výroční zpráva 2016

EN

Výstavy Národního památníku na Vítkově

Slavné pohřby (22. 5. 2015 – 31. 3. 2016)

Touto výstavou pokračovalo Národní muzeum ve výstavním cyklu Smrt. 

Smrt a rituály spojené s odchodem z tohoto světa provází lidstvo už od pradávna. V průběhu staletí se začala tvořit celá řada symbolických obřadů, kterými se pozůstalí chtěli s mrtvými důstojně rozloučit. Slavné pohřby byly v minulosti vyhrazeny pro vládnoucí politické a církevní osobnosti. Až s národním obrozením se této pocty začalo dostávat i významným postavám společenského života bez ohledu na jejich původ či majetek.

Z období 19. století byla na výstavě k vidění například brož z ustřižených vlasů Boženy Němcové, kovový přívěsek z rakve Vojty Náprstka a posmrtný odlitek ruky Julia Zeyera. Cílem bylo seznámit návštěvníky se slavnými pohřby významných osobností českých zemí, které se zasloužily o formování českého národa a kultury, vědy, politiky, veřejného života nebo česko-německých vztahů.

Druhý život husitství (13. 5. 2016 – 26. 3. 2017)

Výstava představuje různé pohledy na husitské hnutí v dobách minulých.

Panelové a drobné výstavy:
 • Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý gentleman (15. 9. 2015 – 10. 5. 2016)
 • Obrana národa 1939 (11. 11. 2015 – 28. 2. 2016)
 • Uhasit hořící svět. Pacifismus a české země v 1. polovině 20. století (27. 11. 2015 – 12. 6. 2016)
 • Olympijský plakát (24. 6. – 2. 10. 2016)
  Výstava konaná u příležitosti XXXI. letních olympijských her v Rio de Janeiro představila na základě sbírek ODTVS a pod patronací referátu Archivu TVS vývoj olympijského plakátu od počátků moderního olympismu do současnosti.
 • Sokol v umění (24. 6. – 2. 10. 2016)
  Výstava dokumentující prostřednictvím historických fotografií z fotoarchivu ODTVS, z archivních fondů TJ Sokol Opava a Sokol Brno I, jaké umělecké prostředky spolek využíval ke komunikaci s veřejností v druhé polovině 19. století a v době první republiky. Ukazuje také, jak zásadní vliv měly zmiňované vazby mezi umělci a Sokolem na stabilizaci české kultury a na rozvoj českého umění.
 • Složité hledání rovnováhy: Jazzová sekce, moderní umění a hudba v Československu (23. 9. 2016 – 8. 1. 2017)
 • Československý Legion v Polsku 1939 (15. 12. 2016 – 2. 4. 2017)
  Putovní výstava Československé obce legionářské o počátcích československého zahraničního odboje.

Stálé expozice

Křižovatky české a československé státnosti
Laboratoř moci

Doprovodné programy a kulturní aktivity

Pražská muzejní noc

Výtvarná dílna Maxe Švabinského – návštěvníci všech věkových kategorií se mohli těšit na dobrodružnou stezku Památníkem. Odhalili jeho tajemná zákoutí i historii. Cesta vyvrcholila ve výtvarné dílně M. Švabinského, kde si sami vyzkoušeli, jaké to je, tvořit barevné mozaiky.

Foto: Dobrodružná stezka Památníkem, 11. 6. 2016

Aspoň na chvíli režisérem…

Návštěvníci se stali režiséry vlastního filmu. Prostřednictvím inspirace funkcionalistickou architekturou Národního památníku na Vítkově zažili hru se stroboskopickým jevem.

Foto: Aspoň na chvíli režisérem…, hra se stroboskopickým jevem, 11. 6. 2016

Co se v armádě nosilo za císaře pána a za prezidenta?

Již tradičně Československá obec legionářská seznámila návštěvníky s uniformami a výstrojí, ve kterých bojovali naši vojáci v letech 1914 – 1920 a 1939 – 1945.

Foto: Co se v armádě nosilo za císaře pána a za prezidenta? Ukázka dobové výzbroje v podání Československé obce legionářské, 11. 6. 2016

Varhanní koncert

Ve Slavnostní síni zazněly tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna a později upravený prof. J. B. Krajsem.

Virtuální pošta

Návštěvníci posílali svým blízkým milý pozdrav z Vítkova. Virtuální pošta fungovala zdarma prostřednictvím portálu esbirky.cz.

Foto: Virtuální pošta z Vítkova prostřednictvím portálu esbirky.cz, 11. 6. 2016.

Konference a workshop na vrchu Vítkově (13. – 15. 3. 2016)

ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera

Historická dílna (11. 7. 2016)

ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů

Edukační program pro školy Český lev se probouzí...

Legionáři a vznik ČSR; Od Mnichova po Ležáky; 50. léta v ČSR; Pražské jaro, okupace a Jan Palach; Od pražského jara po sametovou revoluci; Příběh památníku; Křižovatky české a československé státnosti.

Edukační program FILM A MUZEUM

speciální nabídka pro školy v kině Lucerna a v Národním památníku na Vítkově:

 • Jan Hus, 21. 9. 2016
 • Bílá nemoc, 13. 10. 2016
 • Vlk z královských Vinohrad, 10. 11. 2016
 • FILM A MUZEUM Speciál, Anthropoid, 
  speciální nabídka pro školy v kině Lucerna a v Národním památníku na Vítkově, 3. 11. 2016, 10. 11. 2016, 24. 11. 2016, 25. 11. 2016, 2. 12. 2016
 • Doprovodný vzdělávací program s výstavkou předmětů dokumentujících protektorátní každodennost příběhy sbírkových předmětů, s přednáškami PhDr. Miroslavy Burianové o protektorátní módě, 3. 11., 10. 11., 24. 11., 25. 11. 2016.
Druhý život husitství - akce pro veřejnost

Návštěvy výstavy společně s jejími autory, Mgr. Ondřej Táborský, Ph.D., Mgr. František Štambera, 23. 6., 1. 10. 2016.

Hrrr na ně! Husité na Vítkově  

Komentované prohlídky u příležitosti výročí bitvy na Vítkově, 16. 7. 2016

Mezinárodní den muzeí

Komentované prohlídky objektu, Mgr. Barbora Kulihová, 18. 5. 2016

Aspoň na víkend staň se… olympionikem 

Doprovodný program k výstavě o olympijském plakátu, doplněný sportovními aktivitami a výtvarnou dílnou, Mgr. Barbora Kulihová

Foto: Aspoň na víkend staň se olympionikem, 3. 9. 2016

Návštěvy výstavy Olympijský plakát s autorkou

Návštěvy výstavy společně s její autorkou, Mgr. Lucie Swierczeková

Foto: Komentovaná prohlídka k výstavě Olympijský plakát, 3. 9. 2016

Další kulturní program

Fokus Václava Moravce: Češi Čechům, přímý přenos pořadu České televize, 7. 6. 2016
Fokus Václava Moravce: Století strachu, přímý přenos pořadu České televize, 8. 11. 2016
Varhanní koncert v rámci festivalu Žižkovský nekonvenční podzim, 28. 10. 2016

Státní návštěvy, slavnostní nástupy a pietní akty v roce 2016

8. 1. Slavnostní nástup – návrat příslušníků AČR ze zahraniční mise
26. 1. Vojenská policie – Slavnostní nástup u příležitosti 25. výročí založení novodobé VP
19. 2. Státní návštěva – prezident Slovinska

Foto: Národní památník na Vítkově navštívil prezident Slovinské republiky, 19. 2. 2016

1. 4. Slavnostní nástup – návrat příslušníků AČR ze zahraniční mise
19. 4. Vojenská policie – Slavnostní nástup u příležitosti vyřazení absolventů
6. 5. Slavnostní nástup u příležitosti jmenování plukovníků a udělení rezortního vyznamenání Ministra obrany ČR
8. 5. Slavnostní nástup při příležitosti státního svátku Den vítězství
9. 5. Slavnostní nástup u příležitosti udělení rezortního vyznamenání Ministra obrany ČR
17. 6. Slavnostní nástup – návrat příslušníků AČR ze zahraniční mise
30. 6. Slavnostní nástup u příležitosti Dne ozbrojených sil

Foto: Slavnostní nástup u příležitosti Dne ozbrojených sil, 30. 6. 2016

13. 9. Státní návštěva – NGŠ Makedonie
16. 9. Slavnostní nástup – návrat příslušníků AČR ze zahraniční mise
20. 9. Státní návštěva – NGŠ Rakouska
30. 9. Slavnostní nástup u příležitosti předání a převzetí funkce Velitele pozemních sil

Foto: Slavnostní nástup u příležitosti předání a převzetí funkce Velitele pozemních sil, 30. 9. 3016

25. 10. Slavnostní nástup u příležitosti jmenování plukovníků a udělení rezortního vyznamenání Ministra obrany ČR
28. 10. Slavnostní nástup u příležitosti státního svátku
28. 10. Slavnostní setkání Českého svazu bojovníků za svobodu
1. 11. Česko-ruská mezivládní komise pro válečné hroby
11. 11. Slavnostní nástup u příležitosti Dne válečných veteránů
16. 11. Slavnostní nástup u příležitosti 98. výročí založení Vojenského zpravodajství
23. 11. Slavnostní nástup Vojenské policie
8. 12. Česko-slovenská mezivládní komise pro válečné hroby
9. 12. Slavnostní nástup – návrat příslušníků AČR ze zahraniční mise

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Aerobik míří do Národního muzea

Aerobik míří do Národního muzea
Český svaz aerobiku, fitness FISAF.cz v těchto dnech předává svou archivní sbírku do Národního muzea. V budoucnosti tak návštěvník bude moci spatřit...

Plakáty letních olympijských her

Plakáty letních olympijských her
Archiv tělesné výchovy a sportu Národního muzea uchovává jednu z největších sbírek sportovních a tělovýchovných plakátů na světě. V současné době...

Prohlédněte si skicu k vzácnému obrazu Husitské kázání

Prohlédněte si skicu k vzácnému obrazu Husitské kázání
Mezi nejvzácnější malířská díla, která uchovávají depozitáře Národního muzea, náleží skica k proslulému obrazu Husitské kázání od Karla Friedricha...

Věra Čáslavská (3. května 1942 – 30. srpna 2016)

Věra Čáslavská (3. května 1942 – 30. srpna 2016)
Dne 30. srpna 2016 zemřela po vážené nemoci významná československá sportovní gymnastka, funkcionářka a trenérka Věra Čáslavská. Dovolte, abychom si...

Revize sochy Jana Žižky na Vítkově

Revize sochy Jana Žižky na Vítkově
Před pěti lety byla restaurována socha Jana Žižky z Trocnova stojící před Národním památníkem na Vítkově. Podle stanoveného plánu proběhla po...

Operace Anthropoid

Operace Anthropoid
Národní muzeum ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, kinem Lucerna, Národním památníkem hrdinů heydrichiády a Vojenským historickým...