výroční zpráva 2016

EN

Výstavy Náprstkova muzea

Bedřich Hrozný. Sto let od rozluštění chetitského jazyka (15. 10. 2015 – 31. 3. 2016)

Venkovní panelová výstava na nádvoří muzea prezentovala návštěvníkům výběr z unikátní fotodokumentace archeologických výzkumů Bedřicha Hrozného na Předním východě. Výstava se konala u příležitosti 100. výročí rozluštění chetitského jazyka Bedřichem Hrozným.

Říše středu (23. 10. 2015 – 30. 9. 2016)

Výstava, zachycující tisíc let dějin Číny, prezentovala exponáty pocházející výhradně ze sbírek Náprstkova muzea. Vystavené předměty z 3. až 17. století dokumentovaly kontakty Číny s blízkými i vzdálenějšími zeměmi, vliv buddhismu na život společnosti, technologický a estetický vývoj keramiky a porcelánu, prolínání řemeslných technik v práci s kovem i nádheru tradičního čínského malířství. 

Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu (5. 2. 2016 – 4. 9. 2016)

Výstava představila Afghánistán jako zemi s bohatou kulturní tradicí, kde se po staletí rozvíjela kultura a umění. Představen byl předislámský Afghánistán, afghánský buddhismus a buddhistické památky z lokality Mes Ajnak. Důraz byl kladen také na roli Afghánistánu jako obchodní spojnice mezi státy na Hedvábné stezce.

Afghánistán - zachráněné poklady buddhismu

Současný život na Nové Guineji (30. 6. 2016 – 31. 12. 2016)

Výstava fotografií představila současnou Papuu-Novou Guineu a její obyvatele. K vidění byly nejen ukázky pestrosti tradičního způsobu života, který se dnes oslavuje při kulturních show, ale i výjevy ze současného stylu života obyvatel největšího tropického ostrova světa, jejich obživa, zábava i respekt ke kultuře předků. 

Lovci lebek (4. 11. 2016 – 18. 6. 2017)

Výstava návštěvníka přivedla na největší tropický ostrov světa Nová Guinea, jenž proslul přírodní, jazykovou a kulturní rozmanitostí. Přestože Evropané spatřili břehy ostrova již v 16. století, jeho vnitrozemí zůstávalo ještě ve 20. století velkou neznámou. Výstava prezentovala pestrou minulost i současnost kultur na tomto ostrově.

Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze (4. 11. 2016 – 22. 1. 2017)

Výstava představila fotografie jednoho z nejznámějších českých cestovatelů Enrique Stanko Vráze (1860–1932). Tématem fotografií byl život místních obyvatel, architektura a příroda. Vrázův fond negativů a diapozitivů ve fotosbírce muzea je naprosto unikátní jak rozsahem (přes 7000 předmětů), tak stářím i oblastmi, kde byl pořízen.


Stálé expozice

Kultury Austrálie a Oceánie
Vojta Náprstek

Doprovodné programy a kulturní aktivity

V roce 2016 bylo realizováno celkem 45 edukačních programů k výstavám a expozicím pro základní a střední školy na objednávku, opomenuty nebyly ani programy pro zrakově a mentálně postižené návštěvníky. Pro dospělé bylo realizováno 7 tematických workshopů a pro rodiny s dětmi celkem 14 víkendových výtvarných dílen, 42 narozeninových oslav a příměstský tábor. Ve spolupráci s Historickým muzeem byla připravena „Konference sportování a cestování“. K výstavám, expozicím a dalším celodenním akcím (Týden s Afghánistánem, Mezinárodní den archeologie, Betlémská kulturní noc atd.) bylo zorganizováno celkem 35 přednášek na různá témata, komentované prohlídky, divadelní představení a mnoho dalších doprovodných programů. 

Svět ve vitríně - nový edukační program

Nový edukační program nejen pro školy a zájmové skupiny, ale i pro širokou veřejnost s názvem „Svět ve vitríně“ představuje prostřednictvím malých měsíčních výstavek a doprovodných programů zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu muzea.

V roce 2016 proběhlo 5 výstav s doprovodným programem:

  • Student Vojta Náprstek
  • Výroba hedvábí a chov bource morušového
  • Korálkové šperky z jižní Afriky
  • Japonské hračky  
  • Zimní oděvy severoamerických Indiánů
Festival Barevné nádvoří

Festivaly, díky kterým mohli návštěvníci poznávat celý svět v centru Prahy. Připraveny byly workshopy, ukázky tanců a bojového umění, ochutnávky exotických gastronomických specialit, výtvarné dílny pro děti i dospělé, přednášky s promítáním a mnoho dalších aktivit.

Foto: Čokobene – benefiční módní přehlídka

  • Čokobene – 4. 6. 2016
  • Čajomír First Flush – 5. 6. 2016
  • Festival čínské kultury – 25. 6. 2016
  • Festival japonské kultury – 28. 8. 2016
  • Náprstkovo víkendové knihkupectví – 17. 9. 2016
Výstavy konané ve spolupráci mimo objekt Náprstkova muzea

Indie. Země lidí a bohů – Muzeum ve Šlapanicích, Muzeum Brněnska (19. 2. 2016 – 1. 5. 2016)

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Sledujte restaurování nástěnné malby z Afghánistánu

Sledujte restaurování nástěnné malby z Afghánistánu
Aktualizováno 9. 9. 2016: V předchozích měsících jsme v tomto článku přinášeli průběžné informace o velmi složitém restaurování vzácné afghánské...

Národní muzeum zachraňuje afghánské poklady

Národní muzeum zachraňuje afghánské poklady
Afghánistán je v současné době vnímán jako válečná zóna. Neustálé vojenské operace zcela přirozeně strhávají pozornost k současnosti této země, takže...

Šamanská výbava A. V. Friče

Šamanská výbava A. V. Friče
Bororové, žijící na pomezí Brazílie a Bolívie, jsou známí svojí oblibou ve zdobení. Pověstní jsou barevnými čelenkami z peří papoušků Ara. Jednu...

Kabylská čelenka ve sbírkách Náprstkova muzea

Kabylská čelenka ve sbírkách Náprstkova muzea
Krásnou čelenku, kterou se zdobí Kabylské ženy, do sbírek Náprstkova muzea pořídil známý spisovatel Julius Zeyer. Samotný nákup byl však poměrně...

Děti celého světa na fotografiích cestovatele Vráze

Děti celého světa na fotografiích cestovatele Vráze
Dnes je 1. červen, svátek všech dětí, pro které se pořádají různé akce a také se při této příležitosti fotografují. Každý fotograf vám řekne, že...

Dobrodružné cesty tajemného E. St. Vráze

Dobrodružné cesty tajemného E. St. Vráze
Tajemný Enrique Stanko Vráz, jehož pravé jméno nikdo nezná, patří k nejznámějším českým cestovatelům. Jeho snímky pořízené v západní Africe roku 1885...

Nová Guinea – ostrov lovců lebek

Nová Guinea – ostrov lovců lebek
Nová Guinea je největší tropický ostrov na světě. Nachází se severně od Austrálie a politicky náleží dvěma státům – Papui-Nové Guineji a Indonésii....

Od Flugblätteru k Šípům: evoluce humoru v česko-amerických novinách ze sbírek Náprstkova muzea

Od Flugblätteru k Šípům: evoluce humoru v česko-amerických novinách ze sbírek Náprstkova muzea
Ve sbírkách knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur se nachází velmi početná sbírka tisků, novin a časopisů, kterými si...

Pojďte s námi do Afriky!

Pojďte s námi do Afriky!
V lednu zahájí svoji činnost v Náprstkově muzeu Dětský africký klub, který bude zaměřen na kulturu a dějiny afrického kontinentu.

Fotogalerie

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Týden s Afghánistánem - přednáší Hynek Kmoníček

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Týden s Afghánistánem - přednáší Hynek Kmoníček

Komentovaná prohlídka výstavy Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Komentovaná prohlídka výstavy Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Komentovaná prohlídka výstavy Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Delegace z Afghánistánu na prohlídce výstavy Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Delegace z Afghánistánu na prohlídce výstavy Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Delegace z Afghánistánu na prohlídce výstavy Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Afghánský šperk - výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Afghánský šperk - výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

Festival japonské kultury

Festival japonské kultury

ukázka tance

Festival japonské kultury

ukázka tance

Festival japonské kultury

Festival japonské kultury

ukázka aikida

Festival japonské kultury

ukázka aikida

Festival japonské kultury

Festival japonské kultury

čajový obřad

Festival japonské kultury

čajový obřad

Festival japonské kultury

Festival japonské kultury

boj s naginatou

Festival japonské kultury

boj s naginatou

Festival japonské kultury

Festival japonské kultury

kurz tušové malby

Festival japonské kultury

kurz tušové malby

Výstava Zaniklý svět ve fotografiích E. St. Vráze

Výstava Zaniklý svět ve fotografiích E. St. Vráze

Fotografický ateliér ve výstavě

Výstava Zaniklý svět ve fotografiích E. St. Vráze

Fotografický ateliér ve výstavě

Prohlídka výstavy Říše středu pro sluchově postižené děti

Prohlídka výstavy Říše středu pro sluchově postižené děti

Prohlídka výstavy Říše středu pro sluchově postižené děti

Svět ve vitríně

Svět ve vitríně

Výstava Zimní oděvy severoamerických Indiánů

Svět ve vitríně

Výstava Zimní oděvy severoamerických Indiánů

Náprstkovo víkendové knihkupectví

Náprstkovo víkendové knihkupectví

divadlo pro děti

Náprstkovo víkendové knihkupectví

divadlo pro děti

Křest knihy Indiánská kuchařka

Křest knihy Indiánská kuchařka

Křest knihy Indiánská kuchařka

Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc

výroba šperku z mušlí

Pražská muzejní noc

výroba šperku z mušlí

Betlémská kulturní noc

Betlémská kulturní noc

Betlémská kulturní noc

Festival čínské kultury

Festival čínské kultury

Přednáška čínské umělkyně Luo Pengpeng

Festival čínské kultury

Přednáška čínské umělkyně Luo Pengpeng

Festival čínské kultury

Festival čínské kultury

ukázka bojového umění

Festival čínské kultury

ukázka bojového umění

Festival čínské kultury

Festival čínské kultury

maska z čínského divadla

Festival čínské kultury

maska z čínského divadla

Festival čínské kultury

Festival čínské kultury

Lví tanec

Festival čínské kultury

Lví tanec

Festival čínské kultury

Festival čínské kultury

koncert Pražského S´ču

Festival čínské kultury

koncert Pražského S´ču

Festival čínské kultury

Festival čínské kultury

Festival čínské kultury

Cesta po středověké Číně

Cesta po středověké Číně

workshop kaligrafie pro dospělé

Cesta po středověké Číně

workshop kaligrafie pro dospělé

Čajomír first flush

Čajomír first flush

festival čaje

Čajomír first flush

festival čaje

Workshop pro dospělé

Workshop pro dospělé

linoryt

Workshop pro dospělé

linoryt

Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

čajový salón

Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi

čajový salón

Dětský příměstský tábor

Dětský příměstský tábor

Prázdniny v muzeu

Dětský příměstský tábor

Prázdniny v muzeu

Dětský příměstský tábor

Dětský příměstský tábor

Prázdniny v muzeu

Dětský příměstský tábor

Prázdniny v muzeu