výroční zpráva 2016

EN

Výstavy v Českém muzeu hudby

Komu asi patřila (4. 12. 2015–6. 3. 2016)

Výstava představila formou vybraných exponátů alespoň malou část toho, co skrývají bohaté knižní fondy Národního muzea. Návštěvníkům tak prostřednictvím knih raného novověku až 21. století umožnila nahlédnout do života a tvorby významných osobností naší vědy a kultury. K vidění byla například kniha hostů bývalého Šramotova mezinárodního restaurantu, Špalíček kramářských tisků s originální vazbou a titulním listem Josefa Váchala. Návštevníci si mohli prohlédnout také knihy, které patřily Janu Jesseniovi, Boženě Němcové, Emě Destinnové, Miroslavu Tyršovi a mnohým dalším.

Josef Suk. Housle – můj osud (25. 5. 2016−2. 10. 2016)

Výstava představila mnoho zajímavých předmětů spojených s Josefem Sukem, ale také rodinné památky na houslistova dědečka Josefa Suka a pradědečka Antonína Dvořáka, profesora Kociana a přední světové osobnosti hudebního života 2. poloviny 20. století. Návštěvníci si mohli prohlédnout i nejcennější nástroje, na které Josef Suk hrál – housle Stradivari, zvané Libon, a housle Guarneri, zvané Princ Oranžský. Ty dnes patří k nejvzácnějším hudebním nástrojům na světě. Dobové fotografie pak přiblíží atmosféru, v níž Josef Suk žil, od poúnorového Československa až po začátek 21. století.

V rámci doprovodných programů se v měsíčních intervalech konaly komentované prohlídky a houslový koncert K poctě Mistra Josefa Suka.

Když císař umírá (30. 11. 2016−26. 3. 2017)

Výstava otevřená ve výroční den úmrtí římského císaře a českého krále Karla IV., autorsky připravená kurátory Národního muzea ve spolupráci s externími autory (koncepce, hlavní autoři: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.). Národní muzeum se tak připojilo k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Za jeho vlády došlo v našich zemích k významnému kulturnímu a uměleckému, ale také hospodářskému a společenskému rozvoji. Výstava proto představila Karla IV. nejen jako středověkého panovníka, ale soustředila svůj zájem především na společnost v českých zemích a městech v době vrcholného středověku a poukázala také na Karlův vliv a jeho hodnocení v následujících staletích. Výstavu shodně s její koncepcí provázely textové a obrazové panely členěné tematicky a chronologicky do kapitol: Život v pražských městech lucemburské doby, Smrt ve středověku, Poslední cesta Karla IV. a Druhý život Karla IV. a lucemburské dynastie. Výstava představila na 200 exponátů – sochařských a malířských památek, zlatnických děl, listin a pečetí, liturgických předmětů a textilií, včetně vzácných a jedinečných textilií z královské hrobky v katedrále sv. Víta – jedinečných památek hmotné kultury 14. a 15. i 19. století ze sbírek Národního muzea, doplněných o zápůjčky z jiných veřejných institucí i od soukromých vlastníků.

Foto: Když císař umírá – pohled do části výstavy věnované úmrtí Karla IV., v čele sálu oltář ze Slavětína (Čechy, pol. 15. stol.), v pultové vitríně textilie z královské hrobky v katedrále sv. Víta v Praze.

Výstava představila nejen osobnost císaře Karla IV. a jeho vliv na následující historický vývoj českých zemí, ale především společnost v době vrcholného středověku. 

Více uměleckých předmětů k této výstavě naleznete na portálu esbirky

Cyklus výstavek Osobnosti – Výročí – Zajímavosti

Jan Kubelík 1. 12. 2015 – 12. 1.2016
W. A. Mozart a jeho operní dílo v Praze 12. 1. 2016 – 23. 2. 2016
K. B. Kopřiva   12. 1. 2016 – 23. 2. 2016
Josef Slavík 23. 2. 2016 – 4. 4. 2016
Václav Talich 23. 2. 2016 – 4. 4. 2016
Jan Bedřich Kittl 5. 4. 2016 – 17. 5. 2016
Antonín Rejcha 5. 4. 2016 – 17. 5. 2016
J. B. Foerster jako malíř 17. 5. 2016 – 28. 6. 2016
František Škroup 17. 5. 2016 – 28. 6. 2016
Karel Svolinský – ilustrace na obálkách hudebních tisků 28. 6. 2016 – 3. 10. 2016
Julius Fučík 28. 6. 2016 – 3. 10. 2016
W. Shakespeare v hudbě 6. 10. 2016 – 7. 11. 2016
Karel IV. 9. 11. 2016 – 2. 1. 2017

 

Per la Ricuperata Salute di Offelia – objev Mozartovy a Salieriho ztracené skladby (26.2.–11.3.2016)

Ve sbírce hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby byl objeven vzácný tisk, který byl doposud považován za ztracený. Jedná se o libreto s notovým zápisem vídeňského dvorního básníka Lorenza Da Ponteho s názvem Per la Ricuperata Salute di Offelia, jehož text na podzim roku 1785 zhudebnili Antonio Salieri – dvorní skladatel italského původu, Wolfgang Amadeus Mozart a Cornetti.


Stálá expozice

Člověk − nástroj − hudba

Doprovodné programy a jiné kulturní aktivity

Kalendárium doprovodných akcí ke stažení zde

Šest večerů za Karla IV. (30. 11. - 5. 12. 2016)

Šest jedinečných kulturních událostí, které poukazují na památná místa, kde se zastavil smuteční průvod s ostatky Karla IV. Zájemce čekaly v atraktivních pražských lokalitách zajímavé koncerty, diskuze, workshopy, dětské programy nebo vzpomínkový svíčkový průvod za císaře Karla IV.:

 • 30. 11. 2016 - Koncertní hold Otci vlasti − Štěpán Rak & Alfred Strejček: Vivat Carolus Quartus. 
  Hudbu složil kytarista Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo napsal herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček.

Foto: Koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v Českém muzeu hudby

 • 1.12. 2016  Klavírní koncert Beaty Hlavenkové (Muzeum Bedřicha Smetany).
  Originální klavírní skladby z oceňovaného alba Theodoros od uznávané pianistky, aranžérky a skladatelky Beaty Hlavenkové. V pořadí druhá deska autorky obsahuje dvanáct skladeb zahrnujících jazzové improvizace, minimalismus, vážnou hudbu s vlivy impresionismu i odlehčené písničkové melodie či meditativní kousky.

Foto: Klavírní koncert Beaty Hlavenkové v Muzeu Bedřicha Smetany

 • 2. 12. 2016  Kulatý stůl na téma „Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit?“ (Kostel sv. Klimenta, Praha 1)
  Co vás napadne, když se řekne středověk? A jaký pro nás má význam v 21. století? Diskuze o tom, jak dnes smýšlíme o této etapě našich dějin. Dokážeme vidět historické události v duchu doby, v jejích souvislostech, detailech i celcích? Ke kulatému stolu usedli odborníci na slovo vzatí. Moderoval: Vladimír Kučera (Česká televize), hosté: PhDr. Jana Vozková, CSc. (Kabinet hudební historie, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).
 • 3. 12. 2016  Tanečně-kejklířské odpoledne (Barokní sál – refektář – kláštera Na Slovanech) Odpoledne v režii souboru Regii Caroli Regis (Dvořané krále Karla) za doprovodu živé hudby v podání Rožmberk Consort Prague: Čtyři worshopy s ukázkami a výukou tanců i kejklířských kousků.

Foto: Tanečně-kejklířské odpoledne v Barokním sále kláštera Na Slovanech v režii souboru Regii Caroli Regis za doprovodu živé hudby Rožmberk Consort Prague

 • 4. 12. 2016  Dětské odpoledne s Karlem IV. (Staré purkrabství, Vyšehrad)
  Pojďte s námi vymyslet příběh o císaři a vyrobit si krásné truhličky na poklady a vánoční maličkosti pro radost.

Foto: Dětské odpoledne s Karlem IV. na Vyšehradě

 • 5. 12. 2016  Koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis (Kostel sv. Panny Marie pod řetězem)
  Soubor Schola Gregoriana Pragensis se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zcela unikátní program Carolus IV., který vznikl speciálně k 700. výročí narození císaře. Koncert vychází z tehdejšího hudebního života a představuje tak mozaiku z repertoáru, který byl úzce spjatý s osobou či působením Karla IV.
  Pohádka Král Karel pro malé i větší (České muzeum hudby)
  Oslavte Mikuláše trochu jinak!

Pohádka „Král Karel pro malé i větší“ v Českém muzeu hudby

Svíčka za císaře (u kostela sv. Panny Marie pod řetězem) − průvod, který prošel ulicemi Malé Strany a završil celý týden akcí k poctě Karla IV.

Foto: Průvod „Svíčka za císaře“.

Lektorované programy pro školy v rámci výstavy Když císař umírá
 • Když císař umírá – lektorovaný program, který představil žákům 6.–9. tříd ZŠ osobnost císaře Karla IV., jeho vztah k českým zemím a vliv na jejich kulturní i hospodářský rozvoj. Žáci se seznámili s důležitými historickými milníky v životě a vládě Karla IV., s jeho zakladatelskou činností a s celkovou atmosférou doby vrcholného středověku prodchnutou křesťanskou gotickou kulturou.
 • Poslední cesta Karla IV. – lektorovaný program zaměřený především na život a smrt císaře Karla IV. poskytl studentům SŠ i komplexní pohled na více než stoleté panování Lucemburků v českých zemích. Osobnost Karla IV. byla představena v širším historickém a kulturním kontextu s důrazem na jeho zakladatelskou činnost a na jeho výjimečnou péči věnovanou Praze.
Noční a víkendové komentované prohlídky

Součástí doprovodných programů byly také pravidelné noční a víkendové komentované prohlídky s autory výstavy: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., PhDr. Dana Stehlíková, CSc., doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Speciální akce

Křest Almanachu českých šlechtických rodů, 6. 12. 2016

Festival Flašinet žije! III. ročník mezinárodního festivalu flašinetářů 

Začátek srpna patřil v Praze již tradičně flašinetům. Národní muzeum letos přichystalo už III. ročník mezinárodního setkání flašinetářů Flašinet žije!, který se uskutečnil v úterý 9. srpna 2016. Pouliční umělci z různých koutů Evropy oživili centrum Prahy třemi koncerty rozdílných žánrů. Zvuky hracích strojků se rozezněly na Kampě u Karlova mostu, v barokním kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v 19 hod. v Českém muzeu hudby. Vstup na všechny koncerty byl volný.

Doprovodné programy ke stálé expozici Člověk – nástroj – hudba

České muzeum hudby pořádá pro hudbymilovné příznivce koncertní programy, dětské hudební dílny, narozeninové oslavy, lektorované pořady pro školy a komentované prohlídky stálé expozice hudebních nástrojů.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Ztracená Mozartova skladba znovu spatřila světlo světa

Ztracená Mozartova skladba znovu spatřila světlo světa
Ve sbírkách Českého muzea hudby byl objeven vzácný tisk, který byl doposud považován za ztracený. Jedná se o skladbu tří autorů: Antonia Salieriho,...

O Salieriho se badatel Herrmann zajímal už jako dítě

O Salieriho se badatel Herrmann zajímal už jako dítě
Rozhovor s německým badatelem Timo Jouko Herrmannem odhaluje okolnosti objevu ztracené skladby Per la ricuperata salute di Offelia ve sbírkách...

Josef Suk. Housle – můj osud

Josef Suk. Housle – můj osud
Josef Suk, který zemřel před pěti lety, byl celosvětově uznáván jako přední houslový virtuos. Ve světě byl vítán zvláště jako pokračovatel hudební...

Kouzlo flašinetu

Kouzlo flašinetu
Dne 9. 8. 2016 proběhl už třetí ročník mezinárodního festivalu Flašinet žije!, jehož pořadatelem je Národní muzeum. Abychom se podělili o krásnou...

Oltář ze Slavětína

Oltář ze Slavětína
K 700. výročí narození Karla IV. připravilo Národní muzeum výstavu, která návštěvníky uvede do světa karolinské společnosti a představí i následný...

Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit

Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit
Co vás napadne, když se řekne středověk? A jaký pro nás má význam v 21. století? Diskuze o tom, jak dnes smýšlíme o této etapě našich dějin. Dokážeme...

Fotogalerie

Když císař umírá

Když císař umírá

Zahájení výstavy generálním ředitelem NM Michalem Lukešem, 29. 11. 2016

Když císař umírá

Zahájení výstavy generálním ředitelem NM Michalem Lukešem, 29. 11. 2016

Když císař umírá

Když císař umírá

Pohled do úvodní části výstavy s vitráží s postavou apoštola (Čechy, kolem 1340).

Když císař umírá

Pohled do úvodní části výstavy s vitráží s postavou apoštola (Čechy, kolem 1340).

Když císař umírá

Když císař umírá

Pohled na deskovou malbu Ecce Homo (Čechy, pol. 15. stol.) a reliéf Oplakávání Krista z okruhu Mistra Týnské kalvárie.

Když císař umírá

Pohled na deskovou malbu Ecce Homo (Čechy, pol. 15. stol.) a reliéf Oplakávání Krista z okruhu Mistra Týnské kalvárie.

Když císař umírá

Když císař umírá

Pohled do úvodní části výstavy

Když císař umírá

Pohled do úvodní části výstavy

Když císař umírá

Když císař umírá

Pohled na vystavený mešní kalich a paténu (Praha, 2. pol. 14. stol.) z domu Na Bojišti v Praze

Když císař umírá

Pohled na vystavený mešní kalich a paténu (Praha, 2. pol. 14. stol.) z domu Na Bojišti v Praze

Když císař umírá

Když císař umírá

Pohled na vystavený soubor skla a keramiky.

Když císař umírá

Pohled na vystavený soubor skla a keramiky.

Když císař umírá

Když císař umírá

Pohled do části výstavy věnované „druhému životu“ Karla IV. a lucemburské dynastie s obrazem Ideální pohled na dostavěný chrám sv. Víta od Ludvíka Kohla (Muzeum hl. města Prahy).

Když císař umírá

Pohled do části výstavy věnované „druhému životu“ Karla IV. a lucemburské dynastie s obrazem Ideální pohled na dostavěný chrám sv. Víta od Ludvíka Kohla (Muzeum hl. města Prahy).

Koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v Českém muzeu hudby

Koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v Českém muzeu hudby

Koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v Českém muzeu hudby

Kulatý stůl na téma „Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit?“.

Kulatý stůl na téma „Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit?“.

Kulatý stůl na téma „Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit?“.

Kulatý stůl na téma „Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit?“.

Kulatý stůl na téma „Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit?“.

Kulatý stůl na téma „Středověk dnes: Jak o něm učit, psát a hovořit?“.

Nechoď sám do tmy. Vzpomínka na Filipa Topola

Nechoď sám do tmy. Vzpomínka na Filipa Topola

Na podzim České muzeum hudby získalo do svých sbírek klavír po významném umělci Filipu Topolovi. Na počest jeho památce byl uspořádán komponovaný večer za účasti přátel, kolegů a fanoušků.

Nechoď sám do tmy. Vzpomínka na Filipa Topola

Na podzim České muzeum hudby získalo do svých sbírek klavír po významném umělci Filipu Topolovi. Na počest jeho památce byl uspořádán komponovaný večer za účasti přátel, kolegů a fanoušků.

Křest knihy Historické klavíry II.

Křest knihy Historické klavíry II.

Obsáhlá publikace navazuje na první díl a je opět věnovaná významným klavírům na našem území.

Křest knihy Historické klavíry II.

Obsáhlá publikace navazuje na první díl a je opět věnovaná významným klavírům na našem území.

Hudební dílny na Pražské muzejní noci

Hudební dílny na Pražské muzejní noci

S kurátory Českého muzea hudby si mohli návštěvníci na Pražské muzejní noci vyrobit vlastní hudební nástroje, např. kazu.

Hudební dílny na Pražské muzejní noci

S kurátory Českého muzea hudby si mohli návštěvníci na Pražské muzejní noci vyrobit vlastní hudební nástroje, např. kazu.

Pocta Janu Novákovi a Bohuslavu Martinů

Pocta Janu Novákovi a Bohuslavu Martinů

Koncert dcer Jana Nováka Dory a Clary představil dílo významného českého skladatele a žáka Bohuslava Martinů.

Pocta Janu Novákovi a Bohuslavu Martinů

Koncert dcer Jana Nováka Dory a Clary představil dílo významného českého skladatele a žáka Bohuslava Martinů.

Výstava Josef Suk. Housle – můj osud

Výstava Josef Suk. Housle – můj osud

Komentovaná prohlídka výstavy s její autorkou PhDr. Janou Vojtěškovou, CSc.

Výstava Josef Suk. Housle – můj osud

Komentovaná prohlídka výstavy s její autorkou PhDr. Janou Vojtěškovou, CSc.

Naučíme vás hrát na housle

Naučíme vás hrát na housle

Na výstavě Josef Suk. Housle – můj osud se mohli návštěvníci díky interaktivním prvkům naučit hrát na housle.

Naučíme vás hrát na housle

Na výstavě Josef Suk. Housle – můj osud se mohli návštěvníci díky interaktivním prvkům naučit hrát na housle.

Letenský dixieland

Letenský dixieland

Program Pražské muzejní noci se v Českém muzeu hudby odehrával i před budovou, kde návštěvníky svou hudbou bavil Letenský dixieland.

Letenský dixieland

Program Pražské muzejní noci se v Českém muzeu hudby odehrával i před budovou, kde návštěvníky svou hudbou bavil Letenský dixieland.

Vinohradský symfonický orchestr

Vinohradský symfonický orchestr

Orchestr složený ze studentů a nadšených neprofesionálních hráčů patřil opakovaně svým výkonem k vrcholům programu v Českém muzeu hudby.

Vinohradský symfonický orchestr

Orchestr složený ze studentů a nadšených neprofesionálních hráčů patřil opakovaně svým výkonem k vrcholům programu v Českém muzeu hudby.

Hudební autodráha

Hudební autodráha

Výstavu Josef Suk. Housle – můj osud doplnila autodráha ve tvaru houslového klíče, která při autíčkových závodech vydávala zvuk hry na housle.

Hudební autodráha

Výstavu Josef Suk. Housle – můj osud doplnila autodráha ve tvaru houslového klíče, která při autíčkových závodech vydávala zvuk hry na housle.

Tvůrčí dílny melodramu

Tvůrčí dílny melodramu

Výjimečná hudební disciplína melodram patří již dlouhá léta k neodmyslitelné součásti doprovodného programu Českého muzea hudby.

Tvůrčí dílny melodramu

Výjimečná hudební disciplína melodram patří již dlouhá léta k neodmyslitelné součásti doprovodného programu Českého muzea hudby.

Vodní hudební radovánky

Vodní hudební radovánky

Vodní hudební radovánky

The New Trio MUH

The New Trio MUH

Jazzový koncert v podání výtečných muzikantů Františka Uhlíře, Roberta Magrise a Jaromíra Helešice.

The New Trio MUH

Jazzový koncert v podání výtečných muzikantů Františka Uhlíře, Roberta Magrise a Jaromíra Helešice.

Hudební dílny na Pražské muzejní noci

Hudební dílny na Pražské muzejní noci

Návštěvníci se dozvěděli, jak šel vývoj hudebních nosičů od fonoválečků, přes LP desky až po MP3.

Hudební dílny na Pražské muzejní noci

Návštěvníci se dozvěděli, jak šel vývoj hudebních nosičů od fonoválečků, přes LP desky až po MP3.

Návštěvníci v Českém muzeu hudby na Pražské muzejní noci

Návštěvníci v Českém muzeu hudby na Pražské muzejní noci

Návštěvníci v Českém muzeu hudby na Pražské muzejní noci

Kolektiv

Kolektiv

Hudba se nemusí skládat jen z not. Programovat ji umí sdružení Kolektiv ve svých noteboocích a rozeznívat speciálně pro každý prostor.

Kolektiv

Hudba se nemusí skládat jen z not. Programovat ji umí sdružení Kolektiv ve svých noteboocích a rozeznívat speciálně pro každý prostor.

Prázdninové hudební cestování

Prázdninové hudební cestování

Při dětských hudebních dílnách se děti učí hudbu nejenom poslouchat, ale i sami vytvářet, např. s Orffovými nástroji.

Prázdninové hudební cestování

Při dětských hudebních dílnách se děti učí hudbu nejenom poslouchat, ale i sami vytvářet, např. s Orffovými nástroji.

Symfonický orchestr Iwasaki

Symfonický orchestr Iwasaki

Mladí hudebníci z Čech i ze zahraničí spojili své síly pod vedením dirigenta Chuheie Iwasakiho a odehráli bezchybný koncert.

Symfonický orchestr Iwasaki

Mladí hudebníci z Čech i ze zahraničí spojili své síly pod vedením dirigenta Chuheie Iwasakiho a odehráli bezchybný koncert.