výroční zpráva 2016

EN

Personální obsazení k 31. 12. 2016

Organigram k 31. 12. 2016 ke stažení v pdf zde

Ředitelství Národního muzea

generální ředitel Národního muzea
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

statutární zástupce generálního ředitele
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

oddělení interního auditu
Ing. Zdeněk Semerád

oddělení vnějších vztahů
Mgr. Kristina Kvapilová

oddělení Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Mgr. Ing. Petra Belaňová, Ph.D., pověřena vedením do 14. 7. 2016
Mgr. Pavla Suchánková, pověřena vedením od 21. 9. 2016

oddělení marketingu
Mgr. Magdaléna Jedličková, BBus.

bezpečnostní ředitel
Miroslav Pastrňák 

Odbor ekonomicko-provozního náměstka

náměstek generálního ředitele
Ing. Jiří Gregor, do 14. 9. 2016
Ing. Marika Bártová, od 15. 9. 2016

obchodní oddělení 
Marek Dvořák, M.B.A.

oddělení administrace veřejných zakázek (přesunuto do Ekonomického úseku org. změnou k 1. 3. 2016)
Ing. Olga Nezbedová

právní oddělení
Mgr. Zuzana Kleinová, od 1. 3. 2016

EKONOMICKÝ ÚSEK

vedoucí
Ing. Marika Bártová

oddělení finanční účtárny a majetku
Jiří Pekárek, DiS.

oddělení práce a mzdy
Pavla Grundová

osobní oddělení
Mgr. Michaela Mruvčinská

referát projektového financování (zrušeno org. změnou k 28. 2. 2016)

oddělení projektového financování (vytvořeno org. změnou k 1. 3. 2016)
Ing. Alena Čechmanová

oddělení administrace veřejných zakázek 
Ing. Olga Nezbedová

PROVOZNÍ ÚSEK

vedoucí
Pavel Valter

technické oddělení
Staša Řezníčková

oddělení hospodářské správy
Milan Voříšek

oddělení bezpečnosti a ochrany majetku
Miroslav Pastrňák  

oddělení automatizace informačních systémů
Ing. Pavel Kraus

oddělení technické správy NpM
Bohumil Černý

oddělení technické správy ČMH
Antonín Slavík

Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

náměstek generálního ředitele
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

centrální oddělení péče o sbírky
Mgr. Petr Brůha

výstavní oddělení
Mgr. Martin Musil

oddělení vzdělávání a kulturních aktivit
Mgr. Jana Stránská, do 14. 2. 2016
Ing. Petra Caltová, od 15. 2. 2016

ediční oddělení
Mgr. Jaroslav Richter

oddělení hlavního manažera expozic
Mgr. Dagmar Fialová

oddělení digitalizace a nových médií
Mgr. Katarína Gatialová

oddělení vědeckého tajemníka
RNDr. Jiří Frank, Ph.D.

Odbor náměstka pro investiční rozvoj

náměstek generálního ředitele
Mgr. Milan Plaček

stavební oddělení
Pavel Uhlíř

oddělení správy depozitářů Horní Počernice
Ivan Hloušek

oddělení správy depozitářů a údržby expozic Terezín
Pavel Panaš

Přírodovědecké muzeum

ředitel
RNDr. Ing. Ivo Macek

mineralogicko-petrologické oddělení
Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.  

paleontologické oddělení
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

mykologické oddělení
Mgr. Jan Holec, Dr., do 31. 3. 2016
Mgr. František Bouda, pověřen vedením od 1. 4. 2016

botanické oddělení
Mgr. Otakar Šída

entomologické oddělení
Mgr. Jiří Hájek, Ph.D.

zoologické oddělení
Mgr. Radek Šanda, Ph.D.

antropologické oddělení
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

kroužkovací stanice
Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.

Historické muzeum

ředitel
Mgr. Marek Junek, Ph.D.

oddělení pravěku a antického starověku
PhDr. Marika Tisucká, Ph.D., pověřena vedením

oddělení starších českých dějin
Mgr. Jana Kunešová, pověřena vedením do 31. 3. 2016

Archiv Národního muzea
PhDr. Milena Běličová

etnografické oddělení
Mgr. Petra Červinková

numismatické oddělení
PhDr. Luboš Polanský,  pověřen vedením

divadelní oddělení
Mgr. Vojtěch Poláček

oddělení novodobých českých dějin
PhDr. Ivan Malý, do 29. 2. 2016

oddělení správy, evidence a péče o sbírky
Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.

referát Československé dokumentační středisko 1948–1998 (zrušeno org. změnou k 1. 3. 2016)

Organizační  změna k 1. 3. 2016:

SBÍRKOVÝ ÚSEK 1

vedoucí
PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.

oddělení pravěku a antického starověku
PhDr. Marika Tisucká, Ph.D.

oddělení starších českých dějin
Mgr. Jana Kunešová, pověřena vedením do 31. 3. 2016
PhDr. Petr Přibyl, Ph.D., od 1. 4. 2016

numismatické oddělení
PhDr. Luboš Polanský 

SBÍRKOVÝ ÚSEK 2

vedoucí
Mgr. Vojtěch Poláček

oddělení novodobých českých dějin

divadelní oddělení
Mgr. Vojtěch Poláček

etnografické oddělení
Mgr. Petra  Červinková, do 30. 4. 2016
Mgr. Jan Pohunek, Ph.D., od 1. 5. 2016

oddělení dějin tělesné výchovy a sportu
Mgr. Jan Lomíček, od 1. 5. 2016

ARCHIVNÍ ÚSEK

vedoucí
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.

Archiv Národního muzea
PhDr. Milena Běličová, do 30. 4. 2016
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D., od 1. 5. 2016 pověřena vedením

referát spisové služby

referát Archiv dějin tělesné výchovy a sporu

ÚSEK SPRÁVY, EVIDENCE A PÉČE O SBÍRKY

vedoucí
Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.

oddělení péče o sbírky
Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.

oddělení evidence sbírek
Michaela Voldřichová, od 1. 9. 2016

Knihovna Národního muzea

ředitel
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.

oddělení základní knihovny
PhDr. Eva Lachmanová

oddělení rukopisů a starých tisků
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

oddělení časopisů
Marcela Halabrínová

oddělení zámeckých knihoven
PhDr. Petr Mašek

oddělení knižní kultury
PhDr. Pavel Muchka

oddělení služeb
Mgr. Jana Konečná

oddělení mezinárodní výměny
PhDr. Jarmila Kučerová

Náprstkovo muzeum

ředitelka
PhDr. Eva Dittertová

sbírkové oddělení
PhDr. Pavel Onderka

knihovna Náprstkova muzea
PhDr. Michaela Tydlitátová

oddělení správy, evidence a péče o sbírky NpM
Ing. Jana Kadeřábková

oddělení práce s veřejností a marketingu
Bc. Tereza Žbánková, DiS.

České muzeum hudby

ředitel
Dott. Emanuele Gadaleta

hudebněhistorické oddělení
PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

oddělení hudebních nástrojů a správa Státní sbírky hudebních nástrojů
Mgr. Tereza Žůrková

Muzeum Bedřicha Smetany
PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.

Muzeum Antonína Dvořáka
Mgr. Kateřina Nová

Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií
Bc. Peter Balog

oddělení správy, evidence a péče o sbírky
PhDr. Eva Paulová

oddělení práce s veřejností a marketingu
Mgr. Kristýna Zámečníková

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů