výroční zpráva 2016

EN

Mezinárodní výměna publikací

Neperiodické a především periodické publikace Národního muzea slouží mimo jiné k výměně za muzejní a akademické publikace zahraničních organizací. Tento způsob získávání publikací má stále v akvizici své nezastupitelné místo, a to i přes pokračující obecný trend elektronizace ve vydávání  odborné literatury (tj. pokles počtu periodik vydávaných v tištěné podobě v důsledku jejich přechodu na elektronický formát – buď jako  „open access“ či  placený přístup).

 2016

Počet odeslaných publikací (ks)

Hodnota odeslaných publikací (Kč)

Počet získaných publikací (ks)

Hodnota získaných publikací (Kč)

 Entomologické oddělení

684

273 600 

450

315 000 

 Zoologické oddělení

79

23 700 

81

27 900 

 Náprstkovo muzeum

232

80 660 

414

90 239 

 České muzeum hudby

71

14 279 

71

55 954 

 Knihovna NM

3 531

536 355 

1 884

1 447 065 

 NM celkem

4 597

928 594 

2 900

1 936 158 

 Poznámka:
Poměr počtu a hodnoty vyměňovaných publikací: vyšší průměrná cena za 1 publikaci „získanou“ oproti „odeslané“ souvisí se skutečností, že Národní muzeum posílá výměnou převážně periodika, avšak získává nejen periodika, ale i velké množství knih.

Počet publikací: jednotkou je číslo časopisu nebo kniha.