výroční zpráva 2016

EN

Medializace aktivit Národního muzea

Národní muzeum v průběhu roku 2016 cíleně propagovalo své akce a výstavy prostřednictvím médií. Ve svých objektech uspořádalo 13 tiskových konferencí a rozeslalo 72 tiskových zpráv a tiskových oznámení, které prezentovaly výstavy, akce a další aktivity NM. NM pokračovalo i nadále v úzké spolupráci se svými mediálními partnery Českým rozhlasem a Českou televizí a navázalo spolupráci s dalšími médii v podobě mediálních partnerství jednotlivých výstav a projektů. Velkou roli při medializaci akcí a projektů měly především webové stránky www.nm.cz, sociální sítě a zpravodajský portál www.muzeum3000.cz, které představují hlavní komunikační nástroje NM. 
V roce 2016 byla v návaznosti na činnost NM nejvíce komunikována témata související s rekonstrukcí Historické budovy, s výstavami uspořádanými k příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., výstavním projektem Okno do světa a s výsledky vědecké práce odborníků NM. Podařilo se prosadit i další mimořádná témata, např. světový objev tisku Mozartovy a Salieriho skladby ve sbírkách Českého muzea hudby.

Muzeum 3000

Muzeum 3000 přinášelo v roce 2016 již pátým rokem novinky a zajímavosti z dění v Národním muzeu. A to formou jak psaných textů, tak krátkých videí. Nechyběly články k probíhající rekonstrukci nebo k aktuálním výstavám. 
Mezi nejúspěšnější články se zařadil objev ztracené Mozartovy skladby nebo články, které vznikly k výstavě Retro.
Oproti loňskému roku 2015 se návštěvnost zvýšila z 55 776 na cca 73 000. Poměr nových/vracejících se návštěvníků zůstal velmi podobný jako v loňském roce : cca 20% vracejících se ku 80% nových návštěvníků. Nové příspěvky na portálu byly propagovány i prostřednictvím webových stránek Národního muzea a pomocí sociálních sítí, jako je facebook nebo twitter.
V průběhu roku došlo k úpravě portálu a pro jeho návštěvníky přibylo několik zajímavých zlepšení. Asi hlavní novinkou se stala klíčová slova, která umožňují rychlé a přehledné vyhledávání podle témat. 

Národní muzeum na webu a v sociálních sítích 

Po celý rok 2016 webové stránky Národního muzea nm.cz  přinášely zájemcům informace o výstavách, akcích i novinkách. Před koncem každého měsíce byl rozesílán newsletter na následující měsíc s vybranými záznamy z webu registrovaným uživatelům (na konci roku 1100 odběratelů).
Za rok 2016 zaznamenaly stránky 367 472 unikátních návštěvníků, zaznamenáno bylo 538 489 návštěv. V roce 2016 došlo k úpravám modulu kalendáře z důvodu lepšího využití i vyhledávání. V průběhu roku docházelo k dílčím změnám ve struktuře a vizuální stránce webu.
I v roce 2016 se dále rozrůstala fanouškovská základna sociálních sítí Národního muzea, které umožňují pohled do života a zákulisí muzea a zvou návštěvníky na výstavy a akce.
Facebooková stránka NM (cca 11 730 fanoušků) přinášela originální obsah vytvářený v NM – zajímavá videa, fotografie, gify, události, soutěže apod.  Základna na Twitteru NM se rozrostla na 1680 followerů. Youtube (130 742 přístupů) zaznamenal nárůst přístupů o 115 % oproti loňskému roku. Nejsledovanějším videem loňského roku bylo video, na kterém byla poprvé přehrána nově nalezená Mozartova skladba (67 712 zhlédnutí).

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Požár Historické budovy Národního muzea

Požár Historické budovy Národního muzea
V pátek 12. 2. 2016 v ranních hodinách vypukl požár v podstřeší Historické budovy Národního muzea. Hasičský záchranný sbor obdržel hlášení o požáru v...

Ztracená Mozartova skladba znovu spatřila světlo světa

Ztracená Mozartova skladba znovu spatřila světlo světa
Ve sbírkách Českého muzea hudby byl objeven vzácný tisk, který byl doposud považován za ztracený. Jedná se o skladbu tří autorů: Antonia Salieriho,...

Fotogalerie: České národní povstání 1945

Fotogalerie: České národní povstání 1945
Podívejte se na fotografie ze sbírek Historického muzea Národního muzea, které zachycují momenty z povstání českých obyvatel proti německým okupantům...