výroční zpráva 2016

EN

Kulturní aktivity Památníku F. Palackého a F. L. Riegra

Komentované prohlídky 

Mgr. Dana Přenosilová, Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková.

Edukační program pro školy 

F. Palacký a F. L. Rieger, život za času národního obrození.

Letní příměstské tábory

Letní příměstské tábory Národního muzea „Letem světem muzeem“, 11.–15. 7., 15.–19. 8. 2016.


Stálá expozice

Byt Františka Palackého (1798–1876) a Františka Ladislava Riegra (1818–1903)
uchovává původní životní a pracovní prostředí těchto výrazných osobností 19. století. V tomto bytě však žili a pracovali předtím i potom také další členové rodiny. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám, vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel. V současnosti je zpřístupněna Palackého pracovna, Riegrova pracovna, salon, předpokoj a menší místnost s etnografickými sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého.


Fotogalerie

Albín a Libuše Bráfovi.

Albín a Libuše Bráfovi.

Albín a Libuše Bráfovi.

Portrétní fotografie Františka Ladislava Riegra z ateliéru Langhans.

Portrétní fotografie Františka Ladislava Riegra z ateliéru Langhans.

Portrétní fotografie Františka Ladislava Riegra z ateliéru Langhans.

Portrétní fotografie Marie Riegrové, rozené Palacké, z ateliéru Eckert

Portrétní fotografie Marie Riegrové, rozené Palacké, z ateliéru Eckert

Portrétní fotografie Marie Riegrové, rozené Palacké, z ateliéru Eckert