výroční zpráva 2016

EN

Akviziční činnost Přírodovědeckého muzea

Pro podsbírku broušených drahých kamenů byl zakoupen soubor pěti unikátních brusů záhněd (obr. 1) a křišťálů ze západomoravských lokalit (přírůstek P1P 21/2016), které budou znamenat výrazné obohacení připravovaných nových expozic. Dále bylo zakoupeno osm entomologických sbírek (či jejich částí), tj. 49 tisíc exemplářů hmyzu (včetně typového materiálu). Nejvýznačnější nákup představovala sbírka blanokřídlého hmyzu čeledi lumkovití Josefa Šedivého (obr. 2) zakoupená z prostředků dotace programu ISO Ministerstva kultury a sbírka myrmekofilních brouků Petera Hlaváče (obr. 3). Součástí antropologické sbírky se staly posmrtné masky architekta Jana Kaplického, sériového vraha Huberta Pilčíka, politika, nacisty K. H. Franka, policisty Kurta Delüge.

Hlavní úkoly odboru

Jedním z hlavních každoročních úkolů je inventarizace sbírkových předmětů, kde došlo k zásadní změně z pohledu plnění stanovených ročních kvót. Poprvé za celou dobu inventarizačního cyklu splnila předepsané kvóty všechna oddělení Přírodovědeckého muzea. Výsledku bylo dosaženo díky přeskupení lidských kapacit na samotný proces inventarizace.
Na počátku roku 2016 byla ukončena výstava SMRT, která byla jedním ze stěžejních výstavních projektů roku 2015 a na níž se Přírodovědecké muzeum významně podílelo. Výstava byla z návštěvnického pohledu velmi atraktivní a za dobu jejího trvání ji navštívilo celkem 136 669 platících návštěvníků.
Byly také zahájeny přípravy nové přírodovědné výstavy, která by měla být realizována v polovině roku 2017 a která bude propojovat společným tématem všechna oddělení Přírodovědeckého muzea.
Z pohledu významnějších změn kurátorů jednotlivých podsbírek je potřeba zmínit kontinuální průběh předání podsbírky broušených drahých kamenů novému kurátorovi Mgr. Lukáši Zahradníčkovi, které proběhlo v první polovině roku.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

V paleontologické sbírce byly vybrané pyritizované fosilie ošetřeny podle nové metodiky, která vznikla v rámci řešení projektu NAKI v roce 2015. Stabilizace působením plynného amoniaku byla aplikována i hromadně na soubor silně degradabilních jader měkkýšů (Březno, coniak, obr. 4). Na nově získané rostlinné mezofosilie byla hromadně aplikována preventivní konzervace ponořením do silikonového oleje. V botanickém oddělení proběhly dvě větší akce z dotace programu ISO Ministerstva kultury ČR. Depozitáře byly dovybaveny 2 900 ks herbářových krabic, které byly využity k finálnímu uložení části československého herbáře.
Dále byla dotace využita na odbornou preparaci obsáhlé herbářové sbírky Vojtěcha Žíly, zakoupené v roce 2012.
Kostra velryby, která musela po dobu rekonstrukce historické budovy zůstat ve výstavním sále, byla zabalena do speciálního obalu.

Odborná správa sbírek

S využitím nově naprogramovaných databází (MS Access) bylo zinventarizováno rekordních 37 835 herbářových položek mykologického oddělení (obr. 7), což zároveň znamená přepis úplných nebo částečných údajů z etiket do digitální podoby.
Pro potřeby nových expozic byli zrestaurováni varan pestrý, rosnička zelená, několik ryb, ostnokožců a měkkýšů a byla zahájena výroba nového exponátu anakondy velké (obr. 8).
Ze světového herbáře botanického oddělení byl kompletně zpracován (tj. preparován, setříděn a evidován) materiál rozsáhlého rodu Bupleurum.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Entomologické sbírky v Národním muzeu

Entomologické sbírky v Národním muzeu
Zajímá vás, jak jsou v Národním muzeu uloženy různé sbírkové předměty? V dnešním videu se dozvíte, jak se o svoje sbírky starají entomologové.

S jakými jedovatými brouky se můžete setkat?

S jakými jedovatými brouky se můžete setkat?
V nedávné kauze zraněného dítěte figuroval velký černý brouk - majka, který je jedovatý. S naším odborníkem jsme připravili video o tom, s jakými...

Fotogalerie

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Záhněda_P1P21_2016

Akviziční činnost

Záhněda_P1P21_2016

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Ukázka sbírky lumkovitých Josefa Šedivého

Akviziční činnost

Ukázka sbírky lumkovitých Josefa Šedivého

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Myrmekofilní brouci ze sbírky Petera Hlaváče

Akviziční činnost

Myrmekofilní brouci ze sbírky Petera Hlaváče

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Březno

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Březno

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Finální uložení čsl. herbáře

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Finální uložení čsl. herbáře

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Kostra velryby

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Kostra velryby

Odborná zpráva sbírek

Odborná zpráva sbírek

Inventarizace

Odborná zpráva sbírek

Inventarizace

Odborná zpráva sbírek

Odborná zpráva sbírek

Anakonda

Odborná zpráva sbírek

Anakonda