výroční zpráva 2016

EN

Péče o archiválie Národního muzea

Reorganizací Historického muzea (dále jen HM) vznikl od 1. 3. 2016 Archivní úsek, jehož součástí je Archiv Národního muzea (včetně Čs. dokumentačního střediska a Archivu Muzea dělnického hnutí), referát Archiv dějin tělesné výchovy a sportu (dále jen Archiv TVS) a nově založený Referát spisové služby. Samostatné evidenční řady NAD zůstaly zachovány. Společně s Archivem Náprstkova muzea prezentují své fondy a sbírky na webovém portálu Vademecum, který byl upgradován a v kterém je nyní zpřístupněno 183 568 záznamů a 62 666 dig. objektů. V roce 2016 jej využilo 1 374 badatelů, kteří vykonali 2 441 návštěv (celkový počet zobrazení stránek v roce 2016 je 52 235).

Souhrnná tabulka péče o archiválie ke stažení zde

Archiv Národního muzea

Získal darem osobní fondy Ing. arch. Milan Nesměrák a JUDr. Jaromír Růžička a dodatky k dalším fondům. Začal přebírat archiválie etnografického oddělení (ÚLUV a Fotoarchiv etnografického odd.) a Archivu MDH; probíhají pravidelné skartace úředních spisů NM. PhDr. Lucie Šmídová inventarizovala osobní fond František Falerski (12 kart., 440 inv. č.), PhDr. Milena Běličová fond František Wawra (1 složka, 9 inv. č.). MgA. Lenka Lesenská jako absolventskou práci na FAMU komplexně zrestaurovala fotoalbum ze Sbírky B. Duška (inv. č. 1743), Mgr. Veronika Žáková restaurovala listinu Karla IV. (Perg-A148), studentky na VOŠ a SPŠ grafická restaurovaly 5 pergamenových listin Šternberk-Manderscheid, další předměty byly konzervovány na výstavy (Adéla Skoupá, DiS., a Ing. Jitka Vykouková). Zejména díky dobrovolnické činnosti byla digitalizována řada archiválií, především z fotografických sbírek. PhDr. Klára Woitschová, Ph.D., a Mgr. Libor Jůn, Ph.D., jsou spoluřešiteli grantu GA ČR „Národní muzeum v éře Československa“.

Archiv TVS 

Získal darem od Českého svazu aerobiku a fitness dodatek ke sbírce Aerobic (2 kart.). Mgr. Lucie Swierczeková inventarizovala fondy Arbeiter Turn- und Sportverband (2 kart., 40 inv. č.), Jiří Guth-Jarkovský (sloučení tří řad fondu, 900 inv. č.), Antonín Hřebík (5 kart., 410 inv. č.), Milada Malá (5 kart., 301 inv. č.), František Nekolný (1 kart., 60 inv. č.) a 49 ks ze Sbírky plakátů (inv. č. 9615–9664). Byla autorkou a kurátorkou sportovní výstavy Olympijský plakát včetně komentovaných prohlídek, spolupracovala na výstavě Sokol v umění. Podílela se na organizaci sportovních přednášek a konference Sportování a cestování. Adéla Skoupá, DiS., restaurovala plakát z letních olympijských her 1912 a konzervovala dalších 18 sportovních plakátů a diplomů.

ČSDS

Přestěhovalo veškeré archivní fondy z pracoviště v Josefské 6, Praha 1 do centrálního depozitáře Historického muzea v Terezíně. Mgr. Veronika Kořínková ve spolupráci s ČSDS, o. p. s., a jeho grantu OR2016-27242 zdigitalizovala tři celky archiválií (celkem 1 134 skenů). Mgr. Jitka Hanáková zpracovala na základě archivních fondů šest odborných stanovisek pro MO ČR pro vydávání osvědčení o účasti jednotlivých osob na 3. odboji a jeden posudek pro Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování. Byla zahájena nová evidence a uložení části fondu Svobodná Evropa a jeho digitalizace ve spolupráci s ÚSTR.

Náprstkovo muzeum

Získalo darem mapu ČSR z roku 1922 od TGM Czech School v Chicagu a 3 kart. krajanské dokumentace (převážně v kopiích) z Jižní Ameriky. PhDr. Martin Šámal a Bc. Jan Šejbl zpracovali osobní fond A. V. Novák (3 kart., 20 inv. č.); Irena Straková, Vendula Skřivánková a Markéta Vaňková interně restaurovaly 51 ks archiválií z fondu Vojta Náprstek, ze sbírky Scrap-books a E. S. Vráz. Dále se pokračovalo i v postupné konzervaci sbírky Scrap-books, celkem bylo odkyseleno 8 sv. (2 462 listů). Martin Brožík, Lenka Holakovská, Petra Kokošková a Jiří Vaněk digitalizovali 11 sv. ze sbírky Scrap-books (3 163 skenů). Díky dobrovolnické práci byly do elektronické podoby přepsány soupisy fondů J. Hloucha (28 ss.), Československý ústav zahraniční (33 ss.) a část soupisů sbírky Krajanství – tzv. Krajanství 1 (37 ss.) a Krajanství 2 – USA (65 ss.).


Fotogalerie

Model rakety z osobního fondu vynálezce Ludvíka Očenáška

Model rakety z osobního fondu vynálezce Ludvíka Očenáška

stav před konzervací

Model rakety z osobního fondu vynálezce Ludvíka Očenáška

stav před konzervací

Model rakety Ludvíka Očenáška zapůjčený na výstavu Škoda Auto Muzeum

Model rakety Ludvíka Očenáška zapůjčený na výstavu Škoda Auto Muzeum

stav po konzervaci

Model rakety Ludvíka Očenáška zapůjčený na výstavu Škoda Auto Muzeum

stav po konzervaci

Pergamenová listina Karla IV. restaurovaná na výstavu Když císař umírá

Pergamenová listina Karla IV. restaurovaná na výstavu Když císař umírá

Sbírka pergamenů A, Perg-A148, stav před restaurováním

Pergamenová listina Karla IV. restaurovaná na výstavu Když císař umírá

Sbírka pergamenů A, Perg-A148, stav před restaurováním

Pergamenová listina Karla IV. restaurovaná na výstavu Když císař umírá

Pergamenová listina Karla IV. restaurovaná na výstavu Když císař umírá

Sbírka pergamenů A, Perg-A148, stav po restaurování (Mgr. Veronika Žáková)

Pergamenová listina Karla IV. restaurovaná na výstavu Když císař umírá

Sbírka pergamenů A, Perg-A148, stav po restaurování (Mgr. Veronika Žáková)

Potrhaný plakát z letních olympijských her ve Stockholmu 1912

Potrhaný plakát z letních olympijských her ve Stockholmu 1912

Potrhaný plakát z letních olympijských her ve Stockholmu 1912

Plakát z OH 1912 po restaurování

Plakát z OH 1912 po restaurování

Plakát z OH 1912 po restaurování

Dvě z kartoték fondu ÚLUV nově převzatého v rámci Archivu etnografie

Dvě z kartoték fondu ÚLUV nově převzatého v rámci Archivu etnografie

Dvě z kartoték fondu ÚLUV nově převzatého v rámci Archivu etnografie

Karta sportovce – MS ve sportovním aerobiku a hip hopu, Praha 2014

Karta sportovce – MS ve sportovním aerobiku a hip hopu, Praha 2014

Karta sportovce – MS ve sportovním aerobiku a hip hopu, Praha 2014

Karta účastníka – MS ve sportovním aerobiku, Rusko 2008

Karta účastníka – MS ve sportovním aerobiku, Rusko 2008

Karta účastníka – MS ve sportovním aerobiku, Rusko 2008

Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, 2000

Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, 2000

Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku, 2000

Plakát – Akademie Radky Hufové, kursy dětského aerobiku

Plakát – Akademie Radky Hufové, kursy dětského aerobiku

Plakát – Akademie Radky Hufové, kursy dětského aerobiku

Monitoringy Svobodné Evropy v ČSDS

Monitoringy Svobodné Evropy v ČSDS

původní uložení

Monitoringy Svobodné Evropy v ČSDS

původní uložení

Monitoringy Svobodné Evropy

Monitoringy Svobodné Evropy

v nových kartonech po evidenci v ČSDS a po digitalizaci v ÚSTR

Monitoringy Svobodné Evropy

v nových kartonech po evidenci v ČSDS a po digitalizaci v ÚSTR

Mapa ČSR z roku 1923

Mapa ČSR z roku 1923

Dar TGM Czech School z Chicaga v r. 2016. Archiv NpM, sbírka Krajanství

Mapa ČSR z roku 1923

Dar TGM Czech School z Chicaga v r. 2016. Archiv NpM, sbírka Krajanství