výroční zpráva 2016

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Projekty GA ČR

Výzkum merojského královského města ve Wad Ben Naga (Súdán): hlavní řešitel: PhDr. Pavel Onderka; 2013–2017

Interní granty

Chov bource morušového a jeho historie v Čechách: Sbírkové oddělení Náprstkova muzea ve spolupráci s Přírodovědeckým muzeem: hlavní řešitel Jan Šejbl, DiS.; 2015–2016

Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena: hlavní řešitel: Jan Šejbl, DiS.; 2015–2016

Výzkumné cíle NpM v rámci IP DKRVO 2016

2016/31 Náprstkovo muzeum, krajanství a společnost 19. století (PhDr. Milena Secká, CSc.)

2016/32 Mimoevropská etnografie, užité umění a numismatika (PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.)

2016/33 Sběratelství a cestovatelství (PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.)

2016/34 Výzkum civilizací starověkého nilského údolí a Předního východu (PhDr. Pavel Onderka)

Zahraniční projekty / Spolupráce se zahraničními institucemi

Národní korporace pro památky a muzea, Súdánská republika (Archeologická expedice do Wad Ben Naga)

Horniman Museum, Londýn, Velká Británie (příprava publikace)

National Museum of Natural History, Washington, D.C. (příprava publikace)

Archeologická expedice do Wad Ben Naga

V roce 2016 proběhly dvě výkopové sezony Archeologické expedice do Wad Ben Naga. Hlavní náplní dvanácté i třinácté sezony (jaro 2016, podzim 2016) bylo dokončení výzkumu tzv. Týfónia, chrámu zasvěceného původně egyptské bohyni Mut, a přilehlých staveb. Dále expedice provedla výzkum mohylového pohřebiště WBN C200 v těsné blízkosti Týfónia a pokračovala v konzervaci staveb nacházejících se ve východní části Centrálního Wad Ben Naga. V rámci aktivit expedice se ve dnech 5.–9. září 2016 v Národním muzeu uskutečnila 12. Mezinárodní konference pro merojská studia, jíž se zúčastnilo na 200 vědců z 25 zemí světa, včetně delegace súdánského Ministerstva cestovního ruchu, starožitností a divoké přírody. V rámci 13. výkopové sezony toto ministerstvo udělilo Archeologické expedici do Wad Ben Naga čestné uznání za přínos k súdánské archeologii.

Konference organizované Náprstkovým muzeem 
  • 12. Mezinárodní konference pro merojská studia, 5.–9. září 2016, Národní muzeum
  • Mezioborová konference Sportování a cestování, 21.–22. září 2016, Národní muzeum (společně s Historickým muzeem)
Účast na konferencích
  • Novák, V.: Early medieval silver hoard from Kojetín-Popůvky (central Moravia). Fragments of Islamic coins – mezinárodní numismatická konference; Polsko, Kraków; 22. 2. – 27. 2. 2016.
  • Novák, V.: Kopie nebo falza mincí? Dva moravské případy – Numismatica Centroeuropeana – Středoevropské numismatické dny I; Česká republika, Kutná Hora; 19. – 22. 9. 2016.
  • Onderka, P. – Jungová, G.: Egyptian Mummies in the Czech Collections – International Conference on Comparative Mummy Studies, Spolková republika Německo, Hildesheim; 7. – 9. 4. 2016.
  • Secká, M.: Deníky Ferdinanda Fingerhuta – IX. Pardubické bienále Ars Culinaria Europaea, Gastronomie v interdisciplinární perspektivě; Česká republika, Pardubice; 29. – 30. 4. 2016.
  • Šámal, M.: Cestovatel Vojta Náprstek – Sportování a cestování; Česká republika, Praha; 21. – 22. 9. 2016.
Popularizace vědy

Věda je tradičně v Náprstkově muzeu popularizována formou výstav (např. výstava Lovci lebek), přednášek a jiných programů pro veřejnost.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Dům Vojty Náprstka v Milwaukee

Dům Vojty Náprstka v Milwaukee
Vojta Náprstek je znám především jako zakladatel Českého průmyslového muzea, politik, mecenáš a iniciátor vzniku prvního ženského vzdělávacího spolku...

Fotogalerie

Výzkum mohyly C204 na archeologické lokalitě Wad Ben Naga

Výzkum mohyly C204 na archeologické lokalitě Wad Ben Naga

Výzkum mohyly C204 na archeologické lokalitě Wad Ben Naga

Dělníci s cedulí vymezující chráněné území archeologické lokality

Dělníci s cedulí vymezující chráněné území archeologické lokality

Dělníci s cedulí vymezující chráněné území archeologické lokality