výroční zpráva 2016

EN

Akviziční činnost Náprstkova muzea

Sbírky Náprstkova muzea se v roce 2016 rozrostly o celkem 3 390 přírůstků. Největší podíl na nich měly staré sběry, konkrétně bylo zapsáno 2 952 kusů fotografického materiálu a dva předměty do asijské podsbírky. Další přírůstky se realizovaly prostřednictvím darů a nákupů. Muzeum získalo 30 předmětů darem, nákupem získalo 406 předmětů v celkové hodnotě 749 800 Kč. Nákupy byly financovány prostřednictvím rozpočtu Národního muzea a z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky ISO/C.

Mezi nejvýznamnější akvizice patří soubor japonských knih a dřevořezů, dále sbírka drobných užitkových předmětů z Číny a Japonska (součást pozůstalosti po prvorepublikovém diplomatu Ing. Miroslavu Plesinger-Božinovovi). Významnou akvizicí byl nákup uceleného souboru 114 etnografických předmětů etnické skupiny Cashinahua z povodí řeky Purús v peruánské Amazonii. Mgr. Eva Müllerová věnovala muzeu pět textilních výrobků bolivijských Aymarů z pozůstalosti českého legionáře generála Bohumíra Podlezla.

Hlavní úkoly odboru 

Hlavním úkolem práce se sbírkou bylo ukončení generální revize podsbírky 25 „jiná mimoevropská etnografie“. Vypořádání se závěry přechází do roku 2017. Kromě této revize probíhala povinná inventarizace. Plánované kvóty inventarizace byly splněny na více než sto procent.  Veškeré kontroly evidenčních záznamů, fyzické kontroly předmětů, katalogizace, rekatalogizace, určování a dohledávání předmětů probíhá s vědomím, že sbírkový fond bude v budoucnu stěhován do centrálního depozitáře v Horních Počernicích. Je tedy velmi důležité, aby evidenční záznamy byly vedeny v pořádku, a aby stěhování díky pečlivé evidenci a přehlednému uložení sbírek proběhlo hladce.  Proto jsou depozitáře dovybavovány novými úložnými systémy, které budou použity i v nových depozitárních prostorách. Znalost sbírkových fondů je také základem přípravy libret nových expozic. To byl další z hlavních úkolů Náprstkova muzea v práci se sbírkou. Všichni kurátoři se dílčím způsobem podíleli na výběru předmětů do nové expozice. Libreta nových expozic byla odevzdána v závěru roku s tím, že práce na nich bude pokračovat i v roce následujícím. 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

V letošním roce jsme získali účelovou dotaci z programu MK ČR ISO, určenou na uložení sbírky japonských vertikálních svitkových obrazů do speciálních dvoudílných pouzder celkem za 200 000 Kč. Z téhož programu byla rovněž získána dotace na náročné restaurování souboru historického nábytku z podsbírky Náprstkův inventář. Restaurátorské práce byly provedeny za celkovou částku 198 950 Kč. Zrestaurovaný soubor bude součástí exkluzivní prohlídkové trasy budoucí stálé expozice.

Odborná správa sbírek

Po odborné stránce byly sbírkové fondy zpracovávány a uveřejňovány formou odborných studií a monografií. Formou monografie byla uveřejněna kompletní dospělá lidská těla staroegyptských mumií a formou článků vybrané předměty či soubory předmětů z podsbírky pravěku a starověku Předního východu a Afriky, asijské a etnografické podsbírky.

Dokumentace sbírek

V roce 2016 byla dokončena mimořádná inventarizace etnografické podsbírky. V souvislosti s dokumentací sbírek byla tudíž hlavní pozornost věnována právě této podsbírce.

Badatelský servis

Sbírkové oddělení Náprstkova muzea
Sbírkové oddělení Náprstkova muzea v roce 2016 přijalo 93 domácích a 24 zahraničních badatelů. Domácí badatelé během 100 návštěv studovali celkem 1 354 předmětů, zatímco zahraniční badatelé během 19 návštěv studovali 523 předmětů.

Archiv Náprstkova muzea
Archiv Náprstkova muzea využilo v roce 2016 celkem 36 domácích badatelů, kteří uskutečnili 144 návštěv. Zahraniční badatelé byli 2 a uskutečnili celkem 12 návštěv. Domácí badatelé studovali 662 archiválií, zahraniční 26. Badatelům bylo dále poskytnuto 123 digitálních kopií studovaných archiválií. Bylo uskutečněno minimálně 13 konzultací.

Knihovna Náprstkova muzea
Počet registrovaných uživatelů knihovny byl celkem 76, z toho 68 domácích a 8 zahraničních. Počet návštěv domácích badatelů činil 191, zahraničních bylo 15. Domácím badatelům bylo předloženo celkem 901 knihovních jednotek, zahraničním badatelům pak 174 knihovních jednotek. Knihovna poskytla 14 meziknihovních výpůjček. Bylo realizováno celkem 40 konzultací.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Šamanská výbava A. V. Friče

Šamanská výbava A. V. Friče
Bororové, žijící na pomezí Brazílie a Bolívie, jsou známí svojí oblibou ve zdobení. Pověstní jsou barevnými čelenkami z peří papoušků Ara. Jednu...

Kabylská čelenka ve sbírkách Náprstkova muzea

Kabylská čelenka ve sbírkách Náprstkova muzea
Krásnou čelenku, kterou se zdobí Kabylské ženy, do sbírek Náprstkova muzea pořídil známý spisovatel Julius Zeyer. Samotný nákup byl však poměrně...

Didžeridu ve sbírkách Národního muzea

Didžeridu ve sbírkách Národního muzea
Australský hudební nástroj didžeridu se vyznačuje specifickou technikou hraní i nezaměnitelným zvukem. Objevuje se v legendách, je vyobrazeno na...

Fotogalerie

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Obličejová maska zdobená polychromií, Nová Guinea, povodí řeky Sepik

Akviziční činnost

Obličejová maska zdobená polychromií, Nová Guinea, povodí řeky Sepik

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Antropomorfní figura z leštěného dřeva zdobená polychromií, Nová Guinea, povodí řeky Sepik

Akviziční činnost

Antropomorfní figura z leštěného dřeva zdobená polychromií, Nová Guinea, povodí řeky Sepik

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Miska oválná zdobená, konec 20. století

Akviziční činnost

Miska oválná zdobená, konec 20. století

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Maska dřevěná, Nigérie, konec 20. století

Akviziční činnost

Maska dřevěná, Nigérie, konec 20. století

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Barevný dřevořez, Keisai Eisen: Ženská postava se lví maskou na ramenou, v kartuši popis, v rámečku vlevo dole nápis: Macuda rikuoku dairokuen, první polovina 19. století.

Akviziční činnost

Barevný dřevořez, Keisai Eisen: Ženská postava se lví maskou na ramenou, v kartuši popis, v rámečku vlevo dole nápis: Macuda rikuoku dairokuen, první polovina 19. století.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Obdélníková krabička s motivem lucerny, dvou ptáků a květu slivoně, 19. století – 1. pol. 20. stol.

Akviziční činnost

Obdélníková krabička s motivem lucerny, dvou ptáků a květu slivoně, 19. století – 1. pol. 20. stol.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Váza s dekorem chryzantém a květů slivoně, 19. století – 1.pol. 20. stol.

Akviziční činnost

Váza s dekorem chryzantém a květů slivoně, 19. století – 1.pol. 20. stol.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Hrneček s podšálkem s dekorem květin a ptáků. 19. století – 1. pol. 20. stol.

Akviziční činnost

Hrneček s podšálkem s dekorem květin a ptáků. 19. století – 1. pol. 20. stol.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Mužská péřová čelenka, peří ary a tukana, bavlna, 2010, řeka Curanja, Peru

Akviziční činnost

Mužská péřová čelenka, peří ary a tukana, bavlna, 2010, řeka Curanja, Peru

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Obřadní maska, plod stromu Crescencia cujete, kaučuk, lidské vlasy, zvířecí kůstky, přírodní barvivo, 2013, řeka Curanja, Peru.

Akviziční činnost

Obřadní maska, plod stromu Crescencia cujete, kaučuk, lidské vlasy, zvířecí kůstky, přírodní barvivo, 2013, řeka Curanja, Peru.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Tkaná taška s typickým geometrickým vzorem, ručně spřádaná bavlna, 2012, řeka Curanja, Peru

Akviziční činnost

Tkaná taška s typickým geometrickým vzorem, ručně spřádaná bavlna, 2012, řeka Curanja, Peru

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Mužská náprsní ozdoba, skleněné korálky, 2010, řeka Curanja, Peru

Akviziční činnost

Mužská náprsní ozdoba, skleněné korálky, 2010, řeka Curanja, Peru

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Speciální dřevěná pouzdra na vertikální svitkové obrazy z Japonska

Preventivní ochrana a ošetření

Speciální dřevěná pouzdra na vertikální svitkové obrazy z Japonska

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křesílko inv. č. N 2006, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křesílko inv. č. N 2006, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křesílko inv. č. N2006, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křesílko inv. č. N2006, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křeslo inv. č. N 2008, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křeslo inv. č. N 2008, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křeslo inv. č. N 2008, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Křeslo inv. č. N 2008, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Pohovka inv. č. N 2009, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Pohovka inv. č. N 2009, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Pohovka inv. č. N 2009, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Pohovka inv. č. N 2009, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stůl inv. č. N 2005, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stůl inv. č. N 2005, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stůl inv. č. N 2005, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Stůl inv. č. N 2005, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Podnožka inv. č. N 2010, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Podnožka inv. č. N 2010, stav před restaurováním

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Podnožka inv. č. N 2010, stav po restaurování

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Podnožka inv. č. N 2010, stav po restaurování