výroční zpráva 2016

EN

Tvorba nových expozic Národního muzea

Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea

Tvorba a realizace nových expozic v Historické a Nové budově Národního muzea navazuje na projekt generální stavební rekonstrukce Historické budovy NM s podzemním propojením s Novou budovou NM a vyplývá z Koncepce rozvoje NM 2009–2018. Financování akce bylo schváleno vládou ČR dne 19. července 2012 (Usnesení Vlády ČR č. 549 o aktualizaci dokumentace Programu péče o národní kulturní poklad). Investiční záměr projektu s názvem „Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea“ byl zaregistrován Ministerstvem financí dne 21. února 2014 (identifikační číslo SMVS 134V122000007).


V roce 2016 probíhaly semináře rozšířeného autorského týmu, na nichž byly představeny změny v základních libretech, zohledňující jednak oponentní posudky z let 2014 a 2015, jednak i pokračující libretistické práce jednotlivých týmů. V rámci této diskuse byly ujasněny obsahy a byla formulována nová východiska a přístupy k jednotlivým tématům expozičních celků. Autorské týmy předložily nová libreta k 31. říjnu 2016. Tato libreta jsou nyní ve schvalovacím procesu podle Výstavního řádu Národního muzea a jejich schválení a následná kodifikace finální skladby expozice se předpokládá do konce dubna 2017. 
Nová struktura expozic je následující:

 • A1. Panteon Národního muzea
 • B1. PŘÍRODA
 • B2. EVOLUCE
 • B3. HOUBY A LIŠEJNÍKY
 • C1. DĚJINY I. (do r. 1918)
 • C2. LIDÉ 
 • C3. DĚJINY II. (20. a 21. století)
 • C4. MINCOVNÍ KABINET
 • D. POKLADNICE
 • E. Spojovací chodba (pravděpodobné téma Václavské náměstí)
 • F. EXPERIMUS
 • G. ČASOSTROJ (Dětské muzeum)

Od února 2016 do října 2016 proběhla pasportizace budoucích exponátů, v současné době jsou data získaná pasportizací zpracovávána a analyzována s cílem upřesnit rozpočet akce s ohledem na přípravu exponátů a dalších výrazových prostředků nových expozic.

Na konci roku 2016 byl rovněž zpracován návrh nového osazovacího plánu Panteonu Národního muzea, který v současnosti prochází oponentním procesem.

Architektonická soutěž na řešení nových expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v roce 2016 vstoupila do svého finále. Soutěžní návrhy pětadvaceti účastníků soutěže, jež byly odevzdané v listopadu 2015, posoudila jedenáctičlenná odborná porota. K postupu do druhého kola bylo vybráno pouze šest vhodných návrhů. Porota rovněž definovala soutěžní zadání do II. kola. Uzávěrka II. kola byla stanovena na 1. června 2016. Porota v ní určila pořadí soutěžících a udělila i několik zvláštních ocenění.

Vítězem soutěže se stalo sdružení pražského architektonického ateliéru SGL projekt, s.r.o., a ateliéru Boris Micka Associates S. L. ze španělské Sevilly. Autory návrhu jsou akad. arch. Jiří Javůrek a akad. arch. Boris Micka, se spoluautory Ing. arch. Silvií Bednaříkovou a Ing. arch. Jakubem Žákem. 

Bohužel v průběhu lhůty pro podání námitek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), podali námitky proti rozhodnutí zadavatele hned čtyři účastníci soutěže, a to Ing. arch. Petr Janda (II. místo), Ing. arch. Martin Hejl (III. místo), Ing. arch. Lukáš Brom (zvláštní ocenění) a Ing. arch. Ondřej Busta (bez ocenění).
Po zamítnutí námitek ze strany Národního muzea podal Ing. arch. Petr Janda návrh na zahájení správního řízení proti rozhodnutí zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). ÚOHS tento návrh jako neodůvodněný zamítl, stěžovatel však pokračoval ve své při dále a obrátil se rozkladem na předsedu ÚOHS. Ten v březnu roku 2017 zrušil rozhodnutí první instance svého úřadu a vrátil tak celou věc k novému projednání.

Památník Jana Palacha ve Všetatech

V domě, kde strávil své dětství Jan Palach, ve středočeské obci Všetaty, vzniká jemu věnovaný památník a expozice, která bude připomínat jeho život a sebeobětování i širší historické souvislosti doby a jeho činu. Na základě rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2014 pověřilo Ministerstvo kultury ČR Národní muzeum úkolem vybudovat ve Všetatech Památník Jana Palacha (dále jen „Památník“). Za tímto účelem byla ministrem kultury Danielem Hermanem ustanovena poradní komise, která během roku 2014 vypracovala koncepci zbudování nového Památníku. Na jejím základě vznikne do roku 2018 ve Všetatech umělecky cenný objekt s muzejní expozicí, který bude připomínat protest Jana Palacha z 16. ledna 1969 v domácím i zahraničním kontextu. 
Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech byla v první polovině roku 2016 završena výběrem vítězného návrhu, který do soutěže zaslalo studio MCA atelier s.r.o., autory návrhu jsou Ing. arch. Miroslav Cikán a Ing. arch. Pavla Melková. S vítězným účastníkem soutěže byla uzavřena smlouva a byly zahájeny projekční práce na stavbě samotného památníku i na expozici.
Po ukončení soutěže byly slavnostně vyhlášeny její výsledky společně se zahájením výstavy soutěžních návrhů a vydáním jejich katalogu. Paralelně k této výstavě byla uspořádána výstava Jiřího Sozanského s názvem 1969. Rok zlomu.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

VIDEO: Jak se skenuje plejtvák

VIDEO: Jak se skenuje plejtvák
Podívejte se, jak probíhalo 3D skenování kostry plejtváka myšoka.

Restaurátoři zachraňují Brožíkův lunetový obraz

Restaurátoři zachraňují Brožíkův lunetový obraz
Panteon Historické budovy Národního muzea je jedinečný svou uměleckou výzdobou. Během probíhající rekonstrukce objektu tak mají plné ruce práce i...

Dům Jana Palacha se změní v památník

Dům Jana Palacha se změní v památník
Národní muzeum uzavřelo architektonicko-uměleckou soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. V původním rodinném domě Palachových vznikne...

Představení nových expozic I.díl

Představení nových expozic I.díl
Budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze se zježila lešením. Její rekonstrukce má být dokončena v roce 2018. Stavebníci i restaurátoři...

Představení nových expozic II. díl

Představení nových expozic II. díl
Druhá část série článků o nových expozicích Národního muzea je věnována rozsáhlému celku zoologicky zaměřených expozic, který ponese jméno „Velké...

Představení nových expozic III. díl

Představení nových expozic III. díl
Další článek ze seriálu o chystaných nových expozicích v Historické budově Národního muzea představí expozici s názvem „Člověk, společnost a kultura...

Představení nových expozic IV. díl

Představení nových expozic IV. díl
Expozice s pracovním názvem „Dějiny kolem nás“ zachytí vývoj na území českých zemích od období raného středověku až po současnost. Reflektuje...