výroční zpráva 2016

EN

Akviziční činnost Historického muzea

Rok 2016 byl, stejně jako léta předchozí, pro HM velmi úspěšný v akviziční činnosti. HM vynaložilo ze svého rozpočtu na nákup sbírek 186 820 Kč a dalších 985 000 Kč z dotace ISO MK ČR.

Do sbírky novodobých českých dějin byl zakoupen celek pozůstalosti po rodině prvorepublikového diplomata Miroslava Plesinger Božinova – soubor textilních předmětů a drobností z vybavení domácnosti za 950 000 Kč (spoluúčast NM 95 000 Kč). Do sbírky starších českých dějin byl zakoupen grafický list s námětem Panorama Prahy, inventor Vincent Morstadt (1802–1875), rytec Friedrich Geissler (1778–1853), Norimberk, 1. pol. 19. století, signováno, kolorovaná litografie na papíře. Dále byla sbírka novodobých českých dějin obohacena díky drobnějším nákupům z prostředků HM – např. dámské šaty, tzv. charlestonky, z let 1926–1928, v ceně 2 000 Kč nebo dámské svatební šaty, hedvábné, zdobené dracounovou a hedvábnou výšivkou a korálky. Do divadelního oddělení byl zakoupen scénický návrh V. Hofmana – Z mrtvého domu (15 000 Kč), scénický návrh V. Hofmana – Kolumbus (7000 Kč), scénické návrhy O. Schindlera – 2 ks Když je v Římě neděle a Proces: „Salieri“ (3x 2500 Kč) a 20 kostýmních návrhů O. Schindlera – Euridyka (20x 400 Kč).

Numismatická sbírka získala převodem brakteátový nález z Bělčic, vykoupený pro NM z prostředků MK ČR; z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR převzala 7 milionů neplatných bankovek různých měn, tzv. říšských nonvaleurů; dále dostala darem konvolut 25 středověkých ražeb, soubor mosazných a měděných účelových známek a tzv. chmelových známek.

Z dalších významných darů roku 2016 lze jmenovat např. dobové oblečení a doplňky po paní Gertrudě Votické do sbírky novodobých českých dějin a střešní tašku z pálené hlíny z kláštera Paulinzella v Durynsku (SRN) do oddělení starších českých dějin.

Popisky k fotografíím naleznete níže ve fotogalerii.

Hlavní úkoly odboru

Historické muzeum v roce 2016 stálo před řadou hlavních úkolů vyplývajících z práce se sbírkou. Pokračovaly zejména generální revize. Byla dokončena generální revize v oddělené novodobých českých dějin a pokračovaly práce v generální revizi historické sbírky v oddělení starších českých dějin. V roce 2016 bylo dokončeno stěhování Muzea dělnického hnutí z pražských Vokovic do ústředního depozitáře v Terezíně. V této souvislosti probíhala i optimalizace uložení sbírek v ústředním depozitáři Terezín I. Sbírky Historického muzea byly prezentovány na klíčových výstavních projektech Národního muzea. Mezi ně patřil zejména cyklus výstav reflektující šestisté výročí narození Karla IV. (zejména profilová výstava "Když císař umírá" v Českém muzeu hudby, ale i menší výstavy v Portugalsku a Pobaltí) a hlavní výstava v Nové budově Národního muzea s názvem "Retro". V roce 2016 jsme si připomněli řadou akcí i výročí deseti let od otevření Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích. V této souvislosti proběhla i revitalizace stálé expozice v Prachaticích. Restaurátorky a restaurátoři Historického muzea se vedle běžného provozu podíleli na prestižním restaurování předmětů zapůjčených z Národního muzea v Kábulu prezentovaných na výstavě Mes Aynak.

Preventivní ochrana a ošetření sbírek

Historické muzeum  pokračovalo v roce 2016 s ošetřením sbírkových předmětů zejména prací vlastních restaurátorů s prioritou přípravy předmětů pro vystavení a výpůjčky. Restaurátoři v průběhu roku provedli částečnou očistu expozice zámku Vrchotovy Janovice a Památníku F. Palackého a F. L. Riegra. Dále se podíleli na instalacích výstav Historického muzea a společně s kurátory prováděli pravidelné kontroly stavu dlouhodobě vypůjčených předmětů do expozic jiných institucí. Také pokračovala optimalizace dlouhodobého uložení sbírek v Ústředním depozitáři v Terezíně.

Ze zdrojů Národního muzea byly z historické sbírky dodavatelsky zrestaurovány 4 obrazy, 5 kusů sedacího nábytku z expozice Památníku F. Palackého a F. L. Riegera, zkonzervováno bylo gotické opukové okno a torzo polychromované dřevořezby Madony s dítětem. Realizována byla dále první etapa náročného restaurování praporu amerických Čechů z divadelní sbírky Národního muzea. Současně bylo dodavatelsky zkonzervováno 200 mincí z numismatické sbírky Národního muzea.  V rámci projektu NAKI „Cesta k divadlu“ byly dodavatelsky zrestaurovány tři konvoluty divadelních cedulí Prozatímního divadla z divadelní sbírky Národního muzea. Ze zdrojů Matice české byly zrestaurovány 4 portréty z historické sbírky Národního muzea.

V rámci spolupráce s Vyšší odbornou školou textilních řemesel, Akademií výtvarného umění a Univerzitou Pardubice v roce 2016 zrestaurovali tamní studenti jako součást svých semestrálních a závěrečných prací 4 sbírkové předměty z historické sbírky a 1 sbírkový předmět ze sbírky novodobých českých dějin Národního muzea. Přes 500 předmětů archeologické sbírky bylo v roce 2016 základně očištěno, přebaleno a očíslováno v rámci dobrovolnického programu Národního muzea. Dobrovolníci se ale podíleli na základní péči a konzervaci sbírkových předmětů napříč všemi sbírkami spravovanými Historickým muzeem.

Restaurátoři Historického muzea v roce 2016 také zkonzervovali a restaurovali 33 vypůjčených předmětů Národního muzea Afghánistánu, 7 fragmentů hrobového textilu z Muzea Vysočiny Jihlava a 2 historické oděvy Moravské galerie v Brně. Dále dodavatelsky vytvořili 3 kopie bust z triforia chrámu sv. Víta pro NPÚ Kroměříž a 18 kopií návrhů mincí pro Moneta Cassovia.

Keramická amfora z doby bronzové (stav před a po restaurování)
Další restaurované exponáty naleznete ve fotogalerii

Odborná správa sbírek

Ve většině oddělení HM probíhala inventarizace sbírek v CES standardním způsobem. Dvě sbírky Národního muzea procházely v roce 2016 generální revizí fondů, z toho jedna generální revize byla ukončena. Obvyklým způsobem probíhalo i průběžné pořádání sbírek v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS a Bach a katalogizace do knihovnické databáze KP Win. Stále je věnována značná pozornost uložení a katalogizaci nedávno převedené sbírky Muzea dělnického hnutí do NM.  I v roce 2016 zaznamenalo HM vysoký zájem o poskytnutí reprodukcí pro výstavní a zejména publikační účely.

Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000

Unikátní hokejové trofeje ve sbírkách Národního muzea

Unikátní hokejové trofeje ve sbírkách Národního muzea
V Síni slávy Českého svazu ledního hokeje jsou v současnosti vystaveny dva z nejvýznamnějších exponátů ze sbírek Oddělení dějin tělesné výchovy a...

Kovové pásy ze Slezska, oblast Těšínska a Jablunkovska

Kovové pásy ze Slezska, oblast Těšínska a Jablunkovska
Překrásné kovové pásy pochází ze Slezska, z oblasti Těšínska a Jablunkovska. Slezské stříbrné pásy nosily ženy i svobodné dívky k těšínskému a...

Oltář ze Slavětína

Oltář ze Slavětína
K 700. výročí narození Karla IV. připravilo Národní muzeum výstavu, která návštěvníky uvede do světa karolinské společnosti a představí i následný...

Fotogalerie

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Významnou akvizicí do numismatické sbírky byl poklad brakteátů z Bělčic (1418 ks), získaný převodem z MK ČR

Akviziční činnost

Významnou akvizicí do numismatické sbírky byl poklad brakteátů z Bělčic (1418 ks), získaný převodem z MK ČR

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Významnou akvizicí Divadelního oddělení byly kostýmní návrhy Otakara Schindlera

Akviziční činnost

Významnou akvizicí Divadelního oddělení byly kostýmní návrhy Otakara Schindlera

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Nejcennější přírůstek do sbírky ODTVS: olympijský řád Emila Zátopka, darovaný Českým olympijským výborem

Akviziční činnost

Nejcennější přírůstek do sbírky ODTVS: olympijský řád Emila Zátopka, darovaný Českým olympijským výborem

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Šaty Anny Plesingerové, manželky významného československého diplomata a spolupracovníka TGM Miroslava Plesinger Božinova. Šaty jsou z let 1927–1929 a je možné, že pocházejí z nějaké slavného haute couture salonu, paní Anna běžně nakupovala v Paříži, podobný model známe od Balenciagy i Jeanne Lanvin.

Akviziční činnost

Šaty Anny Plesingerové, manželky významného československého diplomata a spolupracovníka TGM Miroslava Plesinger Božinova. Šaty jsou z let 1927–1929 a je možné, že pocházejí z nějaké slavného haute couture salonu, paní Anna běžně nakupovala v Paříži, podobný model známe od Balenciagy i Jeanne Lanvin.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Lodičky dámské černé semišové, na vysokém štíhlém podpatku, hovězí semiš, stélka a podšívka teletina, celokožené, firma: Papež, 1935–1936

Akviziční činnost

Lodičky dámské černé semišové, na vysokém štíhlém podpatku, hovězí semiš, stélka a podšívka teletina, celokožené, firma: Papež, 1935–1936

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Střevíce dámské z tzv. hadinky, tj. kůže hada, konkrétně krajty královské, mají specifické zapínání, kterému se mezi ševci říkalo „Hlavsa“ podle firmy, která jej u nás propagovala, firma: Obuv R. Mertová, 1928–1933.

Akviziční činnost

Střevíce dámské z tzv. hadinky, tj. kůže hada, konkrétně krajty královské, mají specifické zapínání, kterému se mezi ševci říkalo „Hlavsa“ podle firmy, která jej u nás propagovala, firma: Obuv R. Mertová, 1928–1933.

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Klobouk dámský širák menší velikosti, z jemné tmavě modré slaměné pleteniny, pravděpodobně exotická sláma, okraj olemován bílou rypsovou stuhou, na dýnku modrobílá stuha 1935–1945

Akviziční činnost

Klobouk dámský širák menší velikosti, z jemné tmavě modré slaměné pleteniny, pravděpodobně exotická sláma, okraj olemován bílou rypsovou stuhou, na dýnku modrobílá stuha 1935–1945

Akviziční činnost

Akviziční činnost

Pánský sportovní oblek, sako s dragounem a pumpky, vzor rybí kostry, sportovní komplet patřil ministerskému radovi Janu Kalhousovi, 2. polovina 30. let 20. století

Akviziční činnost

Pánský sportovní oblek, sako s dragounem a pumpky, vzor rybí kostry, sportovní komplet patřil ministerskému radovi Janu Kalhousovi, 2. polovina 30. let 20. století

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Stav před a po restaurování
Keramická amfora z doby bronzové (H1-396288) z oblasti nálezu Úhřetice (u Chrudimi)

Preventivní ochrana a ošetření

Stav před a po restaurování Keramická amfora z doby bronzové (H1-396288) z oblasti nálezu Úhřetice (u Chrudimi)

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Stav před a po restaurování. Veřejnosti byl kalich prezentován na výstavě „Když císař umírá“
Mešní kalich z domu Na Bojišti (H2-1989) z 2. poloviny 14. století

Preventivní ochrana a ošetření

Stav před a po restaurování. Veřejnosti byl kalich prezentován na výstavě „Když císař umírá“ Mešní kalich z domu Na Bojišti (H2-1989) z 2. poloviny 14. století

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Společenské fialové šaty (H8-21980) ze syntetického taftu, stav před a po restaurování. Šaty připomínají velké společenské róby Charlese Jamese, Christiana Diora nebo Cristobala Balenciagy s odhalenými rameny a všitými korzety, pod které se nosily bohaté tylové spodničky. Veřejnosti byly šaty prezentovány na výstavě „Retro“.

Preventivní ochrana a ošetření

Společenské fialové šaty (H8-21980) ze syntetického taftu, stav před a po restaurování. Šaty připomínají velké společenské róby Charlese Jamese, Christiana Diora nebo Cristobala Balenciagy s odhalenými rameny a všitými korzety, pod které se nosily bohaté tylové spodničky. Veřejnosti byly šaty prezentovány na výstavě „Retro“.

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Podobizna ThDr. Michala Josefa Fesla (H2-11804) od Antonína Lhota z roku 1868.
Stav malby před a po externím restaurování ak. mal. Milanem Kadavým, které bylo financováno Maticí Českou.

Preventivní ochrana a ošetření

Podobizna ThDr. Michala Josefa Fesla (H2-11804) od Antonína Lhota z roku 1868. Stav malby před a po externím restaurování ak. mal. Milanem Kadavým, které bylo financováno Maticí Českou.

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Prapor amerických Čechů k jejich pouti do Národního divadla roku 1885 (H6G-577) - významná památka nejen na krajanské hnutí v USA, byl před restaurováním kriticky degradován

Preventivní ochrana a ošetření

Prapor amerických Čechů k jejich pouti do Národního divadla roku 1885 (H6G-577) - významná památka nejen na krajanské hnutí v USA, byl před restaurováním kriticky degradován

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Prapor amerických Čechů – detail poškození

Preventivní ochrana a ošetření

Prapor amerických Čechů – detail poškození

Preventivní ochrana a ošetření

Preventivní ochrana a ošetření

Stav po restaurování. Veřejnosti byl prezentován na výstavě „Když císař umírá“
Oltář z kostela sv. Jakuba ve Slavětíně (H2-3915) pravděpodobně z poloviny 15. století

Preventivní ochrana a ošetření

Stav po restaurování. Veřejnosti byl prezentován na výstavě „Když císař umírá“ Oltář z kostela sv. Jakuba ve Slavětíně (H2-3915) pravděpodobně z poloviny 15. století

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku

ODTVS ve spolupráci s digitalizačním oddělením NM zdokumentovalo 2500 sbírkových předmětů

Zejména velkorozměrné plastiky, obrazy, sportovní náčiní, šachovou sbírku a akvizice předmětů k sportovnímu aerobiku