Secká, Milena: Jen Náprstková, prosím…
 • Smíšek, Kamil – Cajthaml, Marek: České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IX/2. Účelové známky a žetony
 • Soukup, Martin (ed.): Conditions of Fieldwork
 • Šír, Filip: Gramatika etiket gramofonových desek
 • Šustíková, Věra: Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů
 • Tisucká, Marika – Stančo, Ladislav (eds.): Afghanistan – Rescued Treasures of Buddhism
 • Žůrková, Tereza – Hruška, Viktor: Josef Šediva (1853–1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby
Popularizační publikace
 • Fialová, Dagmar – Richter, Jaroslav (eds.): Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Soutěžní katalog / Architectural-artistic Competition for the Design of Jan Palach's Monument in Všetaty. Catalogue of the Designs
 • Honzíková, Pavlína: Národopisné omalovánky
 • Kocichová, Ivana – Žáčková, Marie (eds.): Muzea a veřejnost. Aktuální otázky. 
 • Kol. aut.: Velká kniha o Národním muzeu
 • Kol. aut.: The Great Book on the National Museum
 • Moravec, Jiří (ed.):  Otakar Štěpánek – V zemi Mínótaura
 • Plecitá, Jana: Bedřich Smetana a jeho rodina / Bedřich Smetana and his family (list A3 s rodokmenem skladatele)
 • Žalman, Jiří: Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví (fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou)

Neperiodické publikace Náprstkova muzea

Mimo číslovanou edici Editio Monographica Musei Nationalis Pragae (EMMNP):

 • Afghanistan: Rescued Treasures of Buddhism. Editors: Marika Tisucká, Ladislav Stančo ; translations: Robert Frecer, Ľubomír Novák, Dunja Stevanoviç; proofreading: Judd Burden; photographs: Alžběta Kumstátová, Olga Tlapáková, Jiří Vaněk. Prague: National Museum. 223 str. ISBN 978-80-7036-491-8.
 • Atlas of Egyptian Mummies in the Czech Collections. I.: Complet adult human mummies / Pavel Onderka, Gabriela Jungová, Jiří Bučil, Lubica Oktábcová, Jakub Pečený, Jan Cvrček, Zuzana Schierová, Julie Tomsová. Prague: National Museum 2016. 183 str., ISBN 978-80-7036-514-4. 
 • Conditions of Fieldwork / M. Soukup, P. Onderka, J. D. Bláha, M. Konopíková, L. Moulis, L. Škrabáková. Prague: National Museum, 2016. 112 str. ISBN 978-80-7036-511-3.
 • Onderka, Pavel. Wad Ben Naga Report I: An Introduction to the Site. Prague: National Museum, 2016. 140 str.
 • Secká, Milena. Jen Náprstková, prosím… Neobyčejný život v dobových pramenech. Praha: Národní muzeum, 2016. 307 str. ISBN 978-80-7036-488-8.
 • Todorovová, Jiřina. Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze: výstava od 4. 11. 2016 / A Bygone World in Photographs by E. St. Vráz: exhibition from 4th November 2016.  Praha: Národní muzeum, 2016. 41 str. ISBN 978-80-7036-497-0.
 • Vojta Náprstek, jeho rodina a přátelé: Kolekce unikátních portrétů z fondů Náprstkova muzea / Vojta Náprstek, his family and friends: A collection of unique portraits from the collections of the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures / Milena Secká, Blanka Hnulíková, Jan Šejbl. Praha: Národní muzeum, 2016. 1 CD: ilustrace. ISBN 978-80-7036-512-0.

Ostatní neperiodické publikace NM, na nichž se autorsky podíleli pracovníci NpM:

 • Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně-Popůvkách / Hacksilver Hoard dating back to the end of the 10th century and found in Kojetín-Popůvky, Czech Republic / Pavel Kouřil, Vlastimil Novák, Lukáš Richtera, Jan Videman, Martin Zmrzlý. Praha: Národní muzeum, 2016. 208 str. ISBN 978-80-7007-463-3, ISBN 978-80-7036-495-6.
 • Móda v kruhu času. Retro – 200 let inspirací. Praha:  Národní muzeum a Grada Publishing / Miroslava Burianová, Helena Heroldová, Marek Junek, Jana Máchalová, Ondřej Táborský, 2016. 207 str. ISBN 978-80-7036-503-8,  978-80-271-0185-6.
 • Ex libris… Ex bibliotheca...  Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé / Kolektiv autorů.  Praha: Národní muzeum, 2015. 294 str. ISBN 978-80-7036-468-0.
 • Ex libris… Ex bibliotheca… Book Collections in the National Museum Library and Their Previous Owners / A collective of authors. Prague: National Museum, 2015. 308 str. ISBN 978-80-7036-467-3.

Brožury k výstavám

 • Burianová, Miroslava – Caltová, Petra: Retro
 • Jordan, Hanuš: Muzeum české loutky a cirkusu (brožura k expozici)
 • Kunešová, Jana – Přibyl, Petr (eds.): Když císař umírá…/ When the Emperor is Dying
 • Šaldová, Lenka: Vodníci
 • Soukup, Martin: Lovci lebek
 • Táborský, Ondřej – Štambera, František: Druhý život husitství
 • Tauberová, Monika: Milý Ježíšku, přeji si…
 • Todorovová, Jiřina: Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanko Vráze 
Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Nová kniha o Národním muzeu

Nová kniha o Národním muzeu
Právě dnes slaví Národní muzeum 125 let od otevření budovy na Václavském náměstí. Tento měsíc také vyšla nová kniha o Národním muzeu, ze které jsme...

Vyšel první díl souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany

Vyšel první díl souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany
V adventním čase, v úterý 13. prosince, se uskutečnil symbolicky v prostorách expozice Muzea Bedřicha Smetany slavnostní křest prvního svazku...

Fotogalerie

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Periodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

CD Vojta náprstek

CD Vojta náprstek

CD Vojta náprstek

Bedřich Smetana - rodokmen

Bedřich Smetana - rodokmen

Bedřich Smetana - rodokmen

Bedřich Smetana - rodokmen

Bedřich Smetana - rodokmen

Bedřich Smetana - rodokmen

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace