výroční zpráva 2016

EN

Rada Národního muzea


plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, Ph.D.
ředitel Vojenského historického
ústavu (Slovensko)


Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva
Obecní dům, a.s. 


Ing. Július Kudla 
předseda představenstva a generální
ředitel EULER HERMES, Čescob


Mgr. Radko Martínek
senátor, Senát Parlamentu ČR
 Ing. Jan Mühlfeit
Chairman Europe,
Microsoft Corporation


prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
předseda Akademie věd ČR


prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. 
ředitelka Ústavu experimentální
medicíny AV ČR, Senátorka (Senát Parlamentu ČR)


Zdeněk Šámal
ředitel zpravodajství ČT

 


PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka Muzea hl. m. Prahy
 


prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum,
Pedagogická fakulta UK

 


Ing. Vlastimil Vykydal 
ředitel Technického muzea v Brně


prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc.
ředitel Ústavu autor. práva, práv prům.
a práva soutěžního, PF UK v PrazeMichaela Šojdrová
místopředsedkyně Výboru pro kulturu 
a vzdělávání Evropského parlamentu


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy