výroční zpráva 2016

EN

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2016 byly Národnímu muzeu doručeny 4 žádosti o informace, z nichž:

  • nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto zákona.