výroční zpráva 2016

EN

Věda a výzkum v Českém muzeu hudby

V roce 2016 byly vědecko-výzkumné projekty ČMH zaměřené především na oblast hudební historie, organologii, výzkum historických hudebních pramenů, přípravu a vydávání edic a na problematiku pramenů, recepce a vydávání děl Antonína Dvořáka. Také v letošním roce převažovaly úkoly Národního muzea – jednalo se o jeden mezioborový grant a 14 úkolů v rámci DKRVO, kterých se účastnilo celkem 10 pracovníků.

Projekty NAKI

Provenio – Metodika výzkumu knižních proveniencí (projekt KNM): Spolupráce: PhDr. Dagmar Štefancová

Interní granty

Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby: řešitelé: Ing. Petra Štefcová, CSc. (SVN) / PhDr. Eva Paulová (ČMH)

Cíle dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace

2016/35 – Kompletace a vědecké zpracování rukopisných hudebnin a tisků ze sbírky Českého muzea hudby (cca 1350–1700) (PhDr. Dagmar Štefancová)

2016/36 – Korespondence Josefa Suka (PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.)

2016/37 – Dílo Jana Dismase Zelenky (PhDr. Jana Vojtěšková, CSc.)

2016/38 – Výzkum života a díla Václava Jana Tomáška (PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.)

2016/39 – Hudba a škola v období české renesance (PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.)

2016/40 – Edice libret k Fibichově melodramatické trilogii Hippodamie (PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.)

2016/41 – Hudebně-ikonografické dokumenty ve sbírkách Národního muzea – vizuální svědek vývoje hudební kultury v Čechách (PhDr. Eva Paulová)

2016/42 – Harfy Franze Brunnera ve sbírce ČMH (PhDr. Daniela Kotašová, Ph.D.)

2016/43  – Rokycanská sbírka hudebnin – Katalog nizozemských duchovních skladeb (PhDr. Kateřina Maýrová)

2016/44 – Josef Šediva a jeho sbírka hudebních nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (Mgr. Tereza Žůrková, roz. Berdychová)

2016/45  – Problematika pramenů, recepce a vydávání děl Antonína Dvořáka (Mgr. Kateřina Nová)

2016/46  – Příprava kritické edice korespondence Bedřicha Smetany 2. díl (PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D.)

2016/47  – Průzkum fondu Českého muzea hudby se zaměřením na českou produkci standardních gramofonových desek o velikosti 30cm do roku 1946 (Filip Šír)

2015/48 – Výběrový monitoring stavu fotografického fondu Českého muzea hudby Národního muzea (Petra Štefcová – SVN 1, PhDr. Eva Paulová – ČMH 6)

Konference a semináře 

V roce 2016 České muzeum hudby pořádalo celkem 1 mezinárodní konferenci. Vědečtí pracovníci se účastnili celkem 4 domácích a 3 zahraničních konferencí a seminářů.

Zahraniční konference
 • Šír, F.: Checking Out Czech Records: A Model Gateway for Sound Documents or Just a Portal? – 50th Annual ARSC Conference; USA, Bloomington, Indiana, 11.–14.5. 2016. (DKRVO 2016/47)
 • Šír, F. – Laurence, P.:  International Bibliography of Discographies: A Worldwide Collaborative Project – Audiovisual Heritage and People: Connecting, Curating, Sharing, Litva, Vilnius, 2.−3.11. 2016. (DKRVO 2016/47)
 • Šír, F. – Studničný, M.: Checking out Czech records: A Model Gateway for Sound Documents or Just a Portal? – Europeana Sounds 2016: Unlocking Sound Collections Baltic Audiovisual Archival Council (BAAC); Litva, Vilnius, 4.11.2016. (DKRVO 2016/47)
 • Nová, K.: Czech Music Criticism in the Protectorate of Bohemia and Moravia ­– Music criticism 1900-1950; Španělsko, Barcelona, 17.–19.10.2016. (DKRVO 2016/45)
Domácí konference
 • Kabelková, M.: Hudba na partikulárních školách – Matouš Collinus z Chotěřiny (1516–1566). Mezioborová konference k dvojitému výročí významného českého humanisty; ČR,  Kouřim, 2.–4. 6 2016. (DKRVO 2016/39)
 • Mojžíšová, O.: Smetana a Shakespeare – Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2016, ČR, Praha, 18.–19. 11. 2016. (DKRVO 2016/46)
 • Štefancová, D.: Repertoár hlasových knih z jáchymovské latinské školy – pohled do českého pohraničí na začátku 17. století – Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2016; ČR, Praha, 18.–19. 11. 2016. (DKRVO 2016/35)
 • Šustíková, V.: Shakespearovy texty v českých melodramech – Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2016, ČR, Praha, 18.–19. 11. 2016. (DKRVO 2016/40)
 • Vejvodová, V.: Libreto Dvořákovy Armidy - cesta k výslednému tvaru – Antonín Dvořák − vokální skladatel; ČR, Praha (Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR), 20. 10. 2016. (DKRVO 2016/45)
Popularizace vědy
 • PhDr. Dagmar Štefancová

Programní texty ke koncertům Českého spolku pro komorní hudbu a České filharmonie
Průvodní texty ke koncertům Svatoludmilské gregoriánské scholy (též dramaturgie a umělecké vedení souboru), realizace 5 koncertů

 • PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

19. Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha: odborná příprava, režie a úvodní slovo šesti koncertů festivalu
9. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (28.30.10.2016) metodická pomoc soutěžícím a pedagogům – výběr a odborná revize materiálu ke studiu, členka poroty
9. ročník odborných seminářů o interpretaci melodramu na HAMU−28.–29.10. přednášky o historii, teorii a interpretaci melodramů
Tvůrčí dílny melodramu v Českém muzeu hudby: příprava a realizace 5 dílen melodramu pro různé typy účastníků (amatéři, školní děti a mládež, dospělí, studenti uměleckých škol, umělci – účastníci soutěže a jejich pedagogové)
Přednáška Jaroslav Ježek neznámý – gymnázium Písek, 26. 4.

 • PhDr. Markéta Kabelková,  Ph.D.

2 přednášky pro Kulturní a informační centrum Nové Hrady na téma Václav Jan Tomášek a Jiří František Buquoy 
18. 8. 2016 (festival Literárně hudební setkávání v Nových Hradech) 
27. 10. 2016 (odborná přednáška pro veřejnost v Novohradském muzeu)

Přednášky Historie a sbírky Českého muzea hudby  
11. 5. 2016 pro studenty oboru Hudební věda, Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity Brno
21. 10. 2016  pro studenty oboru Hudební věda, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
16. 5. 2016 pro studenty hudební vědy z Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově (Institut für Musikwissenschaft, Ludwig-Maxmilians Universität München, Německo)
18. 5. 2016 pro studenty oboru Teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Ztracená Mozartova skladba znovu spatřila světlo světa

Ztracená Mozartova skladba znovu spatřila světlo světa
Ve sbírkách Českého muzea hudby byl objeven vzácný tisk, který byl doposud považován za ztracený. Jedná se o skladbu tří autorů: Antonia Salieriho,...

O Salieriho se badatel Herrmann zajímal už jako dítě

O Salieriho se badatel Herrmann zajímal už jako dítě
Rozhovor s německým badatelem Timo Jouko Herrmannem odhaluje okolnosti objevu ztracené skladby Per la ricuperata salute di Offelia ve sbírkách...